Sviatky PRÍRODY A  JARI nech prinesú NOVÚ NÁDEJ ...

01.04.2021

SVIATKY PRÍRODY A JARI SÚ TU :-) NOVÉ ENERGIE NECH NÁM DODAJÚ MNOHO ODVAHY !

... áno, budeme ju potrebovať. Potrebujeme ju už dnes, "TU A TERAZ". ODVAHU, SÚCIT, ĽUDSKOSŤ aplikovať v praktickom živote, aby sme si nenechali vziať základné ľudské práva a ľudskú dôstojnosť.

Možno, že tento článok nebude len o Zdravom životnom štýle a Vyváženej Výžive, ale nie je to náhoda. Potrebujeme byť silní celistvo aj mentálne, právnym povedomím a integritou.

Predstavte si, že aj v súčasnosti, kedy by mali ľudia maximálne spolupracovať pre Harmóniu a Mier, aby si nenechali vziať Základné práva a Právo na dôstojný Život na Planéte Zem, existujú v našej spoločnosti aj také elitárske spolky, ktoré fungujú na princípe nadradenosti, elitárstva, eugenických princípov.

Chápete?

Práve preto je potrebné každý deň pracovať na sebazlepšovaní svojej bytosti. Aby sme neboli bábky v rukách neľudí, ktorí celé existencie zneužívali energiu iných bytostí okolo seba. Na každej úrovni je potrebné zvyšovať svoju harmóniu prirodzeným spôsobom. Ľudským spôsobom sa zlepšovať. Na to nepotrebujeme žiadnych farárov, ani kňazov, ani iné samozvané pseudoelity, ktorým sa budeme spovedať.

Sami k Sebe byť Uprimní je základ. Mať sa rád a vážiť si seba. Byť ľudskí a súcitní. Priznať si pochybenia. Neopakovať ich. 

A nebáť sa urobiť aj chybu v Novom vývoji, Zdravo s rozvahou riskovať. Postupne prepájať tradície, ktoré sa osvedčujú a neuväzňujú s Inováciami, ktoré harmonizujú a sú prirodzenou súčasťou bytostí Prírody a Planéty Zem.

Začína to Zdravým životným štýlom. Pozitivitou. Pri ľudskom prístupe k sebe a okoliu. Múdra a Pozitívna Odvaha je nositeľom Pravdy, ktorá nás chráni.


"Konšpiračné teórie", ktorým sa dávajú nálepky o tom, že sú nepravdivé, sa totiž mnohokrát potvrdzujú neskôr ako fakty. My sme napríklad hovorili o tendencii smerujúcej k vytvoreniu toxických energetických formácii na Zemi a o následnom smerovaní k očkovaniu, "novým cestovným pasom" a pod. už v roku 2019. Vedeli sme, čo bude presne nasledovať v ďalších rokoch. Vedeli sme, čo sa bude diať na úrovni globalistických tendencii. Písali sme o tom. Ľudia sa tomu väčšinou smiali, pretože to boli podľa nich konšpiračné teórie. Nech sa páči. Môžete sa smiať teraz. Idiotovi budete darmo tvrdiť fakty, on vám povie, že modrá farba je zelená ...

Predvídať extrém ako dôsledok udalostí v príčinnej súvislosti s tým, čo sa deje v prítomnosti, odhaliť ho vopred, dokáže každý jedinec, ktorý pracuje na tvorivom myslení a svojom Vnímaní, Intuícii. Každý, kto sa snaží namáhať tvorivo myslieť v rovnováhe s intuíciou, každodenným prístupom k sebazlepšovaniu. Je to prirodzený vývoj, v prítomnosti neopakovať chyby z minulosti, snažiť sa pozorovať a vnímať, ako vplýva činnosť, myšlienky, slova a činov, na seba a okolie.

To sa nedá docieliť, pokiaľ budeme čítať len 5 alebo 6 vytesnených kníh, ktoré sú svojim obsahom odpísané väčšinou z iných kníh a aj to s chybami. Nejde o dokonalosť, tú nedosiahneme, nikdy, môžeme sa k nej stále bližšie približovať. Konieckoncov, to na planéte Zem ani nie je účelom, byť dokonalý. Účelom je nájsť rovnováhu.

Pokúsme sa Sviatky Prírody a Jari osláviť svojou premenou k lepšiemu. K lepšej verzii seba samého. 

K úprimnej snahe o vyslobodenie seba samého z vlastného otroctva, ktoré je v našom vnútri v mnohých vrstvách. 

O tom, či sa bude zvyšovať celkový pozitívny potenciál nás ľudí, každého jadnotlivca, rozhodujeme sami, svojou etikou, súcitom, ľudskosťou a rovnováhou. 

Vedecký intelekt bez etiky, empatie, súcitu a kvalitných emócii, je skazou.

Nádej nech nás vedie. 

Nádej nevznikne uistením sa vopred, podľa toho ako dopadne to, o čo sa snažíme. Nádej je vnútorné presvedčenie, že to čo robíme je správne, harmonické a múdre pre všetky bytosti, nikoho to nepoškodzuje, bez ohľadu na to, ako to dopadne :-), nie je to chladný kalkul.

