Vplyv výživy na Emócie

01.07.2021

OVPLYVŇUJE VYVÁŽENÁ VYŽIVA KVALITU EMÓCIÍ ?

JE NUTIRČNÁ HUSTOTA VÝŽIVY DÔLEŽITÁ PRE VYTVÁRANIE PRIAZNIVÝCH DEJOV A TVORIVÉ MYSLENIE V PRAKTICKOM ŽIVOTE ?

JEDNOZNAČNE ÁNO !!!

Na úvod by sme sa radi poďakovali čitateľom, za ohlasy a komunikácie. Vážime si to, ďakujeme. A teší nás, že aj mladšie generácie sa taktiež zaujímajú o Zdravý životný štýl a vyváženú výživu. Budeme sa snažiť aj my sústavne učiť, zlepšovať a inšpirovať. Ďakujeme.

Ľudská bytosť sa môže priaznivo vyvíjať a zlepšovať na každej úrovni po celý život. Má možnosť slobodnej vôle pri rozhodovaní. Podobne tak tomu je aj u vedných odborov ako napríklad neuroveda, keď sa vedci eticky držia Pravdy. Najmä pokiaľ to súvisí so Zdravou výživou fyzického tela, je to veľmi zaujímavé pre priaznivý posun človeka ...


Experimentálny fyziológ Walter Cannon, mimochodom autor knihy Wisdom Of The Body (Moudrost Těla, Pragma 2014) už v roku 1927 popísal veľmi dôležitý význam a činnosť sympatického vegetatívneho nervového systému pre kvalitu života človeka. Možno viac ako si dokážeme predstaviť. Na tieto výskumy postupne nadväzovali stále nové poznatky neurovedy.

V ľudskom tele existuje nerv, nazývaný Vagus (tzv. zblúdilý nerv), ktorý vystupuje zo zadnej časti mozgu otvorom v spodnej časti lebky (foramen magnum). Postupne sa rozvetvuje a prechádza do zväzkov nervových buniek alebo ganglií. Pozdĺž obidvoch strán miechy sa postupne rozvetvuje do mnohých orgánov v našom fyzickom tele vrátane zrenice oka, slinných žliaz, srdca, priedušiek, pľúc, žalúdku, čriev, močového mechúra, pohlavných orgánov, nadobličiek (ktoré vylučujú hormón adrenalín).

Boli realizované výskumy, pri ktorých bol elektrickými impulzami stimulovaný hypotalamus v našom mozgu, nachádzajúci sa tesne nad hypofýzou a práve aj spomínaný nerv Vagus. Pri týchto impulzoch boli zaznamenané a demonštrované fyziologické zmeny na všetkých vyššie uvedených orgánoch ľudského tela zhodné s tým, čo si telo vyžadovalo v núdzovej situácii. Napríklad pri ohrození. Stimulácia hypotalamu pri výslednom hodnotení znamenala, že napríklad krv z vnútorných tráviacich orgánov bola presmerovaná do svalov pre reakciu "bojuj alebo uteč". Teda trávenie "môže počkať", pokiaľ núdzový stav pominie. Chápete?


A súčasne v tomto prípade zvýšená tvorba adrenalínu stimulovala srdcový sval a spôsobila, že pečeň uvolnila dostatočné dávky cukru pre okamžitú energiu svalstva. Všetko so všetkým súvisí. A práve sympatický vegetatívny nervový systém je v tomto smere veľmi dôležitý a citlivý princíp kvality nášho života odzrkadľujúci naše emócie v celom tele.

Nekvalitné emócie, teda určitá forma toxických peptidov, pokiaľ ich tak môžeme nazvať, sa pri ich chronickom pôsobení môže prejaviť aj na spomínaných orgánoch tela.

Niet pochýb o tom, že na základe dlhoročných výskumov je preukázateľné ... relaxácia a uvoľnenie napätia v našom tele, pokoj, vyváženosť emócií, pozitivita ... vznikajú na základe tvorenia potrebných neurotransmitterov a neuropeptidov v hypotalame a limbickom systéme nášho mozgu, čo môže byť proces vedomý alebo nevedomý. 

Nie je to teda autonómna oblasť, s ktorou nevieme pracovať. Tieto informácie sa rozvíjali následne aj v neurovede.

