ÚHRADA KURZU

ONLINE KURZ ZDRAVÉHO ŽIVOTA 

Jednorázová platba

99,00 €

ONLINE KURZ ZDRAVÉHO ŽIVOTA

3 splátky po 33,00 €

33,00 €


IBAN: SK38 8330 0000 0021 0205 4690
Variabilný symbol: 2022
Správa pre prijímateľa: ONLINEKZZ_mailÚdaje pre platbu zo ZAHRANIČIA:

Názov účtu: Ing. Andrea Svinčiak

FIO BANKA,  a.s.

číslo účtu: 21 0205 4690/8330

SWIFT (BIC): FIOZSKBA

Variabilný symbol: 2022

Správa pre prijímateľa:  ONLINEKZZ_mail