Má zdravá výživa priaznivý vplyv nielen na autistov? 1.časť

02.04.2020

Týmto článkom začneme druhú sériu ďalších siedmich článkov na tému pozitívneho významu Zdravého aktívneho životného štýlu a Zdravej vyváženej výživy pre vývoj NIELEN u autistov, zlepšovanie celkového stavu vitality. Začneme s naznačením určitých dôležitých princípov ...

Prevratné informácie pre pozitívny vývoj a nádej u ľudských bytostí aj autistov priniesol výskum mozgu posledných 5 rokov. Neuroveda sa posunula viac, než si bežný človek dokáže predstaviť. Naše mozgy majú v sebe nesmierny potenciál. Miliardy neurónov, ktoré sa v mozgu spúšťajú, majú schopnosť sa meniť priaznivým smerom. Mozog sa DOKÁŽE REGENEROVAŤ!

Najnovšie informácie z vedeckých špičkových výskumov potvrdzujú, že mozog sa vyvíja stále aj u dospelého človeka. Môže sa zdokonaľovať vďaka tzv. neuroplasticite. Mozog obsahuje 78% vody a dokáže sa pozitívne meniť v reakcii a impulzoch na cielené úsilie a pozitívne nastavené postupy, ciele. Mozog má schopnosť uvolňovať životne dôležité a transformačné princípy, naplniť najhlbšie túžby, podporovať zdravé pozitívne vzájomné vzťahy a plánovať budúcnosť :-)

Ešte donedávna sa podľa "starej" vedy všeobecne uznávalo, že po ukončení fyzického rastu človeka bol úplne dotvorený aj jeho mozog a že sa ďalší jeho vývoj končí. Veda si myslela, že v centrálnej nervovej sústave dospelého jednotlivca sa nemôžu zrodiť žiadne ďalšie neuróny. Že osobnosť človeka je zapojená do života napevno.

Moderná neuroveda tieto staré princípy zmietla zo stola. Moderné prístroje umožňujúce skenovanie mozgu a neurotransmiterov umožnili potvrdiť, že v centrálnej nervovej sústave dospelého jednotlivca sa nachádzajú embryonálne (mladé, zárodkové) mozgové bunky (neuróny).Ide väčšinou o časť mozgu nazývanú hipokampus, pretože práve tu sa tvoria a uchovávajú nové spomienky. Veľmi dôležitá pre pokrok v pozitívnom vývoji autistov má však aj hlbšia časť mozgu (... limbický systém mozgu, amygdala, hypotalamus, talamus a bazálne uzliny), ktoré súvisia s emóciami, tvorením dlhodobých spomienok.

Tieto mladé mozgové bunky sú pripravené na to, aby sme ich rozvíjali. Čakajú na to. Aj v dospelom veku. Prináša to nádej nielen pre autistov (deti) ale aj dospelých. Nikdy nie je pozde začať s prácou na sebe. Náš mozog dokáže zázraky :-)

Nie je náhodou, že pokiaľ dodáme telu kvalitnú Zdravú vyváženú výživu a proteíny, či dôležité aminokyseliny naše neuróny to ocenia. Naše telo je v podstate z hľadiska chémie zjednodušene povedané uhlíková jednotka, ktorá na to, aby sa prejavila v konkrétnej forme potrebuje kvalitné aminokyseliny (... 22 celkom vrátane 9 esenciálnych).

Je veľmi dôležité pochopiť zásadný princíp. Drvivá väčšina ľudí funguje na tzv. autopilota, teda v podstate na základe pevných skostnatených starých vzorcov a modelov. Strach je jednou z hlavných emócií, ktorá najmä podvedome bráni prekonávaniu samého seba v zlepšovaní sa. Strach ovláda, uväzňuje a bráni rozvíjaniu, možnosti vyššej harmónii a schopnostiam, ceste ku vnútornej slobode jednotlivca. Pokiaľ sa naň pozrieme, ako na výzvu prekonať strach, sme víťazi. Pre mozog je to výhodnejšie, pretože potrebuje menej energie. V takomto prípade fungujeme na základe predsudkov, pokriveného vnímania reality, negatívnych, či starých skostnatených vzorcov, emócii, zmeny v živote vnímame nie ako výzvy ale obavy, hrozby. Nevieme, čo sa s nami deje. Toto je jedna možnosť ako sprievodný znak konzumného egoizmu v spoločnosti.

