Tradície a inovácie vo výžive?

21.08.2021

Ako sa hovorí, všetko so všetkým súvisí.

Áno, neodmysliteľnou súčasťou vyváženosti celej ľudskej bytosti je aj rovnováha na úrovni fyzického tela, biochemická stabilita, vyváženosť, nerozkolísaná energetická bilancia.

K rovnováhe vnútorného prostredia je potrebné prispievať primárne zo strany ľudskej bytosti a starostlivosti o samého seba so sebaúctou. Nie sa spoliehať na to, že stále nám bude niekto pomáhať zvonka, keď si privodíme anomálie na úrovni fyzickej podvýživy a pod ... stále dokolečka dokola.

Ako? Napríklad tým, že dokážeme variť :-). Doslova, že sa postupne naučíme pripraviť kvalitné, výživne bohaté a energeticky nutrične čisté a husté jedlá pre svoju výživu. Je to možné, aj tak, aby sme nepotrebovali na to mnoho času, sú na to možnosti.

Nepotrebujeme chodiť do honosných reštaurácii, kde platíme väčšinou za značku, okázalý teatrálny prístup a nie skutočnú čistotu a kvalitu výživy. Isteže, posedieť si pri kvalitnom jedle s rodinou, priateľmi je super, ale úprimne povieme radšej to robíme u nás doma na terase pri lese v Prírode. Všetka česť super reštauráciám, ktoré aj dnes obstoja, po každej stránke. Je ich málo na Slovensku ...


Pokiaľ chceme budovať u seba vyváženú nadstavbu aj ďalších zložiek ľudskej bytosti (aj tých nehmotných ako je energetická vyladenosť, myslenie, vnímanie, intuícia a pod.), základom je vyvážené zdravé a vitálne fyzické telo. Teda každodenná sústavná práca na sebe samom aj v oblati pestrej vyváženej výživy. Ide o sebaúctu a sebalásku, prosím to nie je ego ani pýcha ani nadutosť.

tejto oblasti sú najmä pre konzervatívnu časť populácie dôležité tradície. Tradície, ktoré nedokážeme prekročiť, pretože sa domnievame (prevažne podvedome), že je to najlepšie, čo existuje, ako sa hovorí do nemoty. To je v každej oblasti života. Máme poniektorí strach z Nového, pretože nás strach s pozorovania a filozofovania ovláda. Aj zdravý sedliacky rozum sa má rozvíjať, nie stagnovať.

Filozofia je veda vied. Nesie tajomstvá nášho vnútra, nevedomia. Je to nekonečná studnica poznania. Ako hovoríme, "ani nevieme, nemáme predstavu o tom, koľko toho ešte nevieme".

 

To je to umenie rovnováhy, vyhýbania sa extrémom. Aby sme nové inšpirácie na jednej strane za každú cenu nepretláčali aj keď neprinášajú nové impulzy, ohatenie, vyššiu kvalitu a rovnováhu. Na druhej strane skostnatenosť myslenia a tým aj činov spôsobuje lipnutie na minulosti za každú cenu, lebo "to je osvedčené" a pritom sa nezamyslíme na tým, že "to osvedčené", môže brzdiť prínos niečoho nového.

Takto je to aj v oblasti výživy. VŽDY JE ČO ZLEPŠOVAŤ. Vylaďovať do vyššej frekvencie rovnováhy. A nikdy tomu nie je koniec. Cieľom je cesta. Zdravý životný štýl je celistvá filozofia, ktorá má mnoho súčastí. A tieto súčasti spolupracujú.


Dnes som prešiel 1000 krokov? Super. Zajtra dám 1500. Len tak na prechádzke so ženou, priateľmi. Každodenné maličkosti, ktoré sú pozitívnou zmenou u väčšiny jednotlivcov, môžu vytvárať prínos pre celé energetické celky, tzv. morfické a morfogenetické, či informačné polia na úrovni rodiny, domácnosti, obce, mesta, okresu, kraja, oblasti, štátu, či Planéty Zem.

Príroda nás má čím obohatiť, pokiaľ nie sme koristnícki sebci ako entita ľudskej civilizácie, ktorá na nej parazituje. Zase sme pri otázke, ktorú nechce väčšina ľudí počuť : Čo ste urobili pre cudzieho človeka nezištne? Nielen pre syna, či dcéru ... 

