Zdravý životný štýl a jeho prínos pre Praktický Život

17.06.2021

VÝSLEDKY V PRAXI PRINÁŠAJÚ CHUŤ DO ŽIVOTA A ĎALŠEJ PRÁCE :-)

AKEJ ?

V NAŠOM PRÍPADE JE TO ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL.

Tento Princíp Života vedie nás, ale aj mnohých ľudí na Slovensku a aj na celom svete k plnohodnotnému životu, naplneniu Zmyslu života, Poslania na Zemi, pomoci ďalším ľuďom, slabším jedincom, ktorí to potrebujú, atď ...

Vedie nás aj k tomu, aby sme vedeli rozoznávať Pravdu a lož, pretože zvyšovaním úrovne Poznania a Vedomia dokážeme vnímať energie, aj tie, ktoré sú nemateriálne. Tieto nám v drvivej väčšine podstatne skôr naznačujú, čo sa dá predvídať v praktickom živote. Vedú nás aby sme sa namáhali kvalitnou schopnosťou myslenia, k spravodlivosti a vnímaniu architektúry súvislostí. Pomáhajú nám, ako sa máme vystríhať pred vlastnou vychýlenosťou, teda nepravdivosťou v myšlienkach, skutkoch, atď. v praktickom živote ...

Práve aktuálne vnímame, že Veda má spolupracovať vo vyváženom Etickom a Mravnom princípe spolu s Duchovnými Zdrojmi Poznania a Svedomím. Našim mravným zákonom v Ľudskom Srdci. 

Aby nebola zneužitá na cielené mocenské záujmy skresľovaním Pravdy zneužívajúc nevedomosť ľudí a neodbornej verejnosti, ako to máme možnosť vidieť v súčasnosti ... 

Zrejme len menšia skupina Vedcov na Zemi zostala verná Pravde. To sú tí, ktorí nie sú ako zvieratká v ľudských telách, ktorých myslenie nie je vedené nízkymi pudmi. 

A najmä pojem CTI je pre nich nepodplatiteľný. Neslúžia len zvráteným tendenciám a cieľom skazených nadnárodných korporácií podporujúcim šialenú agendu.

Že smiešne? Už od 40. rokov minulého storočia existujú mnohé preukázateľné princípy a Vedecké práce, výskumy, ktoré seriózne preukázali v minulosti, že Vedomie nesídli v ľudskom mozgu a že energie, ktoré nevidíme môžeme vnímať a sú všade okolo nás. Nájdeme ich zrkadliť aj v kultúre, umení, či literatúre ... 

Prečo nám napríklad filozof Immanuel Kant v minulosti hovoril, že najdôležitejší je "... mravný zákon v nás a hviezdne nebo nad nami ..."? Alebo Goethe, čo tým myslel, keď spomínal, že " ... v Prírode je Múdrosť a naše Zrkadlo súčasne ..."? 

Nikola Tesla, chcel elektrickú energiu pre ľudí zdarma. Prečo sa to poniektorým nepáčilo? A čo tak preukázaná teória torzných polí prof. Kozyreva? Mohli by sme hovoriť o mnohých ... 

Kto uveril Rudolfovi Steinerovi, keď povedal v roku 1905, že " ... očkovanie je karma civilizácie na Planéte Zem ... " a že " ... v 21. storočí sa bude chcieť korporátny fašizmus ukotviť na Zemi aj prostredníctvom toho, že ukradne ľuďom dušu ..."? Kto mu vtedy veril? 

Hlbinný psychológ Carl Gustav Jung hovoril, že " ... čo nevyjde zvnútra človeka ako harmónia, to príde k nemu zvonka ako osud ... " ...


Čo mal na mysli úprimný kolega a jeden z najvzdelanejších štúrovcov Peter Kellner Hostinský (umrel 1873 v Rimavskej Sobote, rodák z Gemerskej Polomy), keď písal v minulosti (filozofická štúdia "Prvotini vedi slovanskej" r. 1851), mnohé básne a piesne ("Orol tatranský"), že sa mu zjavovala v mystických zážitkoch "Minerva Tatranská" ako "devica Slovanská Aténa, ktorá mu zvestovala integritu a dôležitosť čistoty a úprimnosti Srdca Slovákov"?

Mýlil sa Edgar Cayce, keď v jednej zo svojich tisícov seáns v roku 1940 potvrdil, že " ... Rusko je pilierom, ktorý ochráni Svetový mier v 21. storočí ..."? Podľa nás nie, nemýlil sa.

Prečo sa obrazy a výklady myšlienok Vladimíra Solovjova veľmi približovali štúrovskej koncepcii slovanskej integrálnej Vedy, ktorá spájala empirické poznanie s Intuíciou, umením a kultúrou ako ich prienik? Prečo strom a symbol Slovanov v Prírode - LIPA ešte len bude kvitnúť, keď dub Germánov už dávno odkvitol? Čo tým chcel básnik povedať?

Všetci nám ukazovali duchovné Pravdy, ktoré sa neskôr potvrdili. Je to náhoda ?

Začína to vždy pri jednotlivcoch. Aj vedci sú ľudia. 

