Zaslúžime si slobodnú vôľu, ktorú máme k dispozícii?

08.07.2021

Zaslúžime si slobodnú vôľu, ktorú máme k dispozícii?

V súčasnosti jednoducho nielen z vedy, ale aj praktického života vieme, že emócie súvisia s výživou. O tom niet pochýb. Schopnosť tvoriť Nové myšlienky, nie opakovať odtiene starých vzorcov, ovplyvňujeme aj výživou. Výživa s vyváženou a nutrične dostatočnou hustotou je jedným z oporných pilierov procesu vyváženosti a zvyšovania naladenia ľudskej bytosti na vyššiu celkovú čistotu, aby mohla využívať celistvý potenciál svojej bytosti s vyššími frekvenciami. Prečo? Aby ľudia plnili aj poslanie, prečo sú na Zemi pre Evolúciu Vedomia.

Navštívili sme tento týždeň pár krásnych miest na Slovensku. Je nádherné. Mimoriadne. Príroda je fantastická, je čo obdivovať. Niekedy turistika, plávanie, alebo stačí len sedieť a pozorovať okolie v Prírode, ticho ... 20 minút, paráda. 

Napríklad Kordíky, nádherná dedinka, super prostredie. Banská Štiavnica, Počúvadlo, Sitno a mnohé iné ... je mnoho úžasných miest na Slovensku.

Nepotrebujeme okázalé teatrálne gestá. Stačí sa pozrieť okolo seba a aj do seba. Slovensko je nádherné a jedinečné svojou Prírodou a charakterom.

Poztivita a pozitívny prístup k životu, však neznamená to isté, čo naivita, demencia, či sebapoškodzovanie.

...

Musíme si priznať, že ešte stále máme čo zlepšovať. Aj v oblasti výživy a tým aj emócií. Ústavný súd SR nám potvrdil, že sme správne predvídali a vnímali, keď sme predpokladali, že jeho čerstvým rozhodnutím v podstate zosmiešni nás bežných ľudí "občanov SR", 585 tisíc Slovákov. Veď kto sme my? Veď rozhodnutia súdov sa berú na vedomie, nie? Áno, pokiaľ hovoríme o rámci spravodlivosti, je výklad na mieste.

Práva nie sú potrebné pre ľudí, hlavne, že si majú "plniť" povinnostíííííííí. To je taká zaujímavá úroveň vyváženosti. Ale veď vráááj zrazu môže byť vypísané referendum ... pokiaľ sa splní nejaká špecifická podmienka, ktorá je v podstate nesplniteľná :-) Zahrávanie sa s občanmi Slovenska, u niekoho vreckový gulečník ... 

(Držíme palce Borisovi Kollárovi, aby sa mu podarilo 22. júla 2021 na mimoriadnej schôdzi parlamentu NR SR presadiť to, čo chce prostredníctvom procedurálneho návrhu na zmenu legislatívy, aby sa mohlo vypísať referendum ...)


Takže, musíme pracovať na sebe ešte viac. Aby sme v praxi dokázali, že spravodlivé myslenie nie je nijako vydierateľné a tvorivé myslenie bez problémov dokáže aplikovať v praktickom živote článok 32 Ústavy SR, opierajúc sa pritom o ostatné články Ústavy SR a pochopiteľne medzinárodné Dohovory o ochrane ľudských práv a Chartu práv ... 

Teória právnej vedy s vysokým princípom mravnosti a Etiky môžu vytvoriť úplne novú platformu kvality úrovne spravodlivosti v praktickom živote a najmä v školstve, v pedagogickom procese vzdelávania nových adeptov práva.  a iných smerov.

Niektoré štúdie hovoria, že právnici a bankári sú najnebezpečnejšie povolania, pokiaľ ich vedie chladný intelekt a bezcharakternosť (česť výnimkám).

Vnútornú slobodu, etiku a mravnosť si nenechať ukradnúť ... a ani sa to nedá, pokiaľ ju máme vytvorenú v sebe a zveľaďujeme ju ...

