Má zdravá výživa priaznivý vplyv na vývoj autistov? 4. časť

29.02.2020

V tretej časti sme okrem iného priniesli aj informácie o záveroch vedeckých výskumov v súvislosti s výživou autistov. Jasné odporúčania pre pozitívny vývoj, ktoré sú potvrdené aj praxou. Pokračujeme ... :-), v tomto článku prinesieme aj príbeh o autistickom géniovi :-)


Podľa nedávnych výskumov vedy je prevratným objavom v oblasti detského autizmu tzv. špeciálny gén, ktorého absencia spôsobuje nedostatočný vývoj mozgového tkaniva. Ide o výskum autorského tímu vedcov z MIT (Massachusets Institute Technology - Yuan Meiová a kolektív). Názov tohto génu je Shank3. Takto ho pomenovali vedci.

Neuróny (mozgové bunky) sa priamo nedotýkajú, medzi nimi je štrbina. Miesto dotyku neurónov sa nazýva synapsia. Slúži na prenos vzruchov jednej bunky do druhej. Práve gén Shank3 pomáha organizovať stovky bielkovín, ktoré sú nevyhnutné na to, aby neurón odpovedal na prichádzajúce signály.

Bolo dokázané, že absencia tohoto génu má za následok správanie a sprievodné znaky autizmu (absencia sociálneho kontaktu). Výskum bol realizovaný na myšiach, kde v princípe vypnutím génu Shank3 počas embryonálneho vývoja myši sa tento dodával až po narodení myši prostredníctvom špeciálnej výživy. Na bunkovej úrovni došlo k pozitívnym zmenám v mozgu, zvýšila sa hustota dendritických tŕňov, ktoré umožňujú prenos elektrických signálov medzi neurónmi. Ide o mimoriadny úspech. Myši, ktorým bola dodaná potrebná výživa sa prestali správať tak, že sa nevyhýbali sociálnym kontaktom (ako autisti).

Pozitívnym výsledkom tohto výskumu teda je, že dodaním výživy zodpovedajúcej kvalite absentujúceho génu došlo k pozitívnym zmenám štruktúry mozgového tkaniva.

(pozn.: zdroj z doi:10.1038/Nature 16971)


Ďalšie nové vedecké výskumy v oblasti neuroplasticity mozgu v posledných piatich rokoch potvrdili zaujímavé skutočnosti. U autistov je okrem Zdravej a vyváženej živej výživy dôležitý pravidelný pohyb - prirodzená chôdza svižným tempom. Pravidelné prechádzky najlepšie v Prírode. Možno to vyzerá až príliš nezaujímavo ale aj v tomto prípade dlhodobá práca na sebe prináša pozitívne výsledky. Máme s tým osobné skúsenosti :-)

Na základe vedeckých výskumov, meraní špeciálnymi prístrojmi a skenovania mozgu, bol potvrdený pozitívny vplyv prirodzeného dýchania a jeho pravidelný rytmus v dlhších časových inervaloch. Prirodzené okysličovanie dynamicky v určitom stabilnom kmitočte (frekvencii) konkrétnych častí mozgu s pozitívnym výsledkom zvýšenej vitality energetických a elektrických prenosov medzi neurónmi, tvorenie pozitívnych emócii (... hypotalamus produkuje peptidy a neurotransmitery, ktoré sú iniciátormi pozitívnych emócii a harmónie endokrinného systému). Pochopiteľne je to vhodné pre všetky ľudské bytosti. Skenovanie mozgu (neurotransmiterov) potvrdilo aj vplyv rodinného prostredia a správania sa rodičov na mozgovú aktivitu a pozitívnu, resp. negatívnu vitalitu autistu.

Čím viac pozitívnych emócii vyprodukujeme, tým viac nových prepojení v mozgu medzi neurónmi vzniká pre pozitívne myšlienky a situácie. Tvoríme pozitívnu realitu, staré negatívne prepojenia neurónov pre stresové negatívne myšlienky a spomienky sa rozpúšťajú, prerušujú. Neurónové bunky a ostatné bunky v tkanivách majú menej receptorov pre neurotransmitery s negatívnym nábojom, ako stres, strach a negatívne emócie, neprajnosť, závisť a naopak im ostáva viac priestoru na membránach pre prijímanie fytonutrientov, vodu a celkovú vyváženú kvalitnú výživu.