A pokiaľ mnohými metaštúdiami preukázaná dôležitosť vyváženého myslenia práve aj u vedca absentuje, resp. eticky nezvláda svoju tvorivosť, táto nerovnica z neho robí hrozbu pre okolie, spoločnosť, civilizáciu, Prírodu, prostredie na Planéte Zem a pod ...

Asi nie je náhoda, prečo si najkvalitnejších vedcov a mysliteľov spoločnosť a civilizácia na Zemi väčšinou zničila, či zosmiešnila ...

Asi nie náhodou sa aj v rozprávkach mnohokrát hovorí a "dobrom Srdci" a teple Srdca. Chladným intelektom nedokážeme rozoznať Pravdivosť a ani to, čo nejaký vedecký objav neškodí ľuďom alebo napríklad Prírode a Planéte Zem. Na to je potrebné niečo Vyššie, čo nás presahuje. VEDOMIE podporujúce Život, Spoluprácu, Vyváženosť Bytostí a Prostredia, ktoré na sebe neparazitujú.


Tu by sme jednoznačne chceli uviesť aj náš postoj. Nesúhlasíme s očkovaním detí od 12 rokov !!!   a nepovažujeme ho za bezpečné a Zdraviu prospešné v rámci "PROTIPANDEMICKÝCH KOLEKTÍVNYCH OPATRENÍ". 

Zrejme by sa mali poniektorí naši "odborníci" tzv. "vakcinátori" pozrieť na svoju nadváhu, akým sú vzorom pre okolie a Zdravý životný štýl a najmä na fakt, že 13,6 milióna detí v Európe trpí obezitou, či prolémami s nadváhou. Ide teda o tendenciu smerujúcu k ďalším zdravotným problémom u týchto detí, ktoré klopú na dvere. 

S týmto čo chcete robiť vážení? Toto vás netrápi? Nevidíte dopredu, čo sa bude diať, vy odborníci? Prečo nie ste chytrí aj v tomto smere? Alebo trpíte selektívnou hluchotou a slepotou?

Máte plné ústa ekonomiky a prosperity? Čo robíte preto, aby nevznikali v budúcnosti zbytočné vysoké náklady na liečbu ochorení vyplývajúcich u detí z obezity?

Čo robíte pre prevenciu? Kde ste pediatri? Kde je osveta o Zdravej a vyváženej výžive? Česť výnimkám :-)

Je obrovské množstvo dôkazov a aj kvalitných vedeckých štúdií, kde poctivo pristupujúci človek, ktorý nie je lenivý veľa čítať a študovať, nájde Pravdy. Pokiaľ dokáže vnímať súvislosti, nie chaos a smeruje k mysleniu, nie k opakovaniu nepravdivých myšlienok (to je rozdiel), dokáže si utvoriť vlastný postoj, morálny a vecný. Do pozornosti dávame články na webe INFOVOJNA, o. z. z 15. júna 2021  https://www.infovojna.sk/article/judr-weis-vakciny-proti-covid-19-su-experimentalnou-genovou-terapiou-testovanie-ludi-spada-pod-norimbersky-eticky-kodex-a-dava-pravny-zaklad-pre-stihanie-za-zlociny-proti-ludskosti-a-vojnove-zlociny a zo 17. júna 2021 a aj ďalšie práce v tejto oblasti Advokátskej kancelárie JUDr. Weis & Partners https://www.infovojna.sk/article/vazeni-rodicia-toto-si-musite-precitat-ide-o-deti-a-pokracovanie-vasho-rodu-myslite-a-myslite-kriticky.

Ďalšie odkazy a zdroje :

https://www.infovojna.sk/article/video-dr-bukovsky-o-zastrasovacej-kampani-za-ockovanie-deti-alebo-co-vie-vedenie-slovenskych-pediatrov-a-profesor-pediatrie-z-tufts-university-nie

https://www.infovojna.sk/article/video-dr-peter-mccullough-rizika-covid-vakcin-proc-by-se-ockovani-melo-zastavit


Vyvážení jedinci, ktorých úroveň vnútornej slobody sa zvyšuje vytvárajú vyvážený celok, národ, štát, atď ... Rôznorodosť či rozmanitosť si netreba zamieňať za chaos. Rôznorodosť s oporou v Etike tvorí, spolupracuje a vyvažuje, zatiaľ čo prázdna ovládacia roztrieštenosť, trúfanlivosť, arogancia, duchovné ego rozkladajú a deštrukciou individualizmu na úkor iných parazitujú.

Vyváženosť sa primárne buduje na úrovni fyzického tela a biochémie nutrične kvalitnou pestrou výživou. Isteže výsledok v praktickom živote je v takom prípade aj kvalitné myslenie na úrovni spravodlivosti. Samozrejme nie zo dňa na deň. Ide o postupný vývoj a sebapremenu človeka k lepšej verzii seba samého. 