Stále viac si uvedomujeme, či chceme alebo nie a prax to neustále potvrdzuje, že Descartovský model západnej medicíny v mnohých múdrostiach v konečnom dôsledku musel uznať východnú medicínu a jej opodstatnenosť za Pravdivú. Niekde v strede medzi západným a východným modelom je Pravda pre prax. 

To, čo východní mudrci vedeli už dávno na základe informácií, ktoré obdržali z duchovných úrovní a sfér ako Pravdy, to objavili západné vedecké obce s určitým oneskorením v hmotných fyzických úrovniach ako Pravdy. Nie sme len z mäsa a kostí Priatelia. Descartovský model, teda síce neskôr, ale predsa, potvrdil múdrosti východu.

V blízkej budúcnosti to bude aj na Planéte Zem. Niektorým bytostiam, keď príde na lámanie chleba a vyrovnanie (čo z hľadiska linearity plynutia času je zanedbateľné), možno nebude stačiť ani hyperpriestor v rámci Galaxie Mliečnej dráhy, pretože Planéta Zem bude ochránená pred všetkými parazitmi. To je isté ako tento článok.

V rámci spravodlivosti karmického vyrovnania a energetickej bilancie sa negatívne konanie a temné energie (zlo) prejavujú aj v genetickej línii rodov a teda aj potomkovia v rodinách (deti) sú týmito zlými vedomými a aj nevedomými skutkami rodičov určitým spôsobom obťažkaní priamo v životoch tu na Zemi ... Samozrejme, pokiaľ sa nesnažia čistiť.

Tak ako dámy a páni, právnici, aj iní strááááášne múdri? Ujdete pred vyrovnaním? Ešte stále si myslíte, že sa to dá? Možno tu na Zemi chvíľku môžete manipulovať a odkladať energetické úpisy :-) ... aké kráááátkozraké ...

Seriózny vedecký aj duchovný pohľad a ich prienik na existenciu Nekonečného Vedomia a Duše ako nehmotnej časti Zdroja ľudskej bytosti je možné nájsť aj v knihách Výnimočná Planéta a Rozhovor s Mimozemšťanom, ktoré sme preložili do slovenčiny. 

Kúpiť ich môžete tu : 

https://obchod.infovojna.sk/produkt/phyllis-v-schlemmer-vynimocna-planeta/

https://obchod.infovojna.sk/produkt/lawrence-r-spencer-rozhovor-s-mimozemstanom/


... ešte trošku zlomkov informácii z vývoja neurovedy posledných desaťročí ... máme veľké možnosti pre sebazlepšovanie

Švédske výskumné špičkové zoskupenie neurológov a neurochemikov pod vedením Arvida Carlssona vynašli v druhej polovici minulého stotočia metódu vizualizácie nervových zakončení v mozgu, ktoré obsahovali norepinefrin, nazývaný inak noradrenalín. Vďaka tejto metóde sa im podarilo identifikovať zhluk skôr nevýrazných bunkových teliesok v zadnom mozgu, ktorého názov je locus coeruleus. Táto formácia prenáša svoje zakončenia obsahujúce noradrenalin do predného mozgu a všetok noradrenalin pochádza práve z tohto jedného zdroja.

Psychológovia Larry Stein z Wyeth Labs a Byrn Mawr College preukázali, že to, čo predchádzajúci výskum nazval "centrom rozkoše" alebo "dráhou potešenia" - oblasť mozgu, ktorá pri elektrickej stimulácii spôsobuje u ľudí práve to, že v záchvate radosti a vzrušenia ignorujú potrebu jesť a spať - v sebe obsahuje práve tento locus coeruleus.

