Má Zdravý životný štýl vplyv na Vzostup a Evolúciu Vedomia?

11.06.2021
ÁNO ! TU A TERAZ VYTVÁRAME PREDPOKLADY PRE ĎALŠIE GENERÁCIE NA KAŽDEJ ÚROVNI SVOJHO BYTIA A ŽIVOTA :-)
Zdôrazňujeme, že na každej úrovni ! 


Celková kvalita a čistota života v prítomnom okamihu ovplyvňuje aj naše deti a generácie v budúcnosti. To, čo robíme od výživy až po vzostup (alebo rozklad a pád) Vedomia teraz, to sa udeje v "budúcnosti". Matematicky teória nekonečných radov a n-rozmerných priestorov alebo Teória strún profesora teoretickej fyziky Michio Kaku ...

Teda pokiaľ vedieme napríklad deti k neúcte k výžive a jej kvalite, Zdraviu, k neúcte k sebe, sebaláske, k neúcte k Poznaniu, Mravným hodnotám, Etike, nebudú v budúcnosti naše deti mať úctu a oporu v Zdravom životnom štýle a zdravom fyzickom tele, kultúre, mravnosti, intergrite, úctu k národu, Planéte Zem, Prírode a budú sa zrejme spoliehať napríklad na transhumanizmus. 

Posilňovne, preexponované dvíhanie činiek a tetovania po celom tele nám v tom asi veľmi nepomôžu. Nechceme byť predsa "nádherný" a hlúpy. To nie je cieľ ani cesta. Nie náhodou sa hovorí, že mnoho krát silný fyzicky, slabý na duchu (česť výnimkám).

To, čo podporujeme "Tu a Teraz", to bude dominovať v budúcnosti u našich generácii, tomu neujdeme ...

Pokiaľ pracujeme na degenerácii genómu tým, čo tvoríme tu a teraz, to sa nám aj udeje. 


Príklady úrovne myslenia ľudí z praxe : 


"Ja nemusím nič robiť pre zdravie a Vitalitu." Načo, však? "V budúcnosti mi urobia scan DNA a lekári povedia, čo mi treba "opraviť" v DNA nanobotmi", však? Ja si to zaplatím s vymyslenými peniazmi, však? Jasné. Čistá Príroda :-).

Preto je dôležité, aby sa stále viac ľudských bytostí zaoberalo so sebazlepšovaním, sebaočisťovaním, sebavylaďovaním k Vzostupu evolúcie Vedomia. Aby takéto nenormálne spôsoby myslenia neprerastali ako odpad do Zdravej spoločnosti.  


Kde vznikajú pahodnoty, pseudoetika a prehnité mravné vzorce stupidity? 

No skúste si odpovedať, kde sa objavujú? V mysli ľudí? Áno. A do vnútra mysle sa ako dostávajú? 

Kde vznikajú? Odpovedajte si? Kde vznikajú? 

Kde vznikajú, keď dnes je jednoznačne preukázané Vedou, že VEDOMIE nesídli v mozgu? 

Kde vznikajú, keď dnes vieme, že náš genetický program umožňuje dožiť sa 120 rokov, možno aj viac a otvárať dvere k stále novým schopnostiam kvality a vyváženosti a úrovne Vedomia Ľudskej bytosti? 

Kde vznikajú čisté a múdre harmonické myšlienky? Kde vznikajú, keď vieme, že neurotransmittery a neuropeptidy tvorené v hypotalame nášho mozgu sú taktiež v podstate molekuly chemických látok, ktoré sú prenášané špeciálnymi elektrickými vzruchmi? 

Kde vznikajú myšlienky, keď dnes už vieme, že súčasť nášho mozgu tzv. hipocampus je ako "anténa", ktorú vieme frekvenčne vylaďovať ako aj celú Ľudskú Bytosť?

K akej výžive inklinujeme? Je nám to jedno, čím sa vyživujeme? Je to jedno z hľadiska Vedomia?


Každý si môže odpovedať. Čím sme vedení? ... Každý si naladí "prijímač", kde uzná za vhodné, k čomu inklinuje ... k Svetlu alebo k temnote ... k spolupráci, Pravde a Vzostupu Evolúcie Vedomia alebo k Ovládaniu, deštrukcii, parazitovaniu, nadradenosti ...

... to len tak na okraj, filozofické okienko ...


Ešte stále si myslíte, že Nosný typ energie, ktorá frekvenčne nesie tendenciu Pravdy a spolupráce a tej energie, ktorá nesie tendenciu lži, ovládania, nadradenosti a parazitovania je rovnaký?

