Planéta Zem a Ľudský Mozog  1.

11.01.2021

Vzhľadom k tomu, čo sa deje ľudskej civilizácii na Zemi, všade okolo nás asi nie je bezvýznamné pozrieť sa aj na dôležitosť ľudského mozgu. Jeho zásadný význam pre pozitívny vývoj. Aké mimoriadne vplyvy má kvalita výživy na jeho celkový stav a využitie potenciálu.

Je nepochybné na základe najnovších vedeckých výskumov a zdrojov poznania o neuroplasticite mozgu, že ľudský mozog sa vyvíja celý život. Nielen do 25 rokov života človeka. Poznatky starej vedy boli zmietnuté zo stola. Ľudský mozog má mimoriadne možnosti, ktoré si nevieme ani predstaviť. Človek prácou na sebe môže skutočne v každom veku rozvíjať svoje schopnosti myslenia.

Napríklad embryonálne bunky hippokampu sa tvoria sústavne v každom veku. Pamäť sa môže rozvíjať nekonečne, schopnosť myslieť tvorivo a spravodlivo v harmónii už nie je ilúzia. Je to reálna možnosť schopnosti mozgu. Môžeme sa k tomu dopracovať. Vyváženosť myslenia zapojením rovnováhy všetkých zložiek mozgu :-)

Ľudská bytosť dokáže tvoriť mozgovým potenciálom, inovovať celé neurónové systémy a navzájom ich vylaďovať neustálym zjemňovaním. Stále zvyšovanie vnútornej a vonkajšej rovnováhy ich celistvosťou. Vytvárať stále jemnejšie štruktúry myslenia smerujúce k zvyšovaniu harmónie jedinca vo vzťahu k okoliu, Prírode, Planéte Zem, Vesmíru ...

Ide o mimoriadne schopnosti plasticity mozgu, prepojení miliárd nervových buniek, glií, modifikácie energetických vzruchov synaptických štrbín, vitality a dynamiky dendritických tŕňov. Regenerácia systémov neuronálnych máp pri riešení jednotlivých problémov. Samoopravná funkcia mozgu. Zapojenie srdca prostredníctvom špeciálnych nervových sietí do myslenia. Tvorba modelových situácií nekonečných radov a schopnosť vybrať z nich tú najoptimálnejšiu, s najvyššou harmóniou v prítomnosti tu a teraz ...

Špecifickým potenciálom sú to tvorby špeciálnych neurónov a ich sietí, ktoré dokážu odkódovať informácie prenášané jedinečnými typmi jemných energií a bioenergií pri telepatických prenosoch či mimozmyslovom vnímaní prebiehajúcich na vysokých frekvenciách.

V neposlednom rade je to aj možnosť mozgu odstraňovať neurodegeneratívne ochorenia ako napríklad Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a pod. vyššou regeneráciou tkanív ...


Tu je však potrebné sa pozrieť na štúdie, poukazujúce na trendy, ktoré naopak priaznivú víziu vývoja mozgu degenerujú. Viacerými pravdivými vedeckými štúdiami bolo potvrdené, že ľudský mozog sa rozvíja a zväčšuje v prípade, že je vedený k námahe, snahe myslieť, socializačných procesoch, v snahe, keď človek má úsilie pracovať na sebe. Evolučný rozvoj umenia, kultúry, vedy a snaha o tvorenie lepšej budúcnosti atď. "tu a teraz" mozog energeticky zväčšujú.

Naproti tomu pri znížení evolučného tlaku na človeka, mravnom rozklade spoločnosti, zhýralom a konzumnom spôsobe života sa mozog a jeho potenciál zmenšuje. Akokeby sa človek menil na zvieratko. Zásadný negatívny vplyv má v tomto smere vplyv umelej inteligencie, umelého prostredia, chemických zložiek v priemyselne spracovanej strave, ale aj chemikálií, ktoré sú určené k ovplyvňovaniu počasia... Virtuálna realita, ktorá podvedome v sfére počítačových hier vedie k lenivosti a degeneračnému pocitu istoty, k zakrpateniu hippokampusových buniek ako srdca mozgu, ktorý nemá potrebu čeliť rôznym reálnym výzvam. Umelé prostredie a umelá inteligencia ako falošný spoľah na niečo, čo nás vo forme algoritmov spasí, spôsobuje degeneráciu.