Bez toho, aby výskumníci tušili, čo sa udeje, elektrický stimul spôsobil uvoľnenie noradrenalinu z nervových zakončení pozdĺž dráhy. Preukázalo sa, že amfetamíny posilňujú rovnakú "dráhu rozkoše" tak, že bránia opakovanej absorpcii norepinefrinu, čím zvyšovali objem tohto neuromediátora (norepinefrinu), a takto prichádzajú do styku s receptormi, o ktorých sa najprv súdilo, že sa nachádzajú po celej dĺžke synapsie.

V roku 1984 približne v rovnaký čas Francis Schmitt, významný neurovedec z MIT, ktorý založil Neuroscience Research Program, prišiel s termínom "informačných látok", aby popísal mnoho transmitterov, peptidov, hormónov, a proteínových ligandov. Okrem bežných nervových obvodov Schmitt prišiel s parasynaptickým alebo sekundárnym paralelným systémom, v ktorom chemické informačné látky prechádzajú extracelulárnymi tekutinami cirkulujúcimi v celom tele, aby sa dostali k svojim cieľovým bunkovým receptorom. Teda nielen prostredníctvom prenosov synaptickými štrbinami.

(Poznámka: Pokiaľ by niektorých zaujímali grafické znázornenia určitých dráh spomínaných v mozgu, doporučujeme Netterov anatomický atlas človeka 6. vydanie od autora Franka H. Nettera, M.D. je perfektne spracovaný)


Tu je opäť preukázaná dôležitosť výživy s vysokou nutričnou hodnotou. Neuronálne siete rôznych nervových buniek, ich receptorov a ligandov mozgu, srdca, sleziny, čreva a trávenia, endokrinných žliaz sú prepojené a spolupracujú, resp. mali by vyvážene spolupracovať. 

Zjednodušene povedané, najviac receptorov a ligandov majú bunky neuróny v mozgu pre rôzne neurotransmittery, neuropeptidy, hormóny, neuromediátory a pod.. A aj na iných bunkách iných orgánov ľudského tela, srdce, črevo, slezina, endokrinné žľazy, atď. sa nachádzajú, resp. môžu nachádzať receptory a ligandy v medzibunkovom priestore pre tie isté peptidy a informačné prvky a môžeme ich stimulovať aj výživou. To sú najnovšie poznatky neurovedy ...

Vidíme podstatu IMUNITY, VITALITY, ZDRAVIA ako pilierov pre rozvoj schopnosti myslieť tvorivo, zvyšovania frekvencie vyladenia celej ľudskej Bytosti a tým aj dosahu jej Vedomia, v praktickom živote. Kvalitne dominujúcimi pozitívnymi neurotransmittermi, neuropeptidmi, stimulujeme tvorbu receptov buniek nielen v mozgu, ale v celom tele a spolu s nimi aj príslušných ligandov pre realizáciu Zdravia, Super Imunity a celkovej pohody v Živote pri jeho naplnení. V tom je princíp vyváženosti, že sa čistíme a vylaďujeme na všetkých úrovniach svojej bytosti a výživa fyzického tela nie je výnimkou.

...

Nevieme sa umravniť sami ako jednotlivci? Nedochádzajú nám princípy čo sa tu deje?

Nevadí, umravnia nás myšlienky transhumanizmu, IT technológie, digitálne algoritmy Smart cities? Nie? Jasné, vieme, že poniektorí majú tieto ciele v rámci agendy globalizmu a eugenickej genocídy. Je tu zopár "kamarátov" na tejto Planéte. Však?

Aj transhumanizmus "a la" Elon Musk a Lenny Kurzweil už okolo roku 2035 alebo ešte trošku skôr? Zase kraááátkozraké dámy a páni. 

To tu už v minulosti na Zemi aj v tejto Slnečnej sústave bolo a ani nanoboti či kybernetické Vedomie to neustáli. Konkrétne planéty nakoniec doslova "vybuchli", pretože im chceli určité kreatúry "diktovať" ako obrím živým celkom :-)

Nielen v Anglicku sa kladú optické káble "s vetrom o preteky" všade kde sa len dá, ale aj na Slovensku sme si všimli ako "strašne" aktívne sú poniektoré firmičky v oblasti optického internetu, až k zemiakom do špajze ho dotiahnu, však ... náhoda. 