Druhá možnosť je využitie neuroplasticity mozgu s nekonečným potenciálom svojej bytosti. Prekonávať strach, ktorý sa vynára z nášho vnútra. Dostať sa nad strach. Nebáť sa niekedy aj zdravo riskovať, nebáť sa zmeny, pozitívny nadhľad. Každú situáciu vnímať ako VÝZVU nie ako stres, či obavu. Pozitívne myslenie, pozitívne emócie zapojenie vyššieho myslenia, kreativita, a flexibilné myslenie. Hovoríme o mentálnej úrovni "schopnosť myslieť", teda vytvárať ušľachtilé Nové myšleinky, nie fungovať na autopilotovi :-)

Príklad? Keď je vám niekto nesympatický. Prečo je to tak?

Áno, je to nejaká chémia, veda, spomienka, vrstva. Treba ju rozpustiť, prepísať na Novú pozitívnu tvorivú harmóniu, harmonický dej. Toto všetko dnes vedecké výskumy preukázali. Máme to v rukách aj keď je to náročné :-).

O týchto významoch sme sa už sčasti aj zmienili v predchádzajúcich článkoch. Preto je veľmi dôležité, aby sa v okolí autistu pohybovali bytosti výlučne pozitívne. Radostné. Tým je autista vedený. Vtedy dokáže kvalitná Zdravá a vyvážená výživa spojená so Zdravým aktívnym životným štýlom, umením, zázraky. Množstvo pozitívnych podnetov v harmonickom prepojení. Isteže je to náročné. Ale dá sa to :-)

Musíme si vybrať, či chceme za každú cenu len istotu a teda určitú závislosť na niečom, niekom alebo nezávislosť a tým aj slobodu. Isteže nezávislosť a sloboda stojí veľmi veľa energie a snahy. Preto je málo ľudí skutočne vnútorne slobodných, ktorých povolanie je súčasne záľubou a životným poslaním :-)

Schopnosť myslieť je v dnešnej spoločnosti v podstate niečo výnimočné. Máme na mysli Nové myšlienky, ktoré sú priaznivé pre Nový vývoj. Alebo inovácie starších tradičných myšlienkových formácií. Pretože je to náročné, namáhať sa je náročnejšie než len opakovať to isté po niekom. Aj overené Nové spôsoby života pre priaznivý vývoj, o ktoré sa opierame si vyžadujú určitú citovú ladnosť, ľahkosť, kreativitu a vlastnú mravnú iniciatívu pre posun každej bytosti. Ciele, túžby... Presne tak je to aj pri myslení autistov. Kvalifikovanosť v chápaní toho, čo motivuje činnosť druhých, je zjavne výhodou. Extrémny príklad neschopnosti takéhoto chápania vidíme v spektre autizmu. Využitie neuroplasticity mozgu rozvíja jednak schopnosť emocionálnej inteligencie a empatie, aj schopnosť učiť sa stále (hipokampus) a agility mozgu (vzájomná spolupráca častí mozgu).

Na základe skenovania vplyvu pozitívneho myslenia na mozog, prefrontálna mozgová kôra (PMK) monitoruje senzorické signály z iných oblastí a využíva na usmerňovanie nášho myslenia slučky spätnej väzby, tým, že neustále aktualizuje mozog v závislosti od toho, čo sa odohráva vo vonkajšom svete. Tu je opäť dôležité prepojenie jednotlivých častí mozgu, spolupráca.

