Vzdelávanie  a výživa "neočkovaných" detí ...

09.08.2021

Milí priatelia, rodičia, situácia okolo nás je taká aká je. Segregácia neočkovaných ľudí, ktorí sú označovaní              v spoločnosti za "dezolátov" a pod. sa stupňuje                       a okliešťovanie obmedzení "prekvitá". 

Pochopiteľne, každý nech sa rozhodne v súvislosti                s témou vlastnej imunity, prevencie, sebaúcty                         a starostlivosti o Zdravie, na základe úrovne slobodnej vôle ako uzná za Pravdivé a vhodné.  


Vychádzajúc z faktov je nepochybné, že mnohí rodičia sa na nás obracajú s otázkami výživy detí stále viac ... 


V súčasnosti však rezonuje najviac súvisiaca otázka a tou je ako vzdelávať deti, ktoré nie sú očkované, resp. deti, ktoré rodičia nechcú zapojiť do prebiehajúceho procesu propagandy tzv. "očkovania". 

Rodičia, ktorí nie sú očkovaní a nie je ich málo, nechcú      v drvivej väčšine pochopiteľne nechať očkovať ani svoje deti a obávajú sa o budúcnosť kvality vzdelávania ich detí. Nechcú byť vydierateľní ... a nenechajú sa vydierať žiadnymi podmieňujúcimi formáciami, aby ich deti mohli navštevovať školu ...

Mnohí z týchto rodičiov chodia do práce, deti nemajú kde nechať a v prípade, že starí rodičia nie sú k dispozícii, je potrebné nájsť riešenie pozitívnou cestou. Deti a aj mnohí rodičia majú záujem sa vzdelávať aj v komunitách, majú záujem o domáce vzdelávanie (nielen online), pokiaľ si nájdu ústretového a láskavého pedagóga (ov), ktorí sú ochotní spolupracovať. 


Pokiaľ pracujeme na vnútornej slobode a vyváženosti, Odvahe svojej bytosti, vždy je možné otvoriť Nové dvere      k ceste, na ktorú svieti Svetlo :-) 

Možno to znie čudne, ale odporúčame v tejto súvislosti pozorne pozrieť filmy INTERSTELLAR, režiséra Christophera Nolana, dielo z roku 2014 a ďalší film ELYSIUM, režiséra Neila Blomkampa, dielo z roku 2013     a hlboko sa zamyslieť ... 


My ako ľudské bytosti (rodičia) taktiež nie sme očkovaní      a ani testovaní a ani sa nebudeme očkovať. Staráme sa        o svoje zdravie každý deň, celistvým prístupom, teda vyváženou výživou, pohybom, aktívnym životným štýlom, celoživotným vzdelávaním, zvyšovaním celkovej frekvencie a úrovne Vedomia.

Niet tej sily v Stvorení, ktorá by nás k tomu donútila očkovať sa ...


Vzhľadom k našim dlhoročným skúsenostiam v oblasti domáceho vzdelávania v tejto súvislosti ponúkame možnosť otvoreného priestranstva v Prírode, lese na ploche cca 2 hektáre pre vzdelávanie detí, tábory, vzdelávacie a náučné stretnutia. Pokojná atmosféra Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina v južnej časti Slovenska s úžasnými listnatými lesmi a turistickými zaujímavosťami, mimoriadnymi geologickými unikátmi    v Európe, má čím obohatiť naše deti :-) aj nás dospelých ...

Podobne tak ponúkame aj interiérové priestory pre vzdelávanie (nie s lavicami ako v škole) s kapacitou zatiaľ cca 7-10 detí. Dôležité je sa stretnúť osobne, prísť sa pozrieť, nájsť si čas a porozprávať sa o určitej vízii :-)

 

Dvere sú otvorené každému, kto má záujem meniť veci vo svojom okolí, nebyť otrokom systému, ktorý sa snaží vmanipulovať nás do otroctva a zlikvidovať najčistejšie hodnoty ľudskosti a dôstojnosti.


Nie náhodou sa deje na Planéte Zem, to, čo sa deje a pre nás je to VÝZVA, aby sme každý z nás na svojom mieste celkovou úrovňou a frekvenciou vyváženosti a Vedomia tvorili priaznivý vývoj v realite aj pre ďalšie generácie a evolučný vzostup.