Pozrite si, kde všade majú akcie ich majitelia a je to jasné :-) 

5G a družice, ktoré vidia až do vašej postele v spálni? Ste smiešni, pretože zase sa to obráti skôr či neskôr proti "chytrým autorom".

Inteligentný nový systém elektronického zdravotníctva a prepojenie na globálnu sieť internetu? Priehľadné. Jasné, veď biznis je biznis.

Cenzúra na sociálnych sieťach? Však chlapci z Black Rocku "Cuki a spol". To vám určite pomôže :-)

Skúšate nás, bežných ľudí ako opice aj na Slovensku aj v Čechách? My sme Ľudské Bytosti !!!!!!!


S Prírodou sa donekonečna zahrávať nedá. Má totiž rôzne energetické a frekvenčné úrovne. Všetko sú to trápne a vychýlené filozofie, ktoré sa neosvedčili z hľadiska dlhodobo udržateľného rozvoja s Evolučným Priaznivým Vývojom na Zemi. Opakujeme v podstate tie isté chyby ako civilizácia.

Podobne ako nálepky ľavica a pravica, konzervatívci, liberáli v politike nemajú žiadnu perspektívu. Momentálne na slovenskej politickej scéne nie je nič, čo by bolo garanciou priaznivého Nového vývoja. Máme tu čosi len pre dočasné "skratovanie stavu terajšieho" ale nič Tvorivé s Novými hodnotami, chýba vyšší level. 

Princíp významu charakteru súčasnej politiky ako takej so skostnatenými vzorcami na Planéte Zem je bezobsažný s nízkymi trieštivými cieľmi bez inšpirácii, vyváženosti a vzostupu a preto je odsúdený k zániku. Staré vzorce končia.

"Centristi", ktorí sa snažia považovať všetko čo im nehrá do karát za "hoax a konšpiráciu" sú v podstate frustrovaní nešťastníci, ktorí sa nedokážu ani ospravedlniť, keď sa "konšpiračné teórie" potvrdia ako Pravda. A stalo sa to už mnoho krát ...


Máme tu aj však úprimných a múdrych možno nenápadných ľudí, ktorí sú ako možné piliere pre spoluprácu viacerých ľudských bytostí. Len vnútornou premenou ľudí k lepšej verzii seba samých ako jednotlivcov to však pôjde :-)

A to je horizont na v lepšom prípade 10 - 15 rokov s konkrétnymi výsledkami. 

Môžeme si vybrať na Slovensku, jeho zánik alebo začneme pracovať skutočne na tom, prečo sme tu na Zemi a na to potrebujeme veľkú oporu. Jednak vnútornú oporu v sebe a aj zvonku. Nie veľkého otrokára, či koristníckeho parazita.

Nie náhodou stojí pred ľudskou civilizáciou, to, čo sa deje. Deje sa to totiž v každom jednotlivcovi. Rozdiel je v tom, čo zvíťazí vo vnútri? 

Zaslúžime si slobodnú vôľu, ktorú máme k dispozícii?

? ...

Veľa Zdravia a Super Imunitu prajeme, ako opora sú základom pre Novú tvorivosť ...

... 
... na záver pre nás pozitívny príklad talianskej právničky Renate Holzeisenovej, autorky žaloby, ktorou napadla povolenie EÚ k používaniu mRNA vakcíny spoločnosti Pfizer u detí od 12 rokov. Týka sa to aj "mňamiek" od Moderny, Johnson & Johnson a AstraZeneca ... nech sa páči študujte ľudkovia, najmä aj pre tých, ktorým platia tieto firmičky "odborné školenia"   https://www.infovojna.sk/article/doktori-pro-covid-etiku-odborne-stanovisko-k-ockovani-deti       https://doctors4covidethics.org


© Andrea Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, júl 2021

© Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, júl 2021