Nech vás strach obchádza!

07.11.2021

Život plynie prísne v súlade so zákonmi, kde sme vedomí alebo nevedomí chemici svojho vlastného života. Každá bunka sa riadi týmito princípmi a zákonmi.

Život je skutočne pochopený, keď zistíte, že pozostáva aj z chemického pôsobenia. Keď dýchame kyslík, chemické pôsobenie prebieha v našej krvi; keď konzumujeme jedlo a vodu, v našich tráviacich orgánoch prebieha chemické pôsobenie; používanie myšlienkového chemického pôsobenia prebieha v mysli aj v tele; v zmene zvanej smrť, prebieha chemická akcia a nastáva dezintegrácia; zistíme, že fyzická existencia je chemickým pôsobením.

Život sa skladá zo zákonov a keď tieto zákony využívame, prinášajú aj výsledky.

Ak sa trápime, dostaneme trápenie; ak myslíme na úspech, dosiahneme úspech (určite nie za jeden deň ale pri trpezlivom prístupe). Keď sa zaoberáme deštruktívnymi myšlienkami nastavíme chemické pôsobenie, ktoré kontroluje trávenie, ktoré následne dráždi ostatné orgány tela a reaguje na myseľ spôsobujúcu choroby a choroby; keď si robíme starosti, chrlíme kaluž chemických účinkov, ktoré vyvolávajú strach a zmätok pre myseľ aj telo; na druhej strane, ak sa zaoberáme konštruktívnymi myšlienkami, nastavujeme zdravé chemické pôsobenie.

Keď máme negatívne myšlienky, uvádzame do činnosti jedovatú chemickú aktivitu dezintegračnej povahy, čo omráči našu citlivosť a utlmí naše nervové pochody, čo spôsobí, že myseľ a telo sa stanú negatívnymi a preto podlieha mnohým neduhom; na druhej strane, ak sme pozitívni, uvedieme do činnosti zdravú chemickú aktivitu konštruktívnej povahy, ktorá spôsobí, že myseľ a telo sa oslobodia od mnohých neduhov spôsobených nesúladom myšlienky.

Tieto analýzy sa dajú preniesť na každú cestu života, ale ukázalo sa, že život je do značnej miery výsledkom chemických procesov a že myseľ je chemickým laboratóriom myslenia a že my sme chemici v dielni duševnej činnosti, kde je všetko pripravené na naše použitie a kde sa ukáže produkt v pomere k použitému materiálu; inými slovami, povaha myšlienky, ktorú používame, určuje druh podmienok a skúsenosti, s ktorými sa stretávame; to, čo vložíme do života, zo života dostaneme - nič viac, nič menej.

Pri správnom pochopení sa zistí, že život nie je otázkou náhody; nie je to otázka viery; nie otázka
národnosti; nie je to otázka spoločenského postavenia; nie je to otázka bohatstva; nie je to otázka moci, NIE - toto všetko je miestom na vyplnenie rastu jednotlivca, ale všetci musíme nakoniec spoznať tú Vyváženosť - 

lepšie povedané SÚLAD - ten prichádza len ako výsledok súladu s prirodzeným zákonom.

Táto rigidná presnosť a stabilita v povahe zákona je našou najväčšou devízou, a keď si uvedomíme dostupnú silu a používame ju uvážlivo, nájdeme Pravdu, ktorá nás oslobodí!

Ťažkosti, disharmónia a prekážky naznačujú, že buď odmietame vydať to, čo už nepotrebujeme, resp. odmietame prijať to, čo požadujeme. Rast sa dosahuje výmenou starého za nové, lepšie za dobré; je to podmienené alebo pôsobí recipročne, pretože každý z nás je kompletná myšlienková entita a celistvosť nám umožňuje prijímať len tak, ako dávame. Nemôžeme získať to, čo nám chýba, ak sa húževnato držíme toho, čo máme.