Hľadanie receptorov a príslušných ligandov neurotransmitterov, neuropeptidov ako kľúčov k nim priamo v mozgových bunkách a ich okolí, ich umiestnenie v celom fyzickom tele, imunitnom systéme (slezina), endokrinných žľazách, tenkom čreve, vytvára architektúru súvislostí funkcie peptidov a neuropeptidov ako informačných stimulantov molekúl emócii. Prax to potvrdzuje.

Neuropeptitdy, neurotransmittery a peptidy v našom fyzickom tele vôbec, sú sústavne v oblasti neurovedy predmetom výskumov. Napríklad, ktorý prvok, či enzým je obsiahnutý v ktorom jedle, potravine a prečo je dôležitý ako súčasť nutrične bohatej vyváženosti.


Napríklad nás úprimne teší, že v praktickom živote sa nám darí pomáhať v rámci inšpirácie v oblasti Zdravého životného štýlu aj mnohým ženám, ktoré majú problémy dlhodobo so štítnou žľazou. 

Tento problém je témou u mnohých žien. 

Prostredníctvom zmeny výživy a štýlu života (pravidelné cvičenie, pohyb, hodnoty, myslenie) a dodaním toho, čo je potrebné na úrovni výživy telu, sa nám podarilo dokonca v niektorých prípadoch u žien dosiahnuť, že už neužívajú lieky (euthyrox)

Proste ich nepotrebujú, aj keď ho užívali napríklad 15 rokov predtým. A nie je ich málo v rôznych vekových kategóriách.

Tieto ŽENY si začali veriť, že nie sú závislé len na liekoch. 

Uvedomili si, že sa to dá asi aj inou cestou. Zmenili celkový prístup k životu, životný štýl počínajúc kvalitou nutričnej hustoty výživy. 

Cítia sa pritom stabilne oveľa lepšie ako predtým a majú priaznivé výsledky. Nejde to však zo dňa na deň. 

Napríklad, keď 40 rokov prijímam mnoho toxínov vo výžive alebo aj na iných úrovniach, nemôžem očakávať zázrak za mesiac. 

Vytrvalosť, trpezlivosť, pravidelnosť a vôľa pre Zmenu sa musia zapojiť do každodenného života ako dýchanie :-)

Príklady z praxe, s čím sa stretávame u ľudí?

Nechce sa mi cvičiť? Musím sa prekonať, to je jednoducho moja vôľa, činnosť, ktorú za mňa nikto neurobí. Vnútorná sila, sebaprekonanie. Vôľa je to, čo nás odlišuje od zvierat ako ľudí.

Nevládzem? Práve vtedy skús zabrať, keď nevládzeš, aspoň trošku, vtedy sa spevňuje vôľa, prekonávam sa.

"Nooooo doooobre, zajtra začnem ..." NIE, TU a TERAZ začnem, DNES.

"Ale veď aj susedka má tie isté problémy a necvičí ..." neporovnávajte sa s nikým, ste jedineční, JA sa chcem zlepšiť od SEBA, nie od druhého ale OD SEBA, JA si vážim seba, svoje telo a urobím pre Zdravie konkrétne kroky a vynaložím úsilie.

"Ja si zaplatím, urobte za mňa, aby som bol v poriadku ..." NIE, omyl, nie ste na správnej adrese. Nepotrebujeme peniaze nikoho, pokiaľ on sám NEPRACUJE NA SEBE a nenechá sa viesť na báze dobrovoľnosti, nedodržiava pravidlá etiky a dohody.

Inak je to zbytočne vynaložená energia oboch strán.


Áno, napríklad esenciálna aminokyselina tryptofán, ktorú si ľudské telo nedokáže samo vyrobiť. Je veľmi dôležité ju dodať pravidelne ako súčasť vyváženej výživy z Prírodných zdrojov alebo veľmi energeticky čistých výživových doplnkov. Potrebujeme ju pre tvorbu zásadného neurotransmittera serotonín (ovplyvňujúceho pocity štastia, pohoda, pozitívna nálada), aby sa nám v noci premenil počas spánku na melatonín. Vidíme teda jasne prepojenie medzi endokrinnými žľazami - epifýzou a štítnou žľazou. Doplnenie výživy kvalitnými rastlinnými proteínmi, ktorých by nemalo byť menej ako 70 % z celkového množstva stabilne a jednoznačne vplýva na činnosť celého endokrinného systému, potrebných hormónov vo vzájomnej vyváženosti pre naše Zdravé telo.

