Má zdravá výživa priaznivý vplyv na vývoj autistov? 1. časť

14.02.2020

Tak toto je Veľká otázka ... Aká je odpoveď ? ÁNO, JEDNOZNAČNE !


Na základe praktických skúseností mnohých ľudí, lekárov, vedcov a odborníkov aj z oblasti ľudskej výživy či psychiky je možné jednoznačne vysloviť tvrdenie, že Zdravá, vyvážená a živá výživa MÁ POZITÍVNY VPLYV na celkový vývoj a zdravotný stav autistov.

Prečo sa zaoberáme s touto otázkou ?

V posledných dňoch odzneli v médiách opakovane informácie o tom, že na Slovensku stále rapídne stúpa počet detí narodených s dispozíciami autizmu. Prečo sa to deje? Je to náhoda? Určite nie. Je to konštatovanie faktu. Niečo tento stav naznačuje celej spoločnosti, nielen dotknutým rodinám. Nehovoriac o tom, že za obdobie posledných 30 rokov je to neuveriteľne zvyšujúci sa niekoľko násobok narodených detí autistov.

V tomto článku sa nebudeme zaoberať príčinami autizmu z duchovného hľadiska, pretože by to nebolo príliš pozitívne čítanie. Bolo by to na veľmi dlhú tému. A navyše je téma príčin autizmu veľmi náročná aj z hľadiska pochopenia duchovného pozadia sveta.


Aj my sa stretávame v praktickom živote opakovane s mnohými mladými ľuďmi, matkami, ktoré majú autistické deti. Väčšinou tieto matky odmietajú akúkoľvek príčinnú súvislosť tohto stavu detí v rodinnom prostredí, kvalite a preddispozíciách rodičov, emocionálnej inteligencii či zrelosti rodičov, atď. Dokonca poznáme prípady, kedy matka obviňuje vlastné dieťa za jeho stav autizmu, akokeby sa to jej vôbec netýkalo, že je to čiste problém dieťaťa ako jej "bremena". Je to smutné až scestné ...

Žiaľ aj takéto skúsenosti máme ...


Podstatné však je nie kritizovať ale konkrétnym riešením princípu napomôcť zmeniť stav k lepšiemu. Pozitívne skúsenosti sú na prvom mieste :-). O pozitívne skúsenosti sa je potrebné podeliť s inými ľuďmi, zdieľať ich. Je možné aj z našich skúseností potvrdiť, že Zdravá, vyvážená a živá výživa jednoznačne pozitívne ovplyvňuje celkový zdravotný stav autistov a najmä vytvára predpoklady pre priaznivý vývoj týchto bytostí v spoločnosti.

Dokázali sme pomôcť v oblasti nastavenia výživy autistického dieťaťa a matky s úspešnými výsledkami. Toto dieťa dokonca začalo po určitom čase rozprávať, zvitalizovala sa mu verbálna komunikácia :-). Bolo mu rozumieť, čo rozpráva, čo chce. Začalo kráčať cestou ako sa stať postupne plnohodnotným človekom. Zásadný však bol v tomto prípade pozitívny a aktívny prístup matky, ktorá verila, že Zdravá výživa pri vytrvalom a trpezlivom prístupe dieťaťu pomôže ako základ naštartovať pozitívny vývoj. Každodenná tvrdá práca na sebe zo strany matky, rodiny a samozrejme tým pomoc dieťaťu, žiadne výhovorky :-)


Nie je tajomstvom, že v ľudskom organizme črevo a mozog spolu jasne súvisia. Existuje mnoho vedeckých štúdii popredných svetových univerzít za posledných 3 až 5 rokov, ktoré potvrdzujú, že kvalita zažívacieho traktu ovplyvňuje čistotu, pružnosť a kvalitu myslenia. Kvalita výživy má mimoriadny význam na mozgový potenciál. Toto platí pochopiteľne aj pre autistov. Výskumy potvrdzujú, že autizmus nie je možné selektovať len ako poruchu nerového, mozgového či neurónového charakteru. Práve naopak ide o komplexnú záležitosť, kde dosahovanie pozitívnych výsledkov je závislé aj od ZMENY VÝŽIVY. Je to v podstate základný kameň, na ktorom sa dá stavať ...

Vysokokvalitné proteíny a aminokyseliny sú jednými zo zásadných zložiek výživy, ktoré dokážu pri pravidelnom a trvalom užívaní jasne zlepšiť celkový stav autistov. Aminokyseliny dodané vo výžive telu ( ...aminokyseliny s krátkymi reťazcami) peptidy a neurohormóny produkované Hypotalamom v ľudskom mozgu, sa prostredníctvom hypofýzy dostávajú krvnou cestou do všetkých dôležitých častí tela, endokrinného systému a pozitívne stimulujú nielen mozog ale celú ľudskú bytosť. Ľudský organizmus môžeme zjednodušene z hľadiska biochémie prirovnať k uhlíkovej jednotke, ktorá potrebuje stále nepretržite dodávať vysokokvalitné proteíny (bielkoviny) a aminokyseliny, aby mala svoju formu, stavbu života :-). Preto je potrebné stále tvoriť pri autistovi citlivo a pokojne pozitívne myšlienky a podporovať ich pozitívnymi nežnými a citlivými emóciami.


