Má zdravá výživa priaznivý vplyv na vývoj autistov? 7.časť

27.03.2020

V siedmom pokračovaní článkov poukážeme vo vymedzení výživových produktov, ktorým sa je potrebné zásadne vyhnúť vo výžive autistov. Existuje mnoho príkladov z praxe a vedeckých štúdii, ktoré to potvrdzujú. Naše skúsenosti taktiež.

Formaldehyd ako metabolický produkt metanolu je nebezpečný najviac. Najmä pokiaľ sa naviaže na kyselinu deoxyribonukleovú (DNA), veľmi ťažko sa odstraňuje. V praxi to znamená, že v žiadnom prípade neodporúčame piť autistom diétnu kolu alebo užívať výživu a nápoje na osladenie čohokoľvek aspartámom. Na základe výskumov totiž bolo preukázané, že pri užívaní týchto látok sa postupne môžeme dopracovať k dlhodobému poškodzovaniu DNA a vzniku veľmi závažných ochorení.

(Pozn.: Aspartám na základe vedeckých výskumov je látka napríklad vyskytujúca sa v nápojoch sladených aspartámom. Existuje niekoľko výskumných štúdii na celom svete jednak na laboratórnych zvieratách, ale aj pôsobenia na ľuďoch, ktorými bol preukázaný zvýšený výskyt cukrovky 2. typu, rozostrenie a poškodenie zraku, narušenie inteligencie, krátkodobej pamäti. Aspartám bol dokonca zaradený aj medzi druhy chemických bojových látok v Kongrese USA. Pochopiteľne, že aj tieto rozsiahle výskumy bývajú zosmiešňované rôznymi "obhajcami" aspartámu v oblasti potravinárskeho biznisu.)

Je potrebné sa maximálne vyhýbať umelým potravinárskym farbivám a syntetickým farbivám. Sú jednou z príčin vzniku porúch pozornosti, hyperaktivity, spojenej so zníženou schopnosťou učiť sa a v neposlednom rade autizmu. Negatívne ovplyvňujú zárodkový a vnútromaternicový vývoj. V EÚ síce majú výrobcovia povinnosť podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 informovať zákazníkov, že potravinárske farbivá musia byť označené na výrobkoch (tzv. éčka), je vhodnejšie však mať prehľad o kvalitnej výžive. Predchádzať chybám. V praxi je ideálne, keď rodič má pripravený týždenný, resp. mesačný jedálniček jednak pre seba, ale aj pre dieťa autistu. Nepovažujeme za praktické, aby matka malého dieťaťa, či autistu polovicu dňa čítala v obchodoch etikety potravín, aké "éčka" sa v nich vyskytujú :-).

Vzhľadom k tomu, že v praxi je skutočne reálna "záplava éčok" v produktoch potravín, maximálne potrebné je stále užívať Prírodné Zdroje Vitamínov A, C, a E, o ktorých sme už písali (výživové doplnky s antioxidačným účinkom). V žiadnom prípade nie je vhodné podávať autistom akékoľvek syntetické výživové doplnky a ani vitamíny, ktoré obsahujú konzervanty. Také sú odporúčania z praxe.

Tu možno trošku odbočíme. Ide však o pozitívne osvetlenie hlavnej línie a problematiky témy. Všetko, o čom píšeme nižšie, ďalej bezprostredne súvisí aj s problematikou autizmu.

Vedecke výskumy v oblasti chémie nám hovoria, že všade a všetko vo Vesmíre a na Zemi je o chémii, fyzike, matematike. Aj láska medzi dvomi ľuďmi. Vnímanie vône, krásy, Prírody, atď.. V podstate je to pravdivý výrok, aj keď zjednodušený :-)

Naše emócie sú vo vyjadrení chémie, neurobiológie, či neurofyziky vždy konkrétne molekuly chemických látok, prvkov, tzv. neuropeptidov, ktoré produkujeme v mozgu prostredníctvom talamu (thalamus), hypotalamu a následne krvou rozvádzaných do endokrinného systému nášho tela.

Tomu sa určitým spôsobom prispôsobujú aj neuróny (nervové bunky). Vytvárajú aj s gliami synaptické prepojenia navzájom medzi sebou prostredníctvom dendritických tŕňov a axónov.

Aké jednoduché však?

