Prostredie na Planéte Zem ... už aj "mainstream" priznáva existenciu Chemtrails (zatiaľ len contrails :-) ...

28.10.2021

Mnoho vedcov, pseudovedcov, či pavedcov ale aj politikov a verejne činných osôb nám tvrdí, že ľudia, ktorí hovoria verejne o existencii javov ovplyvňovania počasia, geoinžinieringu, či chemtrails sú konšpirátori, dezoláti, hlupáci a pod.. Jasné, ako ináč :-)

Len tak náhodou - už asi od 60. rokov minulého storočia existujú zdokumentované práce aj v oblasti vedy a výskumu (i keď spočiatku utajované), ktoré o rôznych formáciách geoinžinieringu hovoria. Či už to bolo v bývalom Sovietskom zväze, tak v USA a Číne. Nehovoriac o tajných vládnych projektoch konkrétnych štátov, ktoré už vyliezajú na svetlo.

V tomto článku nebudeme vymenúvať detailne množstvo informácii, ktoré sa tejto problematiky týkajú. Bolo by to nadlho. Niektorí šialenci sa verejne chvália tým, že je vyslovene "správne" zatemňovať oblohu, veď oni nás predsa chránia pre slnečným žiarením, však? 

Áno, my všetci sme na raňajky jedli seno :-) 


Stačí si pozrieť, o čo ide napríklad v projekte SCoPEx, dobrý chalan Bill z garáže si už dal podobné zábavky aj patentovať :-)

odkaz :  https://www.keutschgroup.com/scopex


Celoživotné vzdelávanie smerujúce k Pravdivosti je súčasťou vytvárania lepšej verzie seba. Prostredie, v ktorom žijeme, nám nemôže byť ľahostajné. Planéta Zem sa s tým vysporiada, je silnejšia a čistejšia než ľudská civilizácia. Ľudia a aj budúce generácie sú však vystavené týmto zaťažujúcim vplyvom prostredia. 

Nečakajte prosím od "feťákov" a rôznych šmejdov, že niečo takéto budú vnímať. To sú ľudské karikatúry, ktorým nefunguje nič, ani mozog, myslenie, srdce ... Každý musí sám skúmať, čo sa to tu deje okolo nás a zaujať k tomu morálny postoj. Svojim životom reálne prispievať k eliminácii týchto vplyvov.


Práve preto naša IMUNITA a PREVENCIA v oblasti Zdravého životného štýlu je zásadná. Stále sa potrebujeme vylaďovať frekvenčne vyššie, každý jednotlivec, aby sme dokázali odolávať týmto toxickým vplyvom prostredia a spájali sa stále viac s Prírodou, Planétou Zem a ich energiami, či múdrosťou. Oni nám naznačujú, čo je optimálne pre priaznivý vývoj na Zemi.

Navyše, samotné mainstreamové médiá začínajú priznávať, že stopy za lietadlami na oblohe nie sú žiadne "prirodzené javy", ako to poniektorí "fešáci" tvrdia. 

Najnovšie BBC uverejnila článok o chemtrails, teda presnejšie o "contrails", v ktorom sa píše aj s citáciami viacerých vedeckých kapacít. Jednoznačne priznáva existenciu o alarmujúcej štúdii britských a nemeckých vedcov o vplyve bielych čiar za lietadlami na oblohe na otepľovanie podnebia, a iné ...

odkaz : https://www.bbc.com/news/business-58769351


... tieto informácie odzneli aj v českom rádiožurnále v piatok 22. 10. 2021, pre tých, ktorý nemajú možnosť čítať v anglickom jazyku je vhodný nasledujúci odkaz v češtine :

https://aeronet.cz/news/video-cesky-rozhlas-v-odvolani-na-bbc-poprve-v-historii-informoval-o-existenci-chemtrails-za-letadly-ze-zpusobuji-oteplovani-podnebi-objevili-to-pry-britsti-a-nemecti-akademici-a-je-to-tady/


Priatelia, stále sa nám potvrdzuje, že pokiaľ máme svoju tvorivosť uplatniť v prospech naplnenia života a poslania, na prvom mieste je nevyhnutne potrebná sebaúcta a teda aj zdravý životný stýl vrátane prevencie na všetkých úrovniach bytosti. A súčasťou toho je aj sústavné vzdelávanie k Pravdivosti a zvyšovanie vyváženosti na všetkých úrovniach (celistvosti) ľudskej bytosti, schopnosť vidieť a vnímať Pravdu a odlišovať ju od lži ... 

Tak do toho, nech sa darí :-) potrebujeme silnú IMUNITU a odolnosť.


Lipovany 17.7.2021
Lipovany 17.7.2021
Lipovany 5.9.2021
Lipovany 5.9.2021
Lipovany, 28.10.2021
Lipovany, 28.10.2021
Lipovany, 27.7.2021
Lipovany, 27.7.2021


© Andrea Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, október 2021

© Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, október 2021