V stručnosti uvedieme zásadné oporné body, z ktorých je potrebné vychádzať pri starostlivosti o autistu a jeho výživu.

Autisti mávajú v drvivej väčšine problém so stresovým hormónom (Kortizol), ktorý sa vytvára v nadobličkách vo zvýšenej miere. To znamená, že autisti fungujú v emocionálnej úrovni v živote na princípe ÚTEK alebo ÚTOK. Je to ovplyvnené citlivým vnímaním podnetov aj neverbálnych. Sliznica tenkého čreva je väčšinou veľmi zahlienená a precitlivelá. Elimináciou zvýšenej hladiny kortizolu (pokojné prostredie v rodine a najmä vyrovnaná matka, rodič, kvalitná Zdravá a vyvážená výživa) sa vytvárajú podmienky pre zamedzenie hipokampálnej atrofii - ochabeniu ( ...neschopnosť učiť sa a formovať novú pamäť). Hipokampus je práve tá časť v mozgu, ktorá je rozhodujúca pre učenie a novú pamäť. U autistov je potrebné naštartovať vitalitu tráviaceho ústrojenstva ako bod prvý, čím sa vytvoria predpoklady pre silnejší imunitný systém a vstrebávanie Zdravej vyváženej výživy do organizmu. Následne pokojný rytmický režim mozgu v harmonickom prostredí umožňuje postupnú sociálnu interakciu autistu.

Všetky tieto vyššie uvedené dôležité princípy dokážeme stimulovať Zdravou a vyváženou výživou. Napríklad mimoriadne zásadný pozitívny vplyv má pre výživu autistov užívanie vitamínu B12 (produkt ako rastlinný výťažok) a Omega 3 (esenciálne nenasýtené mastné kyseliny). Vedecké výskumy s pozitívnymi výsledkami v oblasti nervových buniek a mozgu u autistov jednoznačne považujú Omega 3 za veľmi dôležitú súčasť pravidelnej výživy, pretože pomáha ochraňovať citlivé nervové bunky a ich membrány. Receptory buniek u autistov sú veľmi citlivé na vonkajšie (emocionálne) podnety. Práve Omega 3 dokáže vitalizovať aj medzibunkový priestor a mozog auistov.


O to viac je dôležitá u autistov aj vyváženosť Omega 3 a Omega 6 v pomere ideálnom 1:2 až 1:4, čím sa predchádza zápalovým procesom v tele a zabezpečí sa ochrana citlivej sliznice čreva autistov. Stabilné zastúpenie Omega 3 vo výžive predpokladá pozitívne tendencie vývoja neuroplasticity mozgu, dynamiky synaptických záchvevov a hustoty synaptických prepojení v mozgu ( ...čím viac synaptických prepojení v mozgu, tým je vyššia schopnosť brilantného myslenia, atď.). Súčasne vitalizuje bunky Hipokampusu v mozgu, aby znovu rástli a reprodukovali sa (pamäť, učenie).


Je to o prekonaní vlastných predsudkov, sebaklamov a lenivosti u rodičov autistického dieťaťa. Veriť, že Zdravá a vyvážená výživa je veľmi dôležitá pre Zdravý vývoj ľudskej bytosti aj v prípade autistov. A urobiť rozhodnutie u matky a rodičov dieťaťa "tu a teraz", že idem pracovať na zlepšení. Nie rozprávať o tom donekonečna a klebetiť niekde na ulici. Mnohokrát sa stačí pozrieť koľko peňazí vrážajú mladé mamičky do najnovších módnych výstrelkov, aby boli "IN" a keď ide o výživu ich dieťaťa autistu tak nakupujú v obchodných reťazcoch pre svoje ratolesti "v akciách" za nízke ceny biele pečivo a rôzne nezdravé maškrty :-) (česť výnimkám).

Každá ľudská bytosť je individualita. Nie je tomu inak ani pri autistoch. Vyžadujú si výsostne individuálny, láskavý, úprimný a trpezlivý prístup. Ďalšie naše praktické skúsenosti v oblasti pozitívneho vplyvu Zdravej a vyváženej výživy na život autistov prinesieme v ďalšom pokračovaní tohto článku, kde budeme uvádzať aj príklady konkrétnych potravín, schém výživy, vhodných pre Zdravú, vyváženú a živú výživu autistov a naopak uvedieme, čo autistom vo výživy vyložene škodí, čo je potrené odstrániť z jedálnička ...


Pokiaľ máte záujem ozvite sa nám, sme tu preto, aby sme inšpirovali a pomáhali ďalším ľuďom :-)


Na záver zopár otázok pre všetkých na zamyslenie :

"Čo nám ukazuje, celej spoločnosti skutočnosť, že každým rokom sa na Slovensku rapídne zvyšuje počet detí autistov ?

Sme súčasťou Prírody. Čo nám tento stav naznačuje? Čo máme pochopiť a uvedomiť si?"


© Andrea & Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, február 2020