Jednoducho povedané - čomu holdujeme, čo nás zaujíma, ako sa správame, tak sa prepájajú aj naše neuróny, vytvárajú určité tendencie prepojení. Náš organizmus vo fyzickej podobe je uhlíková jednotka, ktorá potrebuje kvalitné aminokyseliny v počte 22 druhov ( ... kódujú sekvencie a gény v DNA), aby mohla mať svoju formu. Od "kvality" kódovania týchto aminokyselín vrátane 9 esenciálnych sme každý jedinečná bytosť. Každý máme svoje odchýlky, odlišnosti, slabé stránky a talenty, atď...

Čo však vplýva na priaznivé, či "nepriaznivé" kódovanie týchto aminokyselín?

Zjednodušene povedané. Je to aj duchovná oblasť života, duchovné pozadie sveta, ktorej sa nebudeme venovať v tomto článku. Nazveme to však inak ... pozitívne emócie a pozitívne myslenie úzko spojené so základným kameňom a tým je Zdravá a vyvážená výživa tela ako súčasť Zdravého aktívneho životného štýlu. Pozitívne nové myšlienky prepisujúce staré nevhodné vzorce, spomienky. Tie priaznivé, ktoré rozpúšťajú a prerušujú nepriaznivé tendencie prepojenia neurónov. Vždy ide o energie, informácie, frekvencie a tendencie. Ide o to aby boli Nové myšlienky a energie podporujúce život v harmónii, pozitívne, s vyššou frekvenciou a pozitívnou tendenciou, harmonické (umožňujú spoluprácu bytostí, mier), nie ovládajúce (sebecké, túžba po moci na úkor druhých, parazitovanie).

No a od výživy to začína. V hutnosti hmoty v našej realite je potrebné na prvom mieste dodať tieto kvalitné aminokyseliny telu vo výžive ako súčasti zdravého životného štýlu. V akej forme? Predsa v takej, ktorá je najbližšie podpore života a Prírody.

Asi každý z ľudí žijúcich na Planéte by sa chcel dožiť čím dlhšieho veku. Dá sa to?

Naše telá sú geneticky nastavené na dĺžku života 120 rokov.

Koľko je priemerný vek mužov a žien v súčasnosti? Prečo tomu tak je?

Opakované vedecké štúdie za posledných 10 rokov potvrdili, že genetika nás ovplyvňuje len z 10 max. 30 %, a nemusí nás ovplyvniť. Nemusí sa prejaviť v prípade vysokokvalitnej výživy a Zdravého životného štýlu, prostredia, v ktorom žijeme :-)

V ďalšej časti článku uvedieme na podporu Zdravej živej a vyváženej výživy a zdravého životného štýlu ďalšie dôležité fakty, potvrdené aj vedeckými výskumami, praxou. Nájdeme tu aj podporu predchádzajúcich tvrdení o dôležitosti výživy autistov ako základnom kameni ich pozitívneho vývoja.

Viete, čo je to TELOMERÁZA?

Je to mimoriadne dôležitý enzým v našom tele. Zodpovedá za obnovu DNA, ktorá sa postupne stráca, resp. vyčerpáva pri bunkovom delení. Hovoríme o procese starnutia. Enzým telomeráza vytvára a doplňuje teloméry, ktoré sú ochrannými časťami koncov chromozómov, pre ochranu génov.

Ako to funguje v našom tele?

Telomeráza obsahuje bielkovinu aj RNA. Je to možné si predstaviť ako kópiu správnej sekvencie DNA. Súčasťou tejto kópie je aj predloha telomérovej sekvencie DNA. Telomeráza túto sekvenciu v RNA využíva ako svoj vlastný vstavaný biochemický návod k vytvoreniu správnej sekvencie úplne novej DNA. Ide o duplikáciu našej DNA, jej obnovovanie. Správna sekvencia je potrebná k tomu, aby vzniklo dokonale sformované "lešenie" DNA a pritiahlo ochranné púzdro z bielkovín, ktoré telomerovú DNA zakryjú a pridajú ako nový segment na konci chromozómu pod vedením šablonovitej sekvencie RNA a podľa systému párovania písmen v DNA.

Takýmto spôsobom je jednoducho vysvetlené ako telomeráza dokáže spomaliť, zastaviť, či dokonca zvrátiť skracovanie telomérov, ku ktorému dochádza pri každom bunkovom delení. Hovoríme o spomalení procesu starnutia. Naštartovanie procesu smerujúceho k Dlhovekosti vo Vitalite. Skvelé však? :-)

Ako to však v našom tele dosiahnuť? Ako zabezpečiť aby sa nám vytváralo dostatočné množstvo enzýmu telomeráza prirodzenou cestou v harmonickom prirodzenom súlade s Prírodou? Bez genetických manipulácii a klonovania?

