Výživa a Nový vývoj ...

30.12.2019

Zaujímavosti o výžive ... viete, že :

Existujú najnovšie vedecké štúdie, ktoré nie sú veľmi "populárne" pre väčšinu verejnosti. Preukazujú určité vízie, že pokiaľ by mal každý človek žijúci na Zemi spotrebu mäsa vo výžive ako priemerný Američan, potrebovali by sme 3,5 (tri a pol) Planéty Zem ročne, aby sme sa uživili ...

Dá sa to pochopiť?

Civilizácia žije na dlh ako celok, česť výnimkám ľudských bytostí, ktorých sa to netýka, na základe ich Zdravého životného štýlu, na ktorom dennodenne pracujú vlastným príkladom.

Naopak štúdie hovoria, pokiaľ by sa každý človek na Planéte Zem vyživoval rastlinnou prírodnou stravou bez konzumácie mäsa, uživila by Planéta Zem 10 miliárd ľudí. Tu je ešte potrebné zdôrazniť, že Čisté prírodné výživové doplnky ako súčasť kvalitnej výživy sú v 21. storočí nielen možnosťou ale taktiež nevyhnutnosťou, čo už veda opakovane preukázala. A že takéto doplnky máme k dispozícii na Planéte Zem je nepochybné ... každý, kto prejaví pozitívnu vôľu sa k nim môže dostať a užívať ich :-) 

V súčasnosti nie je problém doplniť prostredníctvom týchto výživových doplnkov pre naše telo veľmi potrebný vitamín B12 vysoko čistej kvality, ktorý nie je zo živočíšnej výroby alebo doplniť harmonicky vyvážiť aj makroživiny (bielkoviny, tuky, sacharidy, vláknina) a ostatné vitamíny, enzýmy...

To sú fakty a nie propaganda. Vidíme to stále viac z roka na rok, čo sa deje okolo nás v Prírode na Planéte Zem ... stačí sa pozrieť napríklad na oblohu a vnímať :-)

Podobne tak, chov dobytka, okrem produkcie prírodného metánu (plyny z chemických procesov pri trávení zvierat), ktorým sa zaťažuje prostredie Planéty Zem 52 % z celkovej jej záťaže, spôsobuje aj ďalšie zaujímavosti. Tento chov a živočísna výroba "zaberá", resp. je náročný najviac na plochy poľnohospodársky využívanej pôdy, povrchu zeme (cca 80 %) a pritom vyprodukuje len 18 % z celkového objemu "živín", ktoré preukázateľne potrebuje ľudské telo. Ďalej by sme mohli hovoriť o uhlíkovej stope, atď ... 

Zrejme toto je tá prosperita a ekonomický rast civilizácie ? :-)

Samozrejme, že nie je možné zo dňa na deň prestať s chovom dobytka. To je nezmysel. Avšak je možné v súčasnosti urobiť zásadné a jasné rozhodnutia u každého jednotlivca, aby sa postupne tieto vplyvy eliminovali a aby ľudstvo pomohlo harmonickou spoluprácou s Prírodou k postupnému znižovaniu týchto negatívnych vplyvov na celkové životné prostredie a teda k vytvoreniu nových morfických polí, pre Nový vývoj pozitívnych a "zdravých", (nie dočasných) návykov v oblasti výživy. Návykov od detí, od matiek v období tehotenstva a pod ...

Pozitívne vnímať napríklad trend u susedov v Česku, kde pribúda stále ľudí konzumujúcich rastlinnú potravu bez mäsa.

pozitívne odkazy :

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/veganu-v-cesku-pribyva-daleko-silnejsi-je-ale-trend-reduktar/r~a8ca82ec1d9b11eaa24cac1f6b220ee8/


Pre väčšinu ľudí je ťažké rozpoznať skutočnú pravdu od lži. Aj v tejto oblasti výživy a zdravého životného štýlu je to náročné, pretože aj veda je svojimi zverejňovanými informáciami mnohokrát poplatná ovládacím štruktúram a biznisu, výrobe fiktívnych ekonomických parametrov bez skutočnej hodnoty. Sloboda názorov, ktorá je zamieňaná s anarchiou a neharmonickými procesmi, nie je skutočná sloboda.

Príroda však nie je korumpovateľná a nedá sa podplatiť. Ona nám trpezlivo naznačuje, že "sa niečo deje". Najprv jemne, potom postupne výraznejšie, tvrdšie a potom ... (... uvedieme jeden príklad ako "náhodu" : dňa 12.5.2019 bolo v Archangeľsku pri polárnom kruhu +31 stupňov Celzia, vtedy tam býva obvykle v období jari -5 až -10 stupňov). Príroda a jej opora, to je práve jedinečné, čo nás môže viesť správnym smerom :-)

Ide len o to prekonať svoje výhovorky, vyhrať nad nimi, nebyť otrokom svojich predsudkov a sebaklamov, pretože tieto nás ovládajú a väznia. Otvoriť sa Novému vývoju :-) a prekonávať strach :-)


© Andrea & Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, december 2019