Zaujímavosťou je, že zásadný vplyv na lymfatický systém bytosti a lymfatický systém mozgu autistu má v rámci Zdravého životného štýlu skákanie na trampolíne. Pozorovania potvrdli (... aj z našej skúsenosti), že pri cca 5 minútových intervaloch skákania na trampolíne s prestávkami cca 20 - 30 minút sa vitalizovalo vnímanie a myslenie autistu, rozžiarili sa mu oči, ľahšie nadväzoval očný kontakt, mal úsmev na tvári, mal záujem o spoluprácu.

V prípade našich skúseností, sa pri dlhodobom dodržiavaní Zdravej a vyváženej výživy, Zdravého životného štýlu sa podarilo po cca 3 - 4 mesiacoch v konkrétnom prípade dosiahnuť zrozumiteľnú verbálnu komunikáciu autistu. Prvé slová, ktoré sa mu podarilo vysloviť boli "láska" v súvislosti s náklonnosťou radostným výskotom :-). Postupne sa naučil pozdraviť a privítať pri stretnutí. Základné zdvorilostné vety "Ako sa máš?" a pod. ... Autista ako prvému človeku dôveruje vždy tomu, ktorý je pre neho oporou a istotou, že ho nesklame. Kto je pre neho uveriteľný a nemusí to byť vždy zásadne rodič :-)


V tejto časti sa vrátime opäť k výžive. Ako sme uviedli v predchádzajúcich častiach, je pozitívne, že na Zemi máme k dispozícii výživu a výživové doplnky, ktoré pomáhajú aj autistom v zlepšení celkovej kvality života na čiste Prírodnej báze. Z našich skúseností môžeme potvrdiť jednoznačne aj odporúčania vedeckých výskumov o dôležitosti antioxidačných výživových doplnkov.

Pri užívaní takýchto doplnkov výživy, sa okrem čistenia a vitalizovania črevnej sliznice a trávenia postupne čistila aj pečeň autistu, ktorá je taktiež zanesená toxínmi a obalená viscerálnym tukom. Pečeň má mimoriadny význam pre organizmus a mnoho dôležitých funkcií súvisiacich nielen s trávením. Je však potrebné zdôrazniť, že okrem spomínaných doplnkov výživy je dôležité aj užívanie 100% Zdravej a vyváženej živej výživy o ktorej sme písali aj v predchádzajúcich častiach.

Opäť môžeme uviesť, že na Zemi máme k dispozícii takúto výživu aj vo forme vegetariánskych a rastlinných koktailov bezlepkových, bezlaktózových, ktoré mimoriadne chutia autistom najmä kombinácii s čučoriedkami :-) a v koktaily nemôžu chýbať napríklad ani ľanové semienka :-). Tieto obsahujú aj mimoriadne dôležitý LECITÍN pre zdravý vývoj mozgového tkaniva a centrálneho nervového systému. Je to fosfolipid, ktorý tvorí bunečné membrány, jeden z najdôležitejších prvkov pre výstavbu nervových buniek. (významne pomáha pri liečbe Alzheimrovej choroby).


Ako sa to prejavilo v praxi? POZITÍVNE :-)

Autistom napríklad pri užívaní týchto výživových doplnkov postupne zmizli tmavé kruhy pod očami, vitalizovali sa obličky, aj vzhľadove boli vitálnejší. Mali chuť žiť, ustupovali prejavy agresivity, boli milší a mali záujem o pohladenie. Prejavy lásky a nežnosti boli pre nich hnacím motorom. Tešili sa zo života a z kontaktu s príjemnými ľuďmi.

Autisti sú v podstate mimoriadne bytosti. Je našou úlohou vytiahnuť z nich maximálne to pozitívne. Nie kritizovať. Vedecké výskumy v oblasti PAS (poruchy autistického spektra) priniesli pre rodičov správu, že takéto deti môžu mať mimoriadne a geniálne vlastnosti. Treba ich objaviť. Rodič by mal byť skvelým pozorovateľom. Nezabúdajme, že týmto deťom sa vytvárajú také druhy neurónov, ktoré bežný človek nemá aktivované. Z toho môžu vyplývať aj mimoriadne schopnosti.

To, že nie sú schopné bytosti autistov samostatného života ešte neznamená, že nemôžu byť geniálni a postupne sa môžu aj socializovať.