My osobne  máme skúsenosť s domácim vzdelávaním (homeschoolingom) už 3 roky (... aj okolnosti to tak zariadili)  a nepochybujeme o správnosti systému, pre ktorý sme sa rozhodli. 

Štátny vzdelávací systém už prešiel toľkými reformami, ktoré sľubovali zlepšenie, no aj napriek tomu to ide dole vodou, čo je zjavné z praxe (... prosím, aby sa neurazili tí učitelia, ktorí v tomto systéme fungujú a snažia sa ho zlepšiť, ale jednoducho realita hovorí za všetko a za niektoré veci nemôžu)

Už v roku 2013 sme sa rozhodli, že chceme tvoriť vlastnú pozitívnu realitu, ktorá je o ľudskosti a nie o ovládaní a parazitovaní. 

Budeme radi, ak sa pridáte k nám :-)


Pokúsme sa všetci každý deň položiť si otázku: Čo som dnes urobil pre inú bytosť nezištne? Aspoň maličkosť.

Mnoho ľudí, ktorí sú na tom finančne lepšie sa správa arogantne. Myslia si, že sú "silnejší" alebo aspoň podvedome to s nimi kýva, "ja som niekto, cápo". 
Problém je však v tom, že ak im boli do "vienka" dané peniaze, nie je to náhoda a ide o to, ako s nimi títo ľudia naložia, na čo ich použijú. Niekomu totiž nepomôžu ani peniaze (napríklad náhly úraz a pod.). Väčšinou sa to stáva ľuďom, ktorí sa na nevedomej úrovni správajú sebecky.

Jeden múdry ekonóm sa nás raz v roku 2017 opýtal: "Peniaze ako obeživo v Európe v podstate nie sú kryté zlatom. Čo by robili banky, keby hypoteticky prestali ľudia platiť úžernícke úroky z úverov, resp. vrátili by iba istinu alebo by prestali platiť úplne vzhľadom k tomu, že tie peniaze nemajú reálnu hodnotu? Čo ste si požičali               z banky? Čísla? Elektronické dáta? Čo ste si požičali? Viete pravdivo, čo to je inflácia? Nie je existencia fikcie dlhu zámienkou na vyvolanie intríg a ovládania? 
A trinásti nosatí páni sa zabávajú? 


Skúste sa nad tým zamyslieť :-) Možno to poniektorým dôjde, že peniaze ako zhmotnená energia, boli zneužité mimo koridor ... 

Ako je možné, že zhotovenie jedného a toho istého mostného objektu resp. dialničného úseku nacenia rôzne stavebné spoločnosti v diferencii 5 až 40 %, keď ich financuje tá istá banka? Čo je to marža? Kedy je dosť? Nikdy? Príjmová polarizácia na Planéte Zem nie je náhodou parazitovanie na ľudských bytostiach?

A čo tak kvartálny zisk nejakej spoločnosti v roku 2021 vo výške 4,7 miliardy eur za tzv. predaj "vakcín"?  A čo tak použiť tento zisk na prevenciu     v oblasti Zdravia detí                      a dospelých, na Pravdivú vedu  a výskum? Toho sa už pravdepodobne v najbližšej dobe nedočkáme.


Prichádza doba, kedy už budú rozhodovať aj iné hodnoty, nielen to, kto má koľko peňazí ... a to je isté, ako tento článok :-). Nezostáva nám nič iné, len pomôcť si sami a zamerať sa na spoluprácu a nie trieštenie a ego.

... mimochodom Mel Gibson tvorí už nejaký čas zaujímavý film a poniektorým sa to nepáči, prečo asi? ... mrknite na to ...

Nájdete nás v Lipovanoch, 15 km od Lučenca na juhu stredného Slovenska. Telefonne číslo je uvedené v kontaktoch.


odkaz na rozhovor :

Hra, ktorú sa snažia hrať určité temné systémy a bytosti na Zemi už státisíce rokov proti Svetlu v snahe ovládnuť Prírodu a Život existuje. 

Sme jej súčasťou a je len na nás, čo podporujeme. Z toho vyplýva aj časopriestorový vektor, kedy tento cirkus skončí a ľudská civilizácia nastúpi priaznivý evolučný vývoj :-)


© Andrea Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, august 2021

© Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, august 2021