Naše celkové energetické vyladenie a frekvenčný vzostup ako ľudských bytostí je úloha každého z nás. Nepotrebujeme žiadnych sprostredkovateľov, ktorí držia v ruke kohútik ako na vodovodnom potrubí. Nikdy neverte bytostiam, ktoré už v minulosti pochybili v takom rozsahu, že ovládli celé civilizácie na Zemi prostredníctvom falošných duchovných učení a filozofií. Donucujú vás ako "novodobí kňazi" k úprimnosti, namiesto toho, aby PRÁVE ONI boli úprimní k vám a priznali s pokorou svoje bezcharakternosti. Sú aj dnes na Zemi medzi nami, pôvodom nehumanoidné entity. Služba ľudstvu je prínosom, len pokiaľ je vedená súcitom, ľudskosťou a princípom dobrovoľnosti, inšpiratívnej motivácie.

Len poctivou prácou na sebe sa môžeme zlepšovať. A v tom nemáme žiadne stropy, môžeme sa posúvať stále vyššie svojou harmóniou. Tam nepomôžu nikomu úplatky ani privilégiá.


Pokiaľ budeme k sebe úprimní a Odvaha zvíťazí nad strachom v nás, budeme si uvedomovať, že láska k sebe, láska k blízkemu, láska k dieťaťu, láska k rodine, k národu, k vlasti, k Prírode, k Planéte Zem, k Poznaniu, k Vedomiu, atď... by mali byť vyvážené. A to je harmónia. Vtedy skutočne zisťujeme veľké Pravdy.

Ako napríklad, že vo vzdelávacom systéme sme prakticky na všetkých úrovniach kvalitou na Slovensku úplne na dne, ale dno tam nie je. Učňovské školstvo neexistuje. Neviete zohnať napríklad kvalitného tesára, či murára, ktorý vie čítať výkresy a samostatne tvoriť. Hlavne, že máme mladíkov s vyštudovanou masmediálnou komunikáciou, ktorí nevedia povedať 2 súvislé vety. Učíme na vysokých školách väčšinou bez skutočnej kvality mladých ľudí kriticky myslieť a zabúdame na to, že títo ľudia nedokážu myslieť tvorivo. V podstate sa z nich väčšinou stávajú budúci sociálni paraziti, ktorí netvoria len rozbíjajú (česť výnimkám).

Podobne tak, naša kvalita a úrovni kultivovanosti verejného života je prakticky nulová. Volíme politikov väčšinou ako fanúškovia z nenávisti a z pomsty, nie ako občania. Načo je nám poniektorým občiansky preukaz? Nedokážeme si uvedomiť princíp a podstatu. Mladé generácie (nielen) sú väčšinou ukážkou Prázdnoty, hlúposti, bez zmyslu života a bez hodnotovej etickej vyššej úrovne, kde parametre bytosti končia pri stave konta v banke. 

Iní zase svojou vyladenosťou vzdušných zámkov sú na Zemi do počtu, v hmote sú ako frustrované karikatúry so schizoidnou paranoidnou poruchou osobnosti.


Stratili sme na Slovensku právny štát. Princípy materiálneho právneho štátu sa rozpadli. Príčinou je jednoznačne duchovný rozklad spoločnosti (česť výnimkám), nevedomé ovládnutie toxickými vzorcami existencie, ktoré sa zhmotnili. Tento rozklad je tu a teraz. Konštatujú to aj mnohí právni experti. Napríklad špičkový právnik doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc. Môžeme si poďakovať. 

Predstavte si, že poniektorí zahraniční zástanci PREDVOJA na Zemi z Čiech tvrdili, že cez našich popredných štátnikov sa "uzemnilo duchovné srdce do politiky". Nech sa páči, neobstojí to ani ako nevydarený žart. Chápete týchto idiotov? Vlastizrada a genocída je podľa niektorých "pacientov" mravný vzor predvoja. Katastrofa, aké mravne narušené filozofie existujú na Zemi. Najšťastie už končia v zabudnutí ...

Nie je sa čomu čudovať, veď v Čechách mali niekedy Havla ako torzo, ktorého taktiež financoval Soros dlhé roky. Náhoda. Toto sú charaktery a choromyseľné a energeticky patologické toxické kreatúry, ktoré podporujú ďalšie kreatúry. Toto sú produkty aj tzv. "duchovných učiteľov", ktorí nevedia vychovať seba, svoje deti, trpia stihomamom, ale na druhej strane vám budú hovoriť, koho si môžete pripojiť medzi priateľov na facebooku :-)

Hlbinný psychológ Carl Gustav Jung povedal, že čo nepríde zvnútra človeka ako mravná iniciatíva, príde zvonka ako lekcia. Takže zrejme náš štát budú zachraňovať kvalitní jedinci aj prostredníctvom medzinárodných štruktúr spravodlivosti. Lenže tá spravodlivosť musí byť primárne v nás. V každom jednom človeku. To je tá harmónia, ktorej narušeniu sa máme dokázať brániť.

A na úrovni biochémie tela, teda vyváženej výživy to začína, aby sme si vážili telo, v ktorom žijeme 24 hodín denne :-)

Nikdy nie je pozde, skúsme jasne a Pozitívne sa sami seba opýtať, keď vstaneme ráno z postele :

"Prečo som sa narodil na tejto Planéte? Načo žijem? Aké je moje poslanie?" Aký je môj motív pre to, čo robím?

Prajeme vám aby ste našli odpoveď s ľahkosťou.

Veľa Zdravia a Super Imunitu, Pozitívny vývoj :-)© Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, apríl 2021

© Andrea Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, apríl 2021