Zaujímavé je, že neuróny v našom mozgu s axonovým telom a dendritickými tŕňmi vytvárajú nové synaptické štrbiny a prepojenia na základe tendencii a impulzov, ktoré nezodpovedajú klasickým štyrom druhom energie, ktoré pozná bežná fyzika. 

Nie sú to len elektrické impulzy ...

Mimochodom, keď sa pozrieme na neuróny a ich siete, nepripadajú vám ako stromy v lese, ktoré sa dotýkajú?Žeby múdrosť Prírody?


Zdravý životný štýl, ktorého súčasťou je Vyvážená výživa sú mimoriadne dôležité. Takýmto spôsobom si v podstate chránime aj svoj genóm. Svoju deoxyribonukleovú kyselinu ako genetickú matricu a nosič. Všetko na ňu vplýva, každý sme jedinečný. Prispievame tým aj k ochrane, čisteniu a zveľaďovaniu, či zušľachťovaniu genómu rodiny, rodu, národa, atď ...


V súčasnosti je mimoriadne zásadné uvedomiť si najčistejšie hodnoty v Sebe samom a v rodinách. Tieto hodnoty je potrebné zdôrazňovať pred deťmi a ísť im osobným príkladom. Nestačí o tom hovoriť. 

Podnapitý otecko asi zbytočne bude hovoriť dieťaťu, aby neholdovalo drogám, však? Naše ratolesti je potrebné viesť k Vnútornej slobode jednotlivca v rovnici so Zodpovednosťou. Vnútorná sloboda jednotlivca je Priamo úmerná dynamike schopnosti byť Zodpovedný za seba, blízkych okolie ... 

To je Evolučný princíp Vedomia pri Tvorení vyvážených dejov. Nepripustiť  k deťom toxickú mentálnu agendu, ktorá sa vylieva okolo nás prostredníctvom rôznych extrémistických ultraneoliberálnych formácií s ovládacou propagandou prehnitých pseudointelektuálnych atlétov proti Prírode a proti Životu. Hrozby rozkladu Etiky a Mravných hodnôt sú všade okolo nás. Zdravý životný štýl smeruje aj k skutočne čistej Etike života a vyváženosti Myslenia.

Aj preto sa snažíme prinášať knihy svojim posolstvom a informáciami výnimočné. Preklady štyroch takýchto kníh do slovenčiny sme už priniesli, môžete ich nájsť a je možné si ich exkluzívne zakúpiť prostredníctvom webovej stránky INFO VOJNA, o. z.

https://obchod.infovojna.sk/produkt/myers-percy-dve-tretiny-dejiny-nasej-galaxie/   https://obchod.infovojna.sk/produkt/phyllis-v-schlemmer-vynimocna-planeta/ https://obchod.infovojna.sk/produkt/milton-william-cooper-mimozemstania-v-pozadi-vlady-usa/ https://obchod.infovojna.sk/produkt/lawrence-r-spencer-rozhovor-s-mimozemstanom/
Tieto knihy prinášajú pozornému a trpezlivému čitateľovi mnoho Impulzov pre Vnútorné oslobodzovanie svojho Vedomia, očisťovanie a úplne nové úrovne Pravdy. Otvárajú dvere pre filozofické debaty, priestor pre uvedomenie si dôležitosti poznania Pravdy o našej podstate ľudských bytostí a našej minulosti, aby sme v prítomnosti prijímali Nové Impulzy pre vyvážený Evolučný vzostup Vedomia bez Pádov a opakovania tých istých chýb z minulosti ...

Apelujeme na Zdravý životný štýl ako celistvý prístup k Životu. Aj u nás dospelákov aj generácie dôchodcov, ktorí nám mnoho krát ukazujú chuť do života :-). Bez depresií.  

Ale najmä našich detí a mládeže, ktoré sú čoraz viac vystavované scestným pahodnodám pseudoetiky, skarikovaného výkladu slobody. Fatálne skazené propagandy ultraneoliberálnych prúdov sú existujúcou hrozbou temnej strany sveta pre naše deti a generácie. Len si otvorme oči a buďme k sebe úprimní ...


Pozrime sa na naše školstvo za posledných 30 rokov. Kvalitný stredoškolák z 80. rokov minulého storočia vopchá väčšinou do vrecka dnešných nielen vysokoškolákov ale aj učiteľov na vysokých školách. Česť výnimkám. Stačí sa pozrieť do parlamentu, niektorých politických strán na ten potenciál kvality a pravdivosti a na našu novinársku elitu (česť výnimkám). Kritické myslenie jednoducho nestačí. 

