PREČO máme zlepšovať svoju IMUNITU?

22.05.2021

ASI VŠETCI CHCEME ŽIŤ SVOJ ŽIVOT V ZDRAVÍ, POZITIVITE, VITALITE, ABY SME MOHLI NAPLNIŤ SVOJE POSLANIE ... AJ PRETO JE VEĽMI DÔLEŽITÁ VYVÁŽENÁ VÝŽIVA FYZICKÉHO TELA :-), ako jeden zo základných pilierov ...

... áno, JE TO TAK !

A KAŽDÝ BY SME MALI BYŤ PRÍKLADOM PRE SEBA SAMÝCH, vo svojom OKOLÍ, PRIRODZENÝM VYŽAROVANÍM VYVÁŽENOSTI NA KAŽDEJ ÚROVNI SVOJEJ BYTOSTI :-)


Vážiť si seba, svoje telo, v ktorom žijeme 24 hodín denne. Pracovať na svojom sebazlepšovaní  a vylaďovaní na každej úrovni bytosti. Inak život nemá zmysel. Prečo sme sa narodili na Zemi? Nechceme byť predsa len ako zvieratká v ľudskom tele, ktoré vedia akurát napĺňať svoje nízke pudy, dokolečka dokola, každý deň. SME ĽUDSKÉ BYTOSTI :-)

Lebo, keď sa tak obzrieme okolo seba a uvedomíme si stav, u mnohých ľudí to takto vyzerá. Aj na Slovensku, aj vo svete. Viac než 60 % až 70 % bytostí na Zemi nemá záujem na spolupráci    a vyváženosti, sebazlepšovaní, hodnotovej etickej a mravnej čistote, teda na priaznivom vývoji civilizácie a vzostupe, skôr len parazitujú na okolitých bytostiach a to na rôznych energetických úrovniach. Takýmto spôsobom vzniká nadspotreba v dôsledku konzumného egoizmu najmä voči planéte Zem. 

V súvislosti so Zdravým životným štýlom, Zdravím, Vitalitou a kvalitou myslenia je zásadná vyváženosť. Pokiaľ neprijímame kvalitnú vyváženú výživu obsahujúcu všetky potrebné zložky, nemôžeme chcieť, aby naše myslenie, schopnosť myslieť a vnímať boli brilantné. To je logické.

A tu je neoddeliteľnou súčasťou so zásadným vplyvom prostredie, v ktorom žijeme. Všetko vplýva na naše Zdravie, na náš genetický program, kyselinu deoxyribonukleovú (DNA), všetko sa do nej energeticky otláča. Preto je potrebné stále pracovať na svojom vyladení, ZDRAVÍ, IMUNITE, ODOLNOSTI, INTEGRITE bytosti. Pokiaľ naše myslenie smeruje k vyváženosti, schopnosti tvorivo myslieť v opore stále vyššej úrovne etiky, je pre nás zásadné vedieť vyjadriť svoj morálny postoj. Postoj, ktorý smeruje k vyváženosti, teda ochrane seba samých a aj celku, v ktorom žijeme, bez parazitovania na okolitých bytostiach. Postupne môžeme každý vytvárať kvalitu vyvážených dejov, ktoré obohacujú všetkých, možno postupne, ale stabilne.

Takýto postoj je potrebné zaujať aj k Prírode a Planéte Zem nielen pre nás, ale aj ďalšie generácie. Nie je nám predsa jedno, aký dýchame vzduch, aké je postredie na Planéte Zem. Dokážeme si uvedomiť zásadné vplyvy, ktoré nám škodia a zaujať k nim postoj?

Áno, na prvom mieste je vždy to, že začínam OD SEBA, vytváram v živote LEPŠIU VERZIU SEBA SAMÉHO. Do kedy to máme robiť? No predsa STÁLE !

NEPOROVNÁVAM SA S NIKÝM. 

ÚPRIMNE SI priznávam svoje chyby a nedostatky a potom ich už neopakujem :-) zlepšujem sa a vážim si seba, sebaúcta, aj keď mám chyby. Ide o princíp, že sa zlepšujem ...

