Pozvánka na 2. seminár o energetickom systéme človeka a  jeho súvislosť so zdravím

23.06.2018
Dňa 28.6.2018 pokračujeme seminárom o energetickom systéme človeka a jeho súvislosti so zdravím. Budeme sa venovať metódam, ako zdynamizovať vlastný energetický systém a ako vplýva jeho očisťovanie na zdravie. Sú to informácie, ktoré sme získali počas rokov štúdia a práce na sebe a radi by sme sa podelili o tieto informácie aj s inými bytosťami, ktoré majú záujem na sebe pracovať, frekvenčne sa vylaďovať a vnímať duchovné pozadie sveta. 


Vnímanie duchovného pozadia sveta súvisí s vylaďovaním svojho energetického systému a zásobovaním endokrinného systému minerálmi, stopovými prvkami a vitamínmi, celkovou hmotnou výživou, ktorá je bioenergeticky priaznivá pre ľudskú bytosť. História sa neustále opakuje, civilizácie vznikajú a zanikajú a preto je dôležité uvedomiť si potenciál každej jednej bytosti, ktoré majú vplyv na zmenu morfického a morfogenetického poľa planéty Zem smerom k pozitívnym a svetelným vibráciám. 

Ľudská bytosť, ktorá nevníma duchovné pozadie sveta, sa riadi len rozumom a egom a vníma realitu okolo seba  skreslene. 98 % obyvateľov planéty Zem nepozná skutočný zmysel toho, prečo sa tu zrodili. 

Na našich seminároch sa zaoberáme práve týmito otázkami, ktoré môžu byť jednou z príčin ochorení.  

Zopakuje sa história alebo sa zvýši počet bytostí, ktoré majú záujem na sebe pracovať a nie čakať, ako sa situácia vyvinie. 

Zmena začína práve teraz, rozhodnutím. 


Tešíme sa na Vás.