Môžeme sa teda prepracovať až k schopnosti myslieť o našom myslení. Namiesto myslenia autopilotom na základe predsudkov z minulosti otvárame schopnosť metakognície. Kreatívne tvorivé myslenie oslobodené od predsudkov, závisti, neprajnosti, harmonizujúce pozitívne emócie, intelekt, vôľa a Vedomie (ľavá a pravá mozgová hemisféra vo vzájomnej rovnováhe). Rovnováha celého monitoringu pamäte, samoregulácie, Vedomia a sebauvedomovania. Stručne povedané prepisovanie starých nevhodných vzorcov správania :-)

Je zásadné, aby sme pochopili tento fakt. Mozog aj u autistov má schopnosť sa sústavne zlepšovať, pozitívne vyvíjať. Toto nám dáva obrovskú nádej, že pokiaľ uveríme možnosti pozitívnej zmeny, počínajúc Zdravou a vyváženou výživou ako súčasťou Zdravého životného štýlu, dosiahneme ju aj u autistu. Je to celistvý prístup. Začína sa vytvoreným pozitívnym prostredím pre autistu, zmena zlých sklonov a negatívnych vzorcov správania bytostí v jeho okolí. Nejde to však zo dňa na deň. Je to dlhodobý proces.

Jeden príklad z praxe : Keď podávame Zdravú, živú a vyváženú výživu autistovi je mimoriadne dôležité, aby sme mu ju podávali s maximálnou úprimnosťou a pozitivitou, aby sme boli uveriteľný. Inak sa výsledok nedostaví, resp. nedostaví sa v požadovanom časovom horizonte.

Snažme sa teda žiť tak, aby sme vytvárali v našom tele také typy neurotransmiterov v čo najväčšom množstve, ktoré sú najdôležitejšie pre pozitivitu.

Ktoré sú to?

Dopamín, chemická látka, ktorá vyjadruje radosť a odmenu, zdravý pohyb. Sérotonín ako hormón šťastia. Samozrejme sú to aj endorfíny ako hormóny lásky. Takto vieme veľmi pomáhať aj autistom v interakcii s nimi. Neurotransmirery vyjadrujúce naše pocity, nálady, emócie a motivácie nech sú maximálne pozitívne. Seba nikdy neoklameme, pretože talamus v našom mozgu vyberá a triedi z obrovského množstva prichádzajúcich informácií práve tie, ku ktorým inklinujeme (...každú sekundu prochádzajú ku nám milióny informácii, z ktorých mále šancu len zlomok zachytiť, zachytávame v prvom rade to, na čo sme naladení :-)

Ešte spomenieme ďalšie mimoriadne výskumy mozgu skenovaním priebehu chemických, elektrických, fyziologických funkcii v rámci neurobiológie a neurofyziky. Bolo preukázané, že hipokampus môžeme prirovnať k našej "anténe", či vysielaču. Môžeme ho naladiť na veľmi vysoké frekvencie, čo sa v hlbinách nášho mozgu prejavuje u ľudských bytostí ako mimozmyslové vnímanie nehmotných energii, informácii na rôznych frekvenciách. Ide o výskum jednak u autistov ale aj bežných ľudí. Tu niekde tkvie podstata zdravej intuície, či schopnosti telepatickej komunikácie, pokiaľ sa naladíme na skutočne priaznivé Nové energie. Aj autisti majú väčšinou mimoriadne citlivé vnímanie. Samozrejme, že takéto schopnosti nie je možné získať zo dňa na deň.

Na záver si predstavme krásu Prírody, lesa. Lesa plného stromov. No a práve neurón a jeho propojenie s inými neurónmi v mozgu vnímame ako vzájomné spájanie sa stromov v lese. Neurón má axonové telo (kmeň stromu), ktorý je ukončený axonovým rozšíreným zakončením. Dendrity ako vetvy stromu sa v mieste spojenia s iným axonom iného neurónu spájajú prostredníctvom synapsie (mikromedzery), kde prebieha energetický tok neurotransmiterov, ktoré môžeme ovplyvniť pozitívnymi emóciami a myslením :-).

Pozitívne emócie, pozitívne myslenie tvoria pozitívne neurónové dráhy a prepojenia a rozrušujú negatívne prepojenia aj v dospelosti, prepisovaním negatívnych a nevhodných vzorcov správania. Čím viac pozitívnych prepojení vytvoríme, tým je väčšia schopnosť tvorenia pozitívnej reality :-)

Poznámky - použitá literatúra :

KAKU Michio - Budoucnost Mysli, 2017

a iné vedecké výskumy v oblasti neuroplasticity mozgu ...

© Andrea & Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, apríl  2020