Podobne napríklad tyrozín (tyrosin), ktorý vzniká ako neesenciálna aminokyselina, pre ktorej tvorbu je potrebná zase esenciálna aminokyselina fenylalanín. Zase sme pri výžive, nutričnej hustote či kvalite výživy. Základ pre vnútorné harmonické prostredie tela. Hormóny produkované štítnou zľazou T3 a T4, ako súčasť nevyhnutne potrebná pre vyváženie biochémie tela, umožňujú okrem iného vylaďovať spravodlivejšie myslenie a tvorivé myslenie. Pri ich dlhodobej absencii to môže viesť až ku kretenizmu.

Následne spätná väzba na dôležitý neurotransmitter a peptid dopamín (tvorí sa aj v súvislosti s radosťou, pri odmenení za kvalitnú prácu, pocit sebahodnoty, túžby, sny, pohoda) pre aktiváciu dopamínových receptorov. Všetko je na úrovni biochémie tela prepojené. Mohli by sme pokračovať dlho. To je prax. A super výsledky. Naša práca prináša zmysel pre ľudí, ich Zdravie, kvalitu života a to je pre nás hnací motor.

Endokrinný systém je zásadné mať vyvážený ako celok spolu s limbickým systémom mozgu (hypotalamus, hippocampus, amygdala, atď.). Presnejšie povedané, pracovať na sústavnom vylaďovaní vyváženosti a zvyšovaní frekvencie celej ľudskej bytosti a tým aj emócii. Toto sú najnovšie poznatky neurovedy, architektúra súvislostí a prepojení v ľudskom tele.

Nutričná hustota výživy ovplyvňuje priamo aj emocionálnu inteligenciu človeka.

Pokiaľ si niekto myslí, že niet inej cesty ako chodiť do lekárne každý mesiac pre syntetické hormóny a dodávať ich svojmu telu "zvonka", bez zmeny vo svojom živote aj v oblasti výživy, je to samozrejme jeho slobodná vôľa. Pochopiteľne, aj si za ňu nesie aj zodpovednosť. Primárne ide o zdroj, odkiaľ pochádzajú prípadné doplnky výživy, či vitamíny, ktoré doplňujeme zvonka, aká je ich nutričná hustota a čistota.

Svetový trh je presýtený množstvom kvalitou podpriemerných až nevhodných rôznych výživových doplnkov, najmä z hľadiska energetickej čistoty. Každý si môže vybrať slobodne. Nepochybné však je, že čím ďalej, tým viac je potrebné si vedieť vybrať aj v oblasti výživy, odkiaľ pochádzajú konzumované potraviny ...

Pokiaľ by niekoho z vás zaujímalo, ako pracovať na vyvažovaní a nutričnej hustote vlastnej výživy a beriete to vážne, ozvite sa nám (stačí na email: andrea.svinciak@gmail.com). Následne si dohodneme ďalšie postupy. 

Organizujeme pravidelné výzvy pre ľudí od 7 dňových, 21 dňových, alebo 90 dňových, pre osobnostný rast a Zdravý životný štýl, Online vzdelávania aj Školu výživy a pochopiteľne aj individuálne Online školenia a stretnutia.

Systematická práca na sebe :-)

Keď pracujeme na sebe, vždy sa otvárajú Nové dvere a obzory pred nami. 

Keď stagnujeme, degenerujeme a prejavuje sa to aj v našej kyseline deoxyribonukleovej. 

Všetkým vekovým kategóriám sú dvere otvorené. Nebuďte leniví, pohodlní, nemajte predsudky. Treba výjsť zo svojej zóny komfortu :-) Tešíme sa na vás :-)

Asi všetci rodičia túžime mať láskyplné vyvážené vzťahy v rodine aj s našimi deťmi. Túžime, aby naše deti nemali vymývané mozgy systémom, aby boli ĽUĎMI, nie zvieratá či bioroboti. 

Chceme, aby neprebiehala debilizácia spoločnosti ? Chceme, aby deti boli ZDRAVÉ, Vitálne, s integritou inklinovali k PRAVDE a ČESTNOSTI ?

V takom prípade je potrebné a logické, aby si vypestovali od malička emócie vysokých frekvencii a pozitivity, ktoré ich k týmto etickým a mravným hodnotám budú viesť.

Základom a jedným z oporných pilierov je mať už od útleho veku Zdravé stravovacie návyky smerujúce k vyváženej a pestrej výžive :-) 

Takže apelujeme najmä na mladých rodičov, preberte sa :-), máte zodpovednosť za svoje deti v každom smere ...


© Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, júl 2021

© Andrea Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, júl 2021