Sedavý životný štýl priespieva k sarkopenickej obezite

20.02.2022

Ak ste ešte neboli motivovaní vstať z pohovky alebo zo stoličky, môže od toho závisieť vaše zdravie a pohoda. Nedávny článok v časopise Future Science naznačuje, že sedavý životný štýl v práci a doma je faktorom, ktorý prispieva k rozvoju sarkopenickej obezity, syndrómu súvisiaceho s vekom.

Sarkopenická obezita je stav charakterizovaný nárastom tukovej hmoty a redukciou čistej svalovej hmoty. Pretože viac ako 20 % svetovej populácie bude mať do roku 2050 60 rokov alebo viac 1 , môžeme odôvodnene očakávať, že prevalencia tohto ochorenia sa zvýši.

Sarkopenická obezita je spôsobená kombináciou fyzickej nečinnosti, starnutia a nesprávnej stravy a je sprevádzaná zápalom nízkeho stupňa, inzulínovou rezistenciou a zmenami v produkcii hormónov (Stenholm a kol., Curr Opin Clin Metab Care. 2009; 11(6): 693-700). Tento stav má potenciál stať sa závažnejším problémom verejného zdravia v dôsledku neoptimálnej stravy, starnutia populácie, sedavého životného štýlu a zvyšujúceho sa počtu zamestnaní, kde je potrebné dlhé sedenie.

Toto je téma, ktorá je v súlade s našou globálnou filozofiou výživy v Herbalife Nutrition, ktorá vyžaduje vyváženú výživu a pravidelné cvičenie na podporu zdravia a zdravého aktívneho životného štýlu. Hoci sarkopenická obezita nemá jedinú príčinu, koreňom problému je, že v USA aj v Európe je príliš veľa prekŕmených a podvyživených ľudí, ktorí konzumujú energeticky bohaté a na živiny chudobné potraviny.

Sarkopenická obezita je rastúcou výzvou, ktorá si vyžaduje mnohostranné riešenie. Z politického hľadiska musíme vypracovať odporúčania týkajúce sa stravovania, ktoré poskytujú dostatočné množstvo živín bez prebytočnej energie spolu s ľahko realizovateľnými usmerneniami o fyzickej aktivite pre všetky vekové kategórie. Odpoveď je naliehavo potrebná, pretože globálne trendy starnutia populácie, sedavého životného štýlu a miery cukrovky narastajú (Miller a kol. J. Nutr . 2009; 139: 1198-1202).

Ak sa sarkopenická obezita nekontroluje, môže oslabiť svaly, obmedziť pohyblivosť, zvýšiť pravdepodobnosť pádu a zlomenín, znížiť kvalitu života, brániť nezávislosti a zvýšiť pravdepodobnosť metabolických ochorení (diabetes, metabolický syndróm) a kardiovaskulárnych ochorení (hypertenzia, srdcový infarkt, mŕtvica).

Úloha viscerálneho tuku

Hoci telo obsahuje rôzne typy tuku, tuk okolo životne dôležitých orgánov, známy ako viscerálny tuk, je úzko spojený s metabolickým syndrómom a je bežnou črtou sarkopenickej obezity. Nebezpečenstvo viscerálneho tuku spočíva v tom, že obklopuje kritické orgány, ako je srdce a pečeň, a stimuluje systémový zápal. V súvislosti s obezitou môžu mať jednotlivci rovnaký index telesnej hmotnosti, ale výrazne odlišné zápalové stavy a úrovne rizika v dôsledku rozdielov v distribúcii a stupni viscerálneho tuku.

Potenciálne stratégie

Na zlepšenie stavby tela a redukciu viscerálneho tuku by ste sa mali zamerať na:

  • Pravidelný odporový tréning s využitím voľných váh, posilňovacích strojov atď.
  • Konzumácia nutrične bohatej stravy s rôznymi druhmi ovocia, zeleniny, celozrnných výrobkov, chudých bielkovín (sója, chudé mäso, hydina, vajcia, orechy, semená), bioaktívnych zlúčenín (zelený čaj) a zdravých omega-3 mastných kyselín (ryby olej, krilový olej).
  • Obmedzenie spotreby "prázdnych" kalórií (biele pečivo, sladkosti s jednoduchými cukrami, salámy, syry, margaríny, hot-dogy, presolené mäsové výrobky...).
  • Dostatočný pitný režim čistej vody vrámci detoxikácie.

Základom je, že vyvážený prístup, ktorý zahŕňa zdravú výživu, odpočinok, hydratáciu a pravidelnú fyzickú aktivitu, má potenciál podporiť zdravý a aktívny život, vrátane odolného zdravia.

Optimálne je získať  informácie pre pochopenie ako vplývajú jednotlivé zložky životného štýlu a postupne ich začleniť do svojho života. Viac sa o tom môžete dozvedieť aj na našom Online kurze zdravého života.


© Andrea Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, február 2022

© Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, február 2022