Má zdravá výživa priaznivý vplyv na autistov ? 5. časť

09.03.2020

Po krátkej prestávke začneme pozitívnym zmyslom nášho života, ktorý žijeme 24 hodín denne :

" Robíme Svet Zdravším, Lepším a Šťastnejším. Toto je zmyslom nášho života, pomoc iným ľuďom v oblasti Zdravého životného štýlu a Zdravej výživy. Pomoc aj deťom autistom a dospelým autistom v oblasti celkového pozitívneho vývoja, kde Zdravý životný štýl a Zdravá vyvážená výživa sú zásadné, ako základný kameň pre pozitívne výsledky, považujeme taktiež za veľmi dôležitý. ".

Zdravá a vyvážená výživa autistu je súčasťou celistvého prístupu v rámci Zdravého životného štýlu. Aby sme sa vedeli orientovať, je potrebné vedieť aj čomu sa vyhnúť vo výžive, čo môže poškodiť citlivú sliznicu čreva a črevnú flóru autistu. Sú to napríklad antibiotiká, ktoré majú devastujúci vplyv na benefičné baktérie, menia benígne baktérie, vírusy a huby na patogénne. Tejto téme sa ešte budeme venovať. Z našej skúsenosti je možné pri všetkej skromnosti potvrdiť, že stav autistu v konkrétnom prípade sa pozitívne zlepšil a celkovo zmenil, keď prestal užívať lieky, ktoré mu predpísal lekár. Rodičia sa totiž rozhodli ísť inou cestou. Bol prirodzený, vitálnejší, čulejší a kľudnejší. Nebol apatický, znechutený, omámený. Samozrejme rodičia boli veľmi aktívni, otvorení novým poznatkom, disciplinovane dodržiavali vysokokvalitnú zdravú a vyváženú výživu.

Medicína totiž rieši väčšinou autizmus prostredníctvom chemických látok, tzv. amfetamínov. Aj tu sú však rôzne cesty. Odborníci a vedci sa v niektorých otázkach rozchádzajú. Amfetamíny stimulujú mozog dieťaťa. Myslíte, že autista potrebuje stimulovať mozog, keď je väčšinou veľmi agresívny, či hyperaktívny? My máme za to, že toto nie je správna cesta. Prax to preukazuje. Pri krátkodobom užívaní je možné a obvyklé, že lieky, ktoré obsahujú aj určité množstvá amfetamínov zaberú. Pretože neurónové bunky autistov a adaptabilné neuróny spotrebujú 2 krát až 3 krát väčšie množstvo glukózy, je prvoradým zdrojom energie.

Pri absencii glukózy je správanie autistov agresívne. Amfetamín dodaný ako chemické látky v liekoch (farmakách) stimuluje obličky, aby produkovali adrenalín, ktorý mozog prijíma namiesto glukózy ako náhradný zdroj energie. Primárna príčina sa pritom nerieši. Len sa prekrýva, zahmlieva. Aby adrenalín potlačil účinok ťažkých kovov (ortuť) v mozgu, je vedenie elektrických impulzov v mozgu vystupňované tak, že prebieha alarmujúco rýchlo, čo dočasne vyzerá zvonku ako ukľudnenie, stabilizáciu autistu. Ale nie dlhodobo. Nerieši sa princíp. Amfetamíny pritom poškodzujú pri dlhodobom užívaní obličky a na to nadväzujú ďalšie zdravotné problémy.

Z praxe a nielen našich skúseností vyplýva jednoznačne, že múdrym riešením je prirodzená Prírodná vyvážená výživa, vysokokvalitné - pôvodom rastlinné aminokyseliny a proteíny, sacharidy, tuky, vláknina, fytonutrienty, vitamíny, enzýmy, stopové prvky a teda aj Prírodná glukóza (SUROVÉ OVOCIE) dodávané autistom pravidelne a dlhodobo v rámci Zdravej a vyváženej výživy :-)

V rámci Zdravej a vyváženej výživy autistov sa budeme aj z vlastnej skúsenosti venovať podrobnejšie tráveniu a dôležitosti odstránenia toxínov z výživy. Je to alfa a omega. Úplne vylúčiť z výživy autistu všetko nevhodné. Samozrejme, že každá ľudská bytosť by mala vylúčiť z výživy všetko škodlivé :-). Práve preto je potrebné rozširovať si obzor "tu a teraz", mať k dispozícii objektívne a pravdivé informácie, vedieť ich rozlišovať a triediť.

Stretli sme v živote mnoho ľudí, ktorí spočiatku podceňovali dôležitosť výživy. Vysmievali sa nám. Brali to ako niečo automatické (...čo príde do cesty, to si dám). Nepodstatné. Veď naše telo je nato, aby nám slúžilo, nie? :-). Veľmi nízka úroveň kvalitných, objektívnych a pravdivých vedomostí a výžive je u drvivej väčšiny rodičov a matiek, ktoré majú deti autistov. Aj u rodičov a matiek detí zdravých. Stále však prichádzajú pozitívne zmeny u niektorých. Je to postupný proces. Väčšinou nám matky malých detí potvrdzujú, že aj u lekárov je veľmi málo takých, ktorí zdôrazňujú sústavnú dôležitosť Zdravej, živej a vyváženej výživy. To je konštatovanie faktu.

Veľmi priaznivé je však to, že sme sa stretli už aj s pozitívnymi prípadmi. Napríklad matka, ktorá na začiatku bola veľmi negatívna a arogantná, čo sa týka správnej výživy. Nakoniec zmenila postoj, potvrdila sama, že si uvedomila fakt, že potravinové reťazce dokonale ovládli ľudskú civilizáciu. Áno, nutričnou kvalitou priemerná, podpriemerná až niekedy toxická výživa sú jedným z rafinovaných spôsobov ako ovládnuť ľudskú civilizáciu. Závislosť človeka na nekvalitnej výžive bez nutričnej hustoty je v podstate cestou k znižovaniu kvality Zdravia a Vitality, degenerácii ľudského mozgu, kvality myslenia a ľudskej DNA. Samotné dejiny preukazujú tieto fakty. Len jeden príklad uvedieme :

Pred pätnástimi rokmi býval výskyt autizmu v západných krajinách 1:10 000. Dnes na základe údajov Ministerstva zdravotníctva Veľkej Británie 1 zo 166 detí v Anglicku má diagnózu autizmu. Na základe údajov Centra pre kontrolu chorôb v USA (CDC) približne 1 zo 150 amerických detí má túto diagnózu poruchy autistického spektra a tieto čísla každým dňom rastú. Veľmi podobné čísla hlásia aj z Nadácie pre autizmus z Kanady. Jedna fínska štúdia publikovaná v European Journal of Child and Adolescent Psychiatry (2001, č. 9) hlásila výskytový pomer diagnózy autizmu vo Fínsku 1:483. Vo Švédsku je tento pomer 1:141 detí. Zaujímavé je, že vo Fínsku je štatistika najpriaznivejšia z celého sveta, rodí sa tam najmenej autistov. Žeby to bolo čistotou životného prostredia a prístupom civilizácie k Prírode, najvyššou úrovňou školstva? (vo Fínsku nie je povinné žiadