Má zdravá výživa priaznivý vplyv na vývoj autistov? 3. časť

22.02.2020

V treťom pokračovaní témy o dôležitosti Zdravej a vyváženej výživy autistov nadviažeme na predchádzajúcu časť ďalšími konkrétnymi súčasťami a odporúčaniami. Na úvod dovoľte jeden pekný citát Prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD., z Fyziologického ústavu Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, prorektorky UK :

" Deti s autizmom sú záhadou dovtedy, kým sa nám nepodarí vniknúť do ich sveta. Akákoľvek intervencia, ktorá pomôže napojiť dieťa a rodiča na rovnakú vlnu a vynesie ho z osamelosti, je hodná pozornosti. Všetky informácie a rady, pomocou ktorých dokážeme ovplyvniť zmenu vlastnej optiky a pochopiť vnútorný svet svojho dieťaťa, sú nádejou pre všetkých rodičov. "

(Pozn.: citát bol použitý zo zadnej obálky knihy autora R. K. Kaufmana - Prúlom v Autizmu, 2016)


Áno, pozitivita je veľmi dôležitá. Začína to pri pozitívnom prístupe ku Zdravej a vyváženej výžive autistu. Bytosť autistu nemôžeme vnímať ako bremeno. Vycíti to. Potom nemáme žiadne výsledky. Žiaľ poznáme prípady rodín, starých rodičov, ktorí vzhľadom k svojej mentálnej poddimenzovanosti a ľudskej kvalite, nezvládajú svoju agresivitu, pretože ich vnúča je autista. Nedokážu prijať fakt, že to nie je náhoda, že práve oni majú takéto vnúča. Obviňujú ho, že nie je ako "normálne" dieťa.

Preto prinášame niekoľko pozitívnych prehlásení produkujúcich rodičovské presvedčenie o šťastnom živote s dieťaťom autistom, ktoré im pomôžu naštartovať premenu na základe Zdravej a vyváženej výživy a celkovej zmeny prístupu :

  1. Milujem svoje dieťa a mám radosť vidieť jeho krásu presne takého ako je, so všetkými jeho odlišnosťami.
  2. Moje dieťa je schopné neobmedzených zmien a rastu (...toho čo nebolo schopné alebo neschopné vykonať v minulosti mi absolútne nič nehovorí o tom, čo bude môcť urobiť v budúcnosti).
  3. Moje dieťa sa preto takto chová, lebo je to jeho jediný spôsob, ktorý pozná ako sa o seba postarať. Robí to najlepšie, čo vie (...v prípade agresivity dieťaťa).
  4. Rozhodne to dokážem zvládnuť.
  5. Túto výzvu môžem použiť k tomu, aby som zmysluplne obohatil, zlepšil, prehĺbil svoje manželstvo.
  6. Moja nespokojnosť nemôže byť mierou toho, ako veľmi mi na mojom dieťati záleží. Svoju starostlivosť môžem vyjadriť láskou, úctou, trpezlivosťou a starostlivosťou, snahou.
  7. Aby som sa cítil dobre, nepotrebujem, aby ostatní so mnou súhlasili, chápali ma alebo podporovali. Potrebujem len pozitívne presvedčenie o tom, čo robím.

(Pozn.: sčasti sme sa nechali inšpirovať knihou R. K. Kaufmana - Prúlom v autizmu, 2016. Raun K. Kaufman je riaditeľom globálneho vzdelávania pre Americké centrum liečby autizmu ATCA s vynikajúcimi výsledkami v praxi)


Pri nastavovaní zdravej a vyváženej výživy autistov je dôležitý prvý krok čistenia, vitality a oživenia trávenia, o ktorom sme písali aj v predchádzajúcich častiach, ako základným pilierom pre obnovu imunity a regenerácie celej bytosti. Úspechy vo výžive sa jasne prejavujú tým, že dieťa autista už nefunguje v móde ÚTOK alebo ÚTEK, ale začínajú sa u neho na základe režimu obnovy a regenerácie mozgu prejavovať šance a záujem o pokrok a osobnostný rast.

Je veľmi dôležité pravidelne dodávať vo výžive autistov VÁPNIK a HORČÍK, vo vzájomne vyváženom pomere. Pravidelne znamená každý deň. Mimoradne dôležitý je aj ZINOK ako nosný prvok vo výžive, ktorý je potrebný pre podporu Hypotalamu a pomáha vytvárať mnoho ďalších stopových prvkov. Pri nedostatku zinku sa prejavujú u autistov averzie k zelenine (narušené vnímanie chuti). Naopak vzniká nutkavá potreba na sladké. Dostávame sa tak do začarovaného kruhu, pretože averzia k zelenine a následné nutkanie na sladké sú už len krôčikom k agresivite a útokom.

Čo sa týka živých enzýmov a prípadných probiotík vo výžive autistov pre čistotu a vitalitu črevnej sliznice, na Zemi máme v súčasnosti špičkové produkty výživy a doplnkov výživy, ktoré vyvážene dokážu dodať aj autistom ŽIVÚ a súčasne vyváženú výživu. U autistov to pomáha mimoriadne, pretože drvivá väčšina z nich nemôže vôbec konzumovať žiadne mliečne výrobky, vyložene ich neznášajú z dôvodu zahlieňovania črevnej sliznice a následných zápalových procesov.

Vo výžive, ktorá je zdravá a vyvážená, musia byť zastúpené vyvážene vysokokvalitné aminokyseliny, proteíny, sacharidy, tuky, vláknina, fytonutrienty, vitamíny, minerály a enzýmy, stopové prvky na prírodnej báze.


Aby sme sa vedeli posunúť v oblasti zdravej a vyváženej výživy ďalej, pokúsime sa veľmi zjednodušene naznačiť určité charakteristiky príčin autizmu z hľadiska výskumov genetiky. Hovoríme o etiológii porúch autistického spektra (skratka PSA). Centrálnym mechanizmom je imunoexcitotoxicita. Najväčšia genetická štúdia autistického genómu potvrdzuje zmeny v génoch, ktoré regulujú aktivitu glutámových receptorov. Výskumom bola zistená na bunkovej úrovni zvýšená produkcia reaktívnych kyslíkových a dusíkatých radikálov ( ... ide o interakcie zápalových cytokínov s glutamátergným signálnym systémom).


Čo je v tejto súvislosti zásadné?

Spoľahlivo bolo preukázané, že zmeny v hladinách glutamátu a cytokínov majú hlavnú úlohu v období najväčšieho rastu mozgu. Predovšetkým v treťom trimestri vnútromaternicového vývoja a 27 mesiacov po narodení dieťaťa.

Primárnym zdrojom zápalových cytokínov a extracelulárneho glutamátu sú aktivované mikroglie (pozn. mikroglie v mozgu). Ide o jednu z najrannejších udalostí v patogenéze PAS. Ako hlavné príčiny na aktiváciu mikroglií boli označené vakcinácia, rad environmentálnych faktorov, ako sú ťažké kovy ortuť, hliník, fluoridy, excitotoxické aminokyseliny, ktoré ako vplyvy pôsobia synergicky.


Čo je pre nás z hľadiska výživy autistu dôležité?

Ako zásadné spôsoby liečby autizmu a zlepšenia symptómov autizmu (PAS) boli vedecky určené závery VO VÝŽIVE pravidelné dodávky čerstvého ovocia a zeleniny, vitamínov B6, B12, vitamínov C, E, kyseliny listovej ( ... zelená zelenina, vynikajúce sú : hlávkový kel, žerucha, kučeravý kel, kučeravý šalát, špenát, rukola, mrkva), minerály, a výživové doplnky na prírodnej báze, ktoré majú ANTIOXIDAČNÉ pôsobenie. Týmto spôsobom sa účinne pozitívne zasahuje do porúch metabolizmu a zvyšuje sa ochrana organizmu pred oxidačným stresom. Mimoriadny význam má konzumácia lesných čučoriedok a čiernych ríbezlí !!! Vedecké závery sa opierajú jednoznačne o to, že pri výžive autistov musíme vychádzať z toho, aby sme smerovali k výžive s najvyššou NUTRIČNOU hustotou potravín (nie je rozhodujúce množstvo ale kvalita a čistota výživy vo vyváženom množstve).