Neúprosné požiadavky rastu vyžadujú, aby sme čo najviac priťahovali to, čo je úplne v súlade s nami. Naše najvyššie šťastie najlepšie dosiahneme, ak pochopíme vedomú spoluprácu s prírodnými zákonmi.

Naša myseľ je často zviazaná paralyzujúcimi sugesciami, ktoré k nám prichádzajú z povrchného myslenia a ktoré sú akceptované a bez pochybností sa podľa nich postupuje. Dojmy strachu, starostí, postihnutia a menejcennosti sú nám podsúvané denne. To sú samy o sebe dostatočné dôvody, prečo ľudia dosahujú tak málo, zatiaľ čo v nich neustále existujú možnosti, ktoré potrebujú len oslobodzujúci dotyk uznania a zdravej ambície expandovať do skutočnej veľkosti.

Naše okolnosti a prostredie tvoria naše myšlienky. 

Možno sme ich vytvorili nevedome. Ak sú neuspokojivé, liekom je vedome zmeniť náš mentálny postoj a vidieť okolnosti, ktoré sa prispôsobujú novému duševnému stavu. Nie je na tom nič zvláštne ani nadprirodzené; je to jednoducho zákon bytia. Myšlienky, ktoré sa zakorenia v mysli, určite prinesú svoje ovocie, či už v dobrom alebo zlom.  Aby sme zlepšili naše podmienky musíme sa v prvom rade zlepšiť sami. Naše myšlienky a túžby musia byť prvé, ktoré sa musia zmeniť.

Aby sme boli úspešní, pozornosť musí byť vždy zameraná na tvorivú úroveň; nikdy nesmie viesť ku konkurencii. Vy nechcete nikomu nič vziať; chcete vytvoriť niečo pre seba a to, čo chcete, chcete pre seba, ste úplne ochotní vytvoriť to, čo môžu mať aj všetci ostatní. Na to treba mať odvahu a vôľu.

Odvaha je sila mysle, ktorá sa prejavuje v láske k duševnému konfliktu; je to vzácny a vznešený cit; je rovnako prispôsobený na rozkazovanie alebo poslúchanie; oboje vyžaduje odvahu. Často má tendenciu sa skrývať. Existujú aj muži a ženy, ktorí zjavne existujú len preto, aby robili to, čo sa páči iným, ale keď príde čas a skrytá vôľa je odhalená, nachádzame pod zamatovou rukavicou bezchybnú železnú ruku. Skutočná odvaha je chladná, pokojná a zdržanlivá a nikdy nie je hlúpa, hádavá, neslušná alebo sporná.

Vôľa je schopnosť človeka vykonávať chcenú, zamýšľanú a naplánovanú činnosť, tzv. vôľovú činnosť. Vôľa je schopnosť kontrolovať impulzy a slobodne vyberať také, ktorými človek vládne. Vôľa je vnútorná sila ľudskej osobnosti, ktorá umožňuje vedome riadiť vlastné správanie k hodnotovým cieľom a aj určovať alebo ovplyvňovať konanie druhých. Historické výchovné systémy stavali rozvoj vôle na popredné miesto medzi cieľmi výchovy mladého pokolenia. Aj stredovek kládol kultúru vôle a citu ďaleko pred nadobúdanie znalostí. Vôľa smeruje vo všetkých svojich prejavoch k nejakej uznanej hodnote. Slabá vôľa je charakterová črta vštepená nesprávnou vychovou a odstrániteľná cieľavedomým nácvikom.

Pozitívne prehlásenie: "Zo dňa na deň sa v každom smere zlepšujem a zlepšujem." je potrebné podporiť aj činnosťou, ktorú si zvolím k sebavýchove ku vôli.

A keďže vesmír je nekonečný, aj vôľa musí byť nekonečná!

Život máme vo vlastných myšlienkach a činoch. Takže odvážne do života ! 

Nenechajte sa zmiasť podsuvanými informáciami, ktoré posilňujú strach a oslabujú vôľu.© Andrea Svinčiak,
www.viacenergieprezivot.sk, november 2021