Preto sú predstavy niektorých mierotvorcov vo vede na Zemi o vytvorení replikátorov okolo roku 2070 úplne scestnou myšlienkou transhumanizmu, ktorá smeruje proti životu a ľudskosti. Mali sme to možnosť vidieť ako hrozby napríklad vo filmoch Jamesa Camerona Terminátor 2 - Súdny Deň, či Terminátor 3 - Vzbura Strojov. Snahy mravne narušených pseudoelít o vytvorenie nadradenej eugenickej rasy elity na Zemi, ktorá potrebuje už len eliminovaných otrokov vo forme biorobotov, nenáročných na prevádzku, sú za dverami. Každý človek však prácou na sebe a systematickým sebazlepšovaním a spojením s Prírodou na všetkých úrovniach dokáže napomôcť priaznivému vývoju :-) a tým aj odvráteniu neľudských predstáv. 

A my sme presvedčení, že tieto chorobné predstavy ešte chorobnejších indivíduí skončia vo večnosti nenávratného smetiska spoločnosti a ľudskej civilizácie.


Ako sa k tomu Prirodzenou cestou dopracovať, aby ľudské bytosti a ich mozog mal stále vyššie priaznivé kvality?

Zásadný význam má na tieto mimoriadne výhľadové možnosti primárne výživa fyzického tela. Čistota a vyváženosť výživy s vysokou nutričnou kvalitou aj z pohľadu sprievodných energií. Biochemický potenciál čo najvyššej rovnováhy výživy fyzického tela tak, aby obsahovala všetky dôležité zložky vo vzájomne vyváženom pomere. Alfa a omega je čistota čriev, tráviaceho traktu, vysoká úroveň harmónie mikrobioty a mikrobiómu tenkého a čreva a hrubého čreva. Kvalitný pitný režim s čistou vodou :-)

Preukázateľne existuje obrovská koncentrácia nervových buniek okolo tráviaceho traktu, ktorá je 1,5 krát väčšia ako vlastná koncentrácia mozgu. Kvalita mikrobioty priamo ovplyvňuje činnosť mozgu a kvalitu neurotransmiterov a stimulantov ako dopamín, serotonín, atď.. Znamená to aj, že by malo dôjsť k prepojeniu medzi neurologickými sieťami a medzi mikrobiotou. A túto mikrobiotu potrebujeme vyživiť kvalitnými prebiotikami tak, aby sme harmonizovali množstvo dobrých baktérií oproti tým škodlivým. Pokiaľ mikrobiota nie je v rovnováhe, dochádza k výraznému asymetrickému rozdeleniu procesov v organizme a spravidla charakteristickým rysom porušenia mikrobioty je vytváranie zápalových procesov. Problémom sú latentné zápalové procesy, ktoré vedú k oslabeniu imunitného systému, ktorý je v konečnom dôsledku preťažený, čo môže viesť k poškodeniu DNA. No a toto poškodenie vedie k onkologickým a kardiovaskulárnym ochoreniam, ktoré sú spôsobené práve porušením mikrobioty v dôsledku štruktúry stravy, porušením neurálnej rovnováhy danej rôznymi formami stresov, ale aj ďalšími faktormi. 

Všetky tieto systémy sú oveľa komplikovanejšie a potrebujú hlbšie vysvetelnie. Určite sa týmto procesom budeme venovať podrobnejšie v ďalších častiach seriálu o mozgu a mikrobiote. 


Jedno je však isté, vyvážená výživa rozhodujúcou mierou prispieva ku kvalite mikrobiómu, mikrobioty a tým aj k činnosti mozgu, čiže nervového systému. Sú to spojené nádoby. Potrebujeme si však uvedomiť, že dnes je situácia v spoločnosti a teda aj v evolúcii človeka na inom stupni vývoja ako pred 500 alebo 200 rokmi a tomu potrebujeme prispôsobiť aj výživu, ktorá musí byť oveľa nutrične vyváženejšia a hustejšia v pomere ku kalorickej hodnote.


... pokračovanie v ďalšej časti ...


© Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, január 2021

© Andrea Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, január 2021