Veda používa pre geniálnych autistov názov "savant". Najvýznamnejším savantom bol Kim Peek, nar. 11.11.1951 v Salt Lake City. Po pôrode mu bola zistená makrocefália (zväčšený mozog) a absencia prepojenia ľavej a pravej mozgovej hemisféry. Rodičia pristúpili k dieťaťu s láskou a Kim bol už od 16 mesiacov schopný zapamätať si veci do najmenších detailov. Mal zmysel pre detail. Do 4 rokov nevedel chodiť, mal problémy s motorikou, nevedel si nikdy zapnúť gombík na košeli, zaviazať šnúrky na topánkach. Tento geniálny autista sa stal známy zásluhou filmu RAIN MAN.

Na tomto filme mali zásluhu a svoj veľký podiel Bernard Rimland, zakladateľ a riaditeľ Ústavu pre výskum autizmu v San Diegu (ARI) a jeho autistický syn Marek, v súčasnosti úspešný maliar. Hlavnú úlohu vo fime Rain Man stvárnil Dustin Hoffman, ktorý niekoľko týždňov sledoval správanie Kima Peeka aj Marka Rimanda.

Kima Peeka nazývajú megasavantom. Jeho geniálna pamäť. Poznal naspamäť cca 12 tisíc kníh, rýchlosť jeho čítania dvojstrany A4 bola za 10 sekúnd, zapamätal si 99 % z prečítaného textu. Jeho pamäť prirovnávali ku Googlu.

V súčasnosti je najväčším autistickým géniom na Zemi Daniel Tammet, nar. 31.1.1979. Počíta rýchlejšie ako kalkulačka všetky operácie, ovláda sedem jazykov, spamäti ovláda Ludolfovo číslo, ktoré má 22 514 desatinných miest (5 hodín trvá vyrozprávanie všetkých čísel na desatinných miestach). Stále je autista, v roku 2006 napísal knihu Born on a Blue Day : Inside the Extraordinary Mind of a Autistic Savant (v preklade : Narodený v modrom dni: Vnútri neobyčajnej mysle autistického savana).

Tento autista zorganizoval turné po USA, kde ho sprevádzal režisér Steve Gooder, výsledkom bol dokument The Boy With Incredible Brain (Chlapec s neuveriteľným mozgom). Od roku 2002 Daniel riadi spoločnosť Optimmem spolu so svojou láskou inžinierkou Neilou Mitchelovou. Ako autista dokáže hovoriť o všetkom, čo cíti a všetko aj opíše. Tammet hovorí, že najlepšie sa cítil medzi deťmi, v škôlke v Prírode a miloval počúvanie spevu. Noty vnímal ako nositeľov vzorov podobne ako čísla v matematike. Jedinou zásadnou poruchou Daniela je empatia. Neschopnosť empatie. Na druhej strane niekoľko hodín dokáže recitovať celé encyklopédie a pod :-)


Pre rodičov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o pozitívnych a úspešných autistoch odporúčame prečítať si knihu Premôžeme autizmus? Od autorky prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.,kde sa môžete dočítať okrem iných prípadov o autistovi menom Richard Wawro, ktorý je slepý a napriek tomu má mimoriadne schopnosti kresliť, maľovať, modelovať sochy na vysokej umeleckej úrovni :-)

V tejto súvislosti sa javí ako pozoruhodné konštatovanie určitých osobností vedy na Zemi, ktoré sa týkajú výskumu v oblasti PAS (poruchy autistického spektra). V stručnosti uvádzame, že v Českej republike sa v posledných desaťročiach aplikovala pri liečbe symptómov autizmu výrazne farmakologická terapia. Na základe zdokumentovania mnohých prípadov autistických detí je preukázateľné, že pri včasnej intervencii rodiča sa autisti zotavili aj BEZ farmák a preto farmakologická terapia nie je konkrétnymi vedcami odporúčaná.

(pozn.: prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc, kniha Ako Prežiť Dobu Jedovú, str. 261

prof. Blaylock & prof. Strunecká - Immune - glutamatergic dysfunction as a central mechanism of the autism spectrum disorders, str. 157-170)


Máme neobmedzené možnosti. U autistov ide o celistvú problematiku. Súčasne máme slobodnú vôľu, možnosť voľby, ktorou cestou sa vyberieme ...


© Andrea & Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, február 2020