Jedine životom v 100 % súlade a harmónii s Prírodou. Stále sebazlepšovanie. Na prvom mieste je Zdravá a vyvážená výživa. Zelenina, ovocie, orechy, semená, strukoviny, čisté rastlinné zdroje Omega 3 nenasýtené mastné esenciálne kyseliny k Omega 6 maximálne v pomere 1:2 až 1:4, výživa a doplnky výživy s antioxidačným účinkom, aby sme zabránili oxidačnému stresu (viď predchádzajúce články na túto tému). Zdravý, aktívny životný štýl, častý pobyt v Prírode.

Kvalitné výživové doplnky na Prírodnej báze sú dnes nie možnosťou ale nevyhnutnosťou. Na zemi takéto čisté výživové doplnky v súčasnosti máme. Plody prírody sú totiž v súčasnosti už vyčerpané a nemajú ani 80 % z tej kvality a nutričnej hustoty, ktorú mali pred 50 rokmi (existujú o tom viaceré štúdie).

Opäť sme teda na začiatku a tým je Zdravá a vyvážená výživa, ktorá nám môže pomôcť všetkým, nielen autistom, dosiahnuť aj dlhovekosť, bez akýchkoľvek neprirodzených zásahov vedy, či genetického klonovania. Len čistou cestou. Žiadna veda to nikomu nezaručí. Každý sme individualita :-)

Poznámka :

(Vyššie uvedené skutočnosti boli preukázané dlhodobými výskumami od roku 1983, za ktoré autorka Dr. Elizabeth Blackburnová, PhD. aj s ďalšími dvomi kolegami v roku 2009 získala Nobelovu cenu za lekárstvo a fyziológiu. Objav molekulárnej povahy telomérov, ktoré slúžia ako ochranné zakončenia chromozómov a za objav enzýmu telomeráza, ktorá plní funkciu údržby a obnovy telomérov. Veda aj časopis Time ju zaradili medzi 100 najvýznamnejších osobností dejín vedy.)

Podstatné a prínosné je, že prax nám potvrzuje pravdivosť týchto vedeckých objavov a posúva ich stále dopredu, stále ich vylaďuje. Vždy to závisí od prístupu človeka, jeho života v skutočnom súlade s Prírodou. Máme ako ľudia určité prirodzené limity Prírody ale aj neobmedzené možnosti pri stúpajúcej etickej a vnútornej čistote :-)

Dnes už máme na Zemi Výživu a výživové doplnky, ktoré dokážu dodať človeku v podstate 100 % vyváženú výživu všetkých potrebných zložiek. Opäť vidíme dôležitosť konkrétnych výživových súčastí pre všetkých ľudí aj autistov.

Veľmi cennou informáciou pre matky všetkých autistov, ale aj budúce matky počas tehotenstva, sú v praxi overené vedecké výskumy o dôležitosti konzumácie výživy obsahujúcej kyselinu listovú a Vitamínu B9, B6, B12. Konkrétne je veľmi dôležité konzumovať aj vysokokvalitné proteíny už počas tehotenstva sústavne, dlhodobo. Predchádza sa tým vysokému oxidačnému stresu u plodu a eliminuje sa výskyt vyššieho počtu kópií mitochondriálnej DNA.

Akých proteínov, KTORÉ sú to zložky výživy?

Dozviete sa pokiaľ nás osobne navštívite alebo si dohodnete stretnutie :-) Radi sa podelíme o naše skúsenosti.

MÁME VÝZVU PRED SEBOU :-) Pokiaľ sa mohla Jeanne Calmentová dožiť 122 rokov vo Francúzsku, môžeme sa aj my. V 58 rokoch táto žena začala so šermom. Ako 100 ročná jazdila po svojom rodnom meste Arles vo Francúzsku na motorke :-) Áno dobre vidíte, je to príbeh konkrétnej osoby, ženy, ktorá pozitívne prekonávala prekážky.

Pokiaľ sa potrebujete poradiť, čo sú to skutočne Prírodné a čisté výživové doplnky, ako pomáhajú v praktickom živote pre pozitívny vývoj autistov, môžete sa obrátiť na nás, radi pomôžeme :-) Nikdy nie je pozde začať so zmenou ...

K téme týkajúcej sa enzýmu telomeráza sa ešte vrátime v ďalších častiach :-) 


© Andrea & Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, marec 2020