Vidíme, prečo je dôležitá kvalitná výživa aj u budúcich matiek :-)


Z VLASTNEJ SKÚSENOSTI uvádzame, že je veľmi pozitívne, že na Zemi máme k dispozícii VÝŽIVU A VÝŽIVOVÉ DOPLNKY na prírodnej báze, ktoré sú schopné tieto požadované zložky výživy autistom dodať. Potvrdzujeme ich účinok.

Smerujeme teda postupne k čisteniu sliznice čreva, odstraňovaniu toxínov a patogénnych baktérií zo sliznice čreva a k následnému pravidelnému dlhodobému dodávaniu vysokokvalitnej výživy.

Naopak, je potrebné úplne z výživy autistov vylúčiť voľný glutamát ako voľná aminokyselina (všetky potraviny, na ktorých je označené že obsahujú prírodné prísady), MSG (E621), skratka pre glutamát sodný (glutamát ako aditívum do potravín), fluorid, ortuť (amalgámové plomby, určité vakcíny, v ktorých je tiomersal), hliník (v akejkoľvek forme), cukor, lepok, kazeín (mlieko).

(Pozn.: použité výsledky publikovaných výskumov prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc, prof. Russell Blaylock, USA neurochirurg a ďalší vedci v oblasti neurvovedy)


Vysvetlivky (pre tých, ktorí majú záujem byť v obraze) :

Kyselina glutámová predstavuje jednu z 22 aminokyselín, ktoré sú kódované v ľudskej DNA pre tvorbu proteínov (bielkovín), teda pre život. Viazaná v molekulách bielkovín sa vyskytuje v telách absolútnej väčšiny organizmov v Prírode (živočíchov a rastlín). Prakticky každá potravina obsahuje túto aminokyselinu. Mohli by sme sa čudovať, prečo by mala byť pre človeka jedom? ...

Pri fyziologickom pH je záporne nabitá, preto sa o nej bežne hovorí ako o glutamáte. Kyselinu glutámovú prirodzene viazanú v bielkovinách naše ľudské chuťové receptory nerozoznajú.

Avšak ako voľná funguje táto kyselina ako zvýrazňovač chuti (unami). Pre ľudský organizmus je nebezpečná práve voľná aminokyselina, teda glutamát v podobe hydrolyzátu rastlinných proteínov, autolyzovaných rastlinných proteínov, kvasnicového extraktu, hydrolyzovaného kvasnicového extraktu. Ide o krycie názvy, pod ktorými výrobcovia toto ochucovadlo dodávajú do produktov, v ktorých chýba nedodaná syntetická soľ - glutamát sodný (MSG). Klamlivé označenie takýchto výrobkov je ako "glutaman free" - bez glutamátu.

Účinky glutamate a MSG sú identické. Porovnanie ich účinkov uvádza review Medzinárodnej organizácie pre informácie o potravinách IFIC (International Food Information Coucil Foundation).

Nikdy nie je pozde začať so zmenou. Priaznivá Zmena životného štýlu a Zdravej výživy v praktickom živote prináša pozitívne výsledky aj u autistických detí. Matka tu zohráva zásadnú úlohu. Jej silná osobnosť, mentálna vyspelosť a zrelosť, trpezlivosť a vytrvalosť, disciplína sú základnými predpokladmi pre zvládnutie vysokých nárokov na výživu ako základného kameňa pre pozitívny vývoj. Každý rodič a jeho láskavý prístup je mimoriadne dôležitý. Vždy je možné poradiť vo výžive, vždy je možné ničo zlepšovať u každej bytosti. Sme tu pre vás :-)


Na záver si položme otázky :

Aké posolstvo autisti rodinám a spoločnosti prinášajú? Prečo sa ich rodí stále viac?

Čo si myslíte o odkazoch popredných neurovedcov v oblasti neuroplasticity mozgu na svete, že autisti ľudstvu naznačujú, že sú tu aj preto, aby manifestovali potrebu, že ľudstvo na Zemi musí pracovať na duchovnej očiste a skutočnom vzostupe, k prevzatiu zodpovednosti za vývoj a spoluprácu s Prírodou a Planétou Zem?


© Andrea & Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, február 2020