Také charakterové myslenie, že "veď ani pre mňa nikto v živote nič neurobil nezištne...", sú práve ukážkou vašej nízkosti, stagnácie, pretože nedokážete, resp. nechcete stúpať k vyššej úrovni Vedomia, byť aj nezištní, stále očakávate protislužbu, podmieňujete. Lenže vážení, energie prúdia rezonančne a pokiaľ niekomu pomôžete vy, určite sa to nestratí a vráti sa to, práve vtedy, a tam, kde to nebudete čakať ale kde to bude potrebné. Energie totiž neriadi len ľudské ego a rozum, či manipulácia.


Práve v oblasti výživy je potrebné maximálne zapracovať najmä období značnej toxicity prostredia, v ktorom žijeme v súčasnosti. Máme okrem iného aj mentálny ovládací tlak z určitého informačného planetárneho egregoru, ktorí vnímame všetci. O to viac potrebujeme silné nervy, Imunitu, čisté, vitálne črevá s vyváženou mikrobiotou, celé fyzické telo.

Dospelí, rodičia by sme mali ísť príkladom. Vtedy majú deti čo pozorovať a pozitívne sa od nás učiť. Nebyť leniví aj v oblasti osvety Prevencie, sebaúcta spočíva aj v tom, že sa starám o sebe a svoje Zdravie STÁLE vlastnou iniciatívou. Je to úplne prirodzené, v našom fyzickom tele žijeme 24 hodín denne.


Deti potrebujú v súčasnosti pozornosť o to viac aj v oblasti vyváženej a pestrej výživy, že systém, v ktorom žijú, im pripravuje stále stresové situácie, v podstate im robí život nepríjemným, vnášaním prvkov rôznych anomálii. Deti chodia zo strachom (podvedomým strachom) do školy, mnoho takýchto prípadov poznáme. Sú apatické, nie vo svojej koži. Inklinujú nie k Prírode, ale k digitálnym systémom a IT technológiám. Toto sú názory mnohých rodičov. 

Pre priaznivý rozvoj celej detskej ľudskej bytosti, mozgu, myslenia, emocionálnej inteligencie potrebujú deti aj špičkovú výživu. O tom niet pochýb a dnes je možné vysloviť záver, že kto to považuje za nedôležité je analfabet.

Deti je potrebné viesť k zdravému životnému štýlu a pestrej výžive, pozitivite, radosti z maličkostí v živote. Úcta k životu a základným ľudským, etickým, mravným hodnotám. Je to zásadná opora pre náročné obdobie, v ktorom žijeme.


Preto sa snažíme každý týžden realizovať aj ONLINE nutričné vzdelávania v oblasti výživy a Zdravého životného štýlu pre domácich aj zahraničných klientov a priateľov. Taktiež robíme ONLINE vysielania v oblasti cvičenia doma a varenia, či prípravy rôznych pestrých jedál aj s deťmi a ďalšie typy vzdelávania. Kto má záujem, nech sa páči ozvite sa nám na email. Učíme sa stále aj my a spokojných ľudí postupne pribúda :-)

Sú medzi nami pozitívne lastovičky, ktoré vďaka vnútornej sile a práci na sebe v oblasti zdravého životného štýlu a čistej nutričnej výživy dokázali u seba prekonať napríklad boreliózu, psoriázu, či rôzne ekzémy ... proste dali si výzvu a splnili ju plnohodnotne aj bez návštevy lekára. 


Je to pre nás výzva na všetkých úrovniach, byť lepšou verziou samých seba :-)


Staňme sa súčasťou vzostupného pozitívneho vývoja na Planéte Zem, ktorý môže ukazovať svoje plody spolupráce v rovnováhe a mieri okolo roku 2038 až 2050. 
Buďme súčasťou pozititívneho dlhodobého evolučného vývoja, ktorý priaznivo vyrieši aj globálnu incidenciu a predpokladanú fatálnu situáciu na Zemi a v našej Slnečnej sústave v období rokov 2500 až 2670. 
Je to na nás ľudských bytostiach a na budúcich generáciách, ktoré inšpirujeme ... v minulosti riešenia nenájdeme, potrebujeme ju však poznať, aby sme pochopili prešľapy a chyby ...

© Andrea Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, august 2021

© Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, august 2021