Pokiaľ však celok parazituje na jednotlivcovi ako napríklad parlament, vláda či štát na občanovi, je to opäť disharmónia. Nehovoriac o sklonoch k sabotáži, rozkladu a demontáži suverenity právneho štátu zo strany jeho prezidenta. To je vrchol vážení. Dokonca za štátne peniaze občanov, ktorí sa na to poskladajú. Práve teraz sme dostali ďalší darček "panenskej nevinnosti", kde sa dozvedáme, že nie je dôležitá suverenita malého štátu ako je Slovensko. Pretože podaktoré kreatúry a idioti v Bruseli si myslia, že malé štáty "bránia" v rozkvete (alebo totalite) Európskej únie, však? Katastrofa ... 

Chápete? Keď chceme trošku odľahčiť situáciu tak to vyzerá, že Slovák si zaplatí ešte aj zálohovú faktúru za elektriku, ktorú mu pustia do jeho elektrického kresla? Kde sme sa to ocitli?

Takže suma sumárum, v podstate za pár týždňov vymaľované ... Zákon o hospodárskej mobilizácii, šup, šup, ďalší krásavec o kyberšikane a nový čerstvý bonbónik šup, šup, už nepotrebujeme ako Slovensko suverenitu, načóóóó ... Super, paráda. Ukážka vysokej úrovne nebotyčnej kvality na Slovensku zo strany našich mierotvorcov :-) priaznivej budúcnosti ...

Vzniká otázka, vážime si vlastný štát? Nepochybne áno, poniektorí. A čo preto robíme, aby sme si ho zveľaďovali, chránili? Nech si každý odpovedá sám.


Úžasný príklad pre naše deti a mládež na negatívnej úrovni ... potom vznikajú mentálne skriveniny a negatívne vzorce správania, s ktorými sa môžeme stretnúť pri ich výchove, že napríklad : "... pokiaľ si to oni môžu ako politici dovoliť, tak môžem aj ja ... Aj ja budem grázel, no a čo?".

Otázka správne položená však by mala byť : ... " ... budem aj ja robiť to, čo robia politici v parlamente, keď moje vnútro to považuje za zlé a nesprávne, neetické? Nie, nebudem robiť to čo oni, pretože nie som rovnaký chrapúň ako oni ... mám charakter, iné mravné hodnoty, atď ...". Lenže na to treba silnú osobnosť. Česť výnimkám.

Už z položenej otázky totiž vidíme, či ide o tvorenie a reparáciu, zlepšovanie sa alebo naopak podporu parazitovania ... Vždy hľadajme podporu v prvom rade v sebe, mravný zákon v sebe. Nie v stáde okolo nás. 


(Poznámka : Pozdravujeme aj našich úžasných duchovných kolegov do Prahy (ČR), ktorí nám tlieskali v roku 2020, akú úžasnú hlavu štátu máme. Išli sa rozplynúť. A teraz chodia pražskými kanálmi, však? Na ich mieste by sme sa hanbili 100 rokov.)

Mimochodom v starom Grécku v dávnej minulosti existovali selektovaní občania, ktorí v podstate nezodpovedali za svoj názor, konanie a správanie a preto nemohli ani voliť v demokratických voľbách. Boli označovaní ako tzv. "idiotés". My nie sme v starom Grécku ale na Slovensku tu a teraz. Nemáte niekedy dojem, že aj u nás by niektorí ľudia nemali mať ani občiansky preukaz? Sú schopní zobrať zodpovednosť za svoj názor? Ako by potom dopadli voľby? 

Keď vidíme toxické prostredie okolo seba, neostáva nám nič iné ako sústavne pracovať na svojej najlepšej verzii. 

Byť príkladom a mravným vzorom pre seba, svoje deti, okolie. Na každej úrovni, emocionálnej, intelektuálnej ... :-) 

A preto potrebujeme pracovať na svojom ZDRAVÍ, IMUNITE, celkovom Priaznivom Vyladení. 

Nechceme dať priestor pre zárobky šmejdov z farmalobby? Nechceme byť pokusní šašovia? OK. V poriadku. Vážime si svoj Život a Zdravie? Ako sa to konkrétne prejavuje v našom živote?

Tak pracujme na maximálnej Imunite, Vitalite a Zdraví nás samotných, našich detí, každý deň urobme maximum pre seba na úrovni Zdravého životného štýlu na každej úrovni svojej Bytosti. Potrebujeme stále dostatok Energie.

Každý sme jedineční ale práve preto môžeme stále niečo zlepšiť na sebe aj v oblasti stravovacích návykov.

Nenechajme sa znechutiť. Je to VÝZVA !

A doprajme si kvalitnú vyváženú výživu s vysokou nutričnou hustotou, aj to je jasný prejav sebaúcty, Vzostupu kvality Života :-) a súčasne predpoklad plnohodnotného vývoja aj v oblasti vzdelávania ...


CHRÁŇME SEBA, SVOJE DETI, OKOLIE, ... 

Potrebujeme k tomu skutočne SLOBODNÚ vnútornú slobodu jednotlivca, ktorá sa nedá kúpiť v obchode. Je to výsledok tvrdej práce na sebe, aby mal náš život plnohodnotný zmysel, aby sme skutočne vedeli čo je to spravodlivosť a aj ju žili v praktickom živote. 


© Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, jún 2021

© Andrea Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, jún 2021