Okrem kritiky je potrebné Pravdivo popísať stav príčiny, prečo došlo k vychýleniu z harmónie. Pre pozitívny posun je zásadné TVORIVÉ MYSLENIE, konštruktívny princíp schopnosti vyvážene myslieť.  

Práve preto oceňujeme možnosť domáceho vzdelávania. Ďakujeme, že máme takúto možnosť. Skvelá možnosť u Súkromnej základnej školy BAKOMI, v Banskej Štiavnici. Je to vyvážená a eticky a odborne vyspelá kvalita vzdelávania. Sme vďační :-) je to SUPER ...

Milí rodičia, vidíte aké zmeny sa dejú v školstve v súčasnosti? Aké impulzy múdrosti prinášajú? Kto sú odborní garanti a kapacity, ktoré vedú odborné diskusie? Kto diktuje, Brussel? Je toto čo sa deje správny a Eticky čistý a odborne kvalitný smer a prínos pre školstvo? V drvivej väčšine nevedome a aj vedome vedieme deti k tomu, aby nič nemuseli robiť a súčasne aby "veľa zarábali veľké peniaze za žiadne úsilie"? Čo to je? Chceme, aby nás úplne ovládol virtuálny svet? Elektronické vedomie? Transhumanizmus?

Je normálne, aby v materských školách bola predmetom sexuálna výchova? Pozrite sa na Nemecko a laťku najvyššie držia Nóri? Svet sa asi skutočne zbáznil??? Toto chceme? Toto sú príklady pre nás? Sme normálni? Čím väčšia špina vo Vedomí, tým lepšie?

Zobuďte sa prosím najmä mladí rodičia tu a teraz. Spamätajte sa !!!!!!! Nebuďte alibisti !!!

Práve kvôli tomu je potrebné viesť deti k Prírode a zdravému životnému štýlu. Uvedomujte si aké informácie prijímate ako pravdivé a správne? 

Nefungujte prosím na autopilota ...

Čo sú to za argumentácie: Urobím to, čo chce systém, aby som mal pokoj? Aby mi dali pokoj? Aby som cestoval? To je zbabelosť. Prežívanie ako otrok. 

(... pozrite sa do laboratórii na pokusné myšky, tie cestujú taktiež v uzavretom kruhu dookola, do nemoty ... a ten kruh sa točí stále dookola ...)

Slovensko pokiaľ nechce zaniknúť ako vazal nevyhnutne potrebuje Nové hodnoty Etiky, Mravnosti, Integrity, Cti a Rytierskych etických hodnôt u drvivej väčšiny obyvateľstva. Potenciál sa nesmie skaziť ...

Pojem CTI, česť je nekúpiteľná ako je Bytosť a Energia existujúca aj mimo materiálny svet.

Žiadna politika nám nepomôže, pokiaľ nebudeme mať nové Eticky čisté hodnoty a Princípy ... 

Kvalita politiky len zrkadlí spoločnosť a jej hodnotovú úroveň.

Nevydierateľnosť. A nie grázlov, ktorí si kupujú hodinky za tisíce EUR, keď niektorí ľudia nemajú čo jesť. Toto sú sociálni paraziti, ktorí okrádajú o energiu ostatných, Prírodu a aj celú Planétu Zem. 

Oni o tom síce nevedia, pretože ich sebecké vedomie je blízko k zvieratám v ľudských telách, prežívajú na úkor iných ...

(... duch svätý nezvykne prichádzať mocensky na vojenských konvojoch a tankoch)

Jednou z najohavnejších a najúpadkovejších myšlienok a nápadov, ktoré sme kedy počuli, ktorej rovnako skazenú konkurenciu ťažko nájsť v tejto Galaxii, je návrh očkovať deti od 12 do 18 rokov, resp. do 21 rokov ktorýmkoľvek z experimentálnych sér v súčasnosti. Je nám z toho zle :-( 

A nielen nám, aj mnohým špičkovým Vedcom aj zo zahraničia."Odborníci" kvitnú okolo nás a skutočná Pravdivosť a múdry rozbor tejto témy, tých je ako šafránu ...

PEVNÉ ZDRAVIE, VITALITU a CHUŤ DO ŽIVOTA PRAJEME !!! :-)

CHRÁŇME SVOJE DETI :-)


© Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, jún 2021

© Andrea Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, jún 2021