V tomto článku by sme radi poukázali stručne na to, čo nám nie je ľahostajné. Ide o nás a aj       o naše deti a budúce generácie ľudských bytostí. Tu a teraz, nie zajtra. Už dnes je potrebné zaujať postoj. Niekedy nám totiž vrámci celosvetovej "propagandy a cielených odvádzaní pozornosti" unikajú informácie, ktoré sú súčasťou rafinovaných negatívnych systémov, ktoré smerujú proti životu a ľudskosti. V podstate ide o vytváranie šialených príčinných a pseudopríčinných ľstivých predpodkladov pre genocídu ľudstva, ľudskej civilizácie na Zemi, ktoré sa tvária veľmi nenápadne. Postupne však vytvárajú synergicky vyššie frekvencie dynamického vývoja, ktorý sa geometrickou radou posilňuje na temnej strane sveta.


Stovky vedcov na Zemi v oblasti ochrany Planéty Zem a klímy požadujú okamžité zastavenie projektu genocídneho slnečného zatmievania "Billa Gatesa". Áno, čítate dobre. My o tom hovoríme už asi minimálne 5 rokov. Pozrite sa na oblohu Priatelia. Pozorujte oblohu, pozorujte Prírodu stačí 10 - 20 minút denne. Sedliacky rozum stačí pre záver. Uvedomujete si, čo sa deje? Dochádza vám to? Nič? Sme slepí, hluchí? Koľko slnečných dní ste zažili tento rok, mimochodom je koniec mája? Ľadové formácie na oblohe, ktoré stále pribúdajú? Nič? Náhoda? Jasné ...

Už vyše roka sa točí v spoločnosti o tom istom? Vnímate súvislosti? Architektúru súvislostí? Prečo sa deje to, čo sa deje? Čo všetko je za tým? Kam až siahajú korene? Čo všetko podporuje temné systémy na Zemi? Súvislosti? Nič? Nedochádza stále? ...

Jeden z najdôležitejších Zdrojov života na Zemi je SLNKO. Priamo pôsobí na priaznivé ovplyvňovanie aj našej DNA, Zdravia, je to obrovská téma ... nehovoriac o vplyve na Oceány, stav povrchovej vody na Zemi, pitnej vody a aj podzemných zdrojov.

Naše Slnko sa stalo už dávnejšie cieľom útokov genocídneho maniaka Billa Gatesa ako sociálneho parazita. Viď projekty ako napríklad SCOPEX. Pretože on so svojimi "vysokými odbornými schopnosťami a múdrosťou jemu vlastnou" sa podporovaný niektorými kreatúrami rozhodol, že je potrebné naše Slnko umelo stlmiť, pretože je potrebné zastaviť "globálne otepľovanie". Samozrejme niektorí idioti na to skočili a nebolo ich málo. Nuž je mnoho kreatúr na Zemi, ktoré nevedia zaujať verejnosť okrem svojho otrasného vzhľadu úchyla a parazitovaním získanými peniazmi ničím iným a preto sa stávajú predsa filantropmi :-). Zoberú vám vaše peniaze              a potom vám časť z nich vrátia ako ľudomilovia ... :-). Väčšina ľudstva sa však sama na tejto genocíde nevedome podieľa.

Spoločnosť priateľov vedy so sídlom v Calgary vydala nedávno tlačovú správu, v ktorej vyzýva dôrazne Harvardskú univerzitu, aby okamžite prestala spolupracovať s Billom Gatesom a jeho nastrčenými filantropickými pseudoinštitúciami financujúcimi sčasti aj Harvardskú univerzitu v projektoch, resp. výskumoch týkajúcich sa "chemtrailizácií" vzduchu na Zemi v snahe zabrániť slnečnému žiareniu ...

Veľmi podrobne sa vyjadril k tejto téme opakovane napríklad aj špičkový vedec Michio KAKU, profesor teoretickej fyziky na Harvarde, ktorý sa dlhodobo detailne venuje tejto téme. Mimoriadne brilantne, pravdivo a podrobne poukázal na princípy funkcie a priebehov týchto technologických systémov, čo tvoria, ako synergicky pracujú na likvidácie klímy na Zemi, či už lokálne tak aj globálne (... aj preto ho prerušili moderátori v jednej relácii na CBS, radšej mu zobrali slovo). Michio Kaku jasne veľmi podrobne popísal detaily aj vo svojich vedeckých prácach, kde uviedol, že takéto projekty tendenčne môžu smerovať až k zániku života na Zemi.

Poznáme mnoho ľudí na svete, ktorí vnímajú už dlhodobo, čo sa deje s Planétou Zem a vnímajú aj jej silné očisty. Planéta Zem sa bráni prirodzenými spôsobmi procesov nenásilne, snaží sa čistiť tak, že berie ohľady aj na ľudskú civilizáciu. 

Uvedomme si však, že Planéta ZEM je Obrí Živý organizmus, má vlastnú Zdrojovú energiu, ktorý vníma ľudskú civilizáciu ako celok a keď "pretečie pohár bude neskoro". 

Proste nechcime, aby to došlo až do štádia, kedy sa Planéta Zem zbaví ľudskej civilizácie ako parazitov, aspoň sčasti ...

Vopred sa prosím spamätajme, kým nie je neskoro. Vnímajme architektúru súvislostí, snažme sa o maximálne smerovanie vývoja na eliminovanie veľkej nevyváženosti extrémov a príčinných úrovní dejov, nepodporujme vo vzdelávaní kaleidoskopický idiotizmus. Skladajme si vlastnú mozaiku.

Vedci ako napríklad Roger Pielke ml. a Justin Richie zistili taktiež, že Gatesove projekcie sú od samého začiatku zlé, nepravdivé, vymyslené a prehnaná ako klimatická kríza, nafúknuté lži. Profesor David Keith hovorí otvorene, že z experimentovania platené Gatesom v tomto smere "ohrozujú ľudskú civilizáciu na Zemi".

Náhoda však? Poznáme zopár idiotov, ktorí milujú Gatesa, je to predsa filantrop :-) On nič, on muzikant. Samá náhoda. Aj s jeho aktivitami vo farmaceutickom priemysle ohľadom "očkovacích vakcín", však? Náhodou sa vyrobí umelo biologická zbraň, ktorá náhodou unikne z laboratória a náhodou táto zbraň mutuje chaoticky, navyše podporovaná falošnou propagandou ... A pán Fauci náhodou tvrdí, že "nieeee, to sa nestaloooo, uhmm ... bla, bla, bla ... my nič my sme muzikanti s gloriolou nad hlavou". 

Aj genetické experimentovania, ktoré financuje miliardami Bill Gates v oblasti syntetickej biológie sú náhoda, však? Jasné. Prestrihneme RNA pásku kde chceme a šup, šup vložíme do nej čo chceme, naspäť ju spojíme a je vybavené, však? Všetko je úplne v poriadku a len čiste náhodou to zapadá do seba ako spolupracujúci temný systém.

Budíček. Och, či sú len ľudia krátkozrakí. A čo je smutné, že im to nevadí. Niektorí to nevedia. Schovávame sa za falošný sentiment, skriveninu etiky, indiferentnú mravnosť a pritom niektorí moderní sociológovia vo svojich štúdiách naznačujú, že ľudia sa sami selektujú na úroveň ZVIERAT v ľudskom tele, ktoré nemajú schopnosť myslieť. Začína to žiaľ už aj pri deťoch, česť výnimkám. Robia to, za čo ich niekto platí, pričom nevedia rozpoznať, či je to správne, či je etické nechať sa prijať za mzdu temného vazala. Matematicky vyjadrená ležatá osmička. Jajaj, katastrofa. 

Tento šarmantný filantrop s veľkým nosom, o ktorom píšeme, je síce už svojou celistvou kvalitou na energetickom smetisku odpadu ľudskej civilizácie, avšak my, každý z nás, musíme mať eticky morálny jasný postoj, ktorý si nikto nekúpi za svoje peniaze.


Preto my, ako ĽUDIA, sa pripájame k viac ako 1000 vedcom a výskumníkom, ktorí sa pripojili podporou k Svetovej deklarácii o klíme CLINTEL. Umelé zahmlievanie Slnka (rôznymi metódami chemtrails) môže mať podľa ich záverov katastrofické následky pre ľudskú civilizáciu, oveľa väčšiu ako by prirodzené otepľovanie mohlo mať. Nehovoriac o zneužívaní rôznych technológii geoinžinieringu rozprašovania aerosolmi v ovzduší. Ide o primárne ETICKÝ A MRAVNÝ PRINCÍP.

Spomínaní Vedci poukazujú vo svojich prácach ako opäť veda ide proti Prírode, ignoruje SLNKO a Planétu ZEM ako Obrie Živé Bytosti.

Podporujeme Prírodu prirodzene. Nepovažujme vedu len za náboženstvo hmoty. Život je aj             o jemnejších energiách, ktoré nemusíme vidieť a počuť. Aj tak nás ovplyvňujú. Ide o to, na čo sa naladíme. Alebo je u väčšiny z nás ľudí sluch a videnie a využitie vlastných schopností vnímania       a kognície nedostatočné?

Máte záhradku? My áno. Nevšimli ste si nič na úrode, na jej kvalite, vitalite? Nie? Mlieko a syry dáva Tesco? Nie ovca, krava alebo koza?

My sme si všimli zmeny a presne to podrobne sledujeme roky.

Pracujme stále na svojej IMUNITE, fyzického tela aj mysle, aby sme dokázali odolávať toxicite prostredia a súčasne neprijímali do tela a mysle toxíny, nezmysly a lži. Aby sme ich dokázali rozpoznať. MY TO ŽIJEME KAŽDÝ DEŇ :-) VÝŽIVA A JEJ SÚSTAVNÉ VYLAĎOVANIE !

Čím nás ĽUDÍ, ktorí sa snažia priaznivým spôsobom pracovať na svojom vyladení a tým aj na priaznivom Vývoji sveta bude viac, tým lepšie. Vznikne schopnosť tvorivého myslenia, úplne nové nápady, nie zacyklenosť na autopilota programov z podvedomia. 

Máme predsa v mozgu aj Hypotalamus, Hipocampus, neobmedzené možnosti tvoriť nové pozitívne druhy neurotransmitterov, neuropeptidov, neuronálnych sietí, napr. tzv. astroneuróny, sústavne vieme zvyšovať vyladenie celej bytosti, VEDOMIA a jej vyváženosť tvorivosti a etiky pri tvorivom myslení v nadväznosti na vyváženú výživu :-)

Je možné rozpoznávať Pravdu od lži. Je to len na nás Ľuďoch, či sa o to úprimne usilujeme, alebo len kecáme a tárame, prežívame na úkor niečoho a niekoho, necháme na sebe parazitovať ako otroci. Naše fyzické ZDRAVIE, IMUNITA, črevný MIKROBIÓM priamo vplývajú na kvalitu         a vyváženosť PRIAZNIVÉHO ETICKÉHO TVORIVÉHO MYSLENIA a aj schopnosť SPRAVODLIVO MYSLIEŤ. Máme to v rukách :-)

Potom sa nenecháme ako ľudské bytosti, ktoré majú svoje Zvedomené poslanie na Zemi zotročiť všelijakými šarmantnými FILANTROPMI, ktorí si stále smiešne myslia, že peniazmi bez ETIKY a súcitu získajú moc nad Životom. 

Časy sa menia, aj keď to nie je možno vidieť ... 3000 bohatých chytrákov ma Zemi, ktorí sú zacyklení ešte z obdobia Babylonu nás nezničí.

Prajeme ZDRAVIE, VITALITU, SUPER IMUNITU ako OPORU pre zvyšovanie VNÚTORNEJ SLOBODY JEDNOTLIVCA ... nemajte očakávania od druhých, pracujte ÚPRIMNE stále na SEBAZLEPŠOVANÍ


© Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, máj 2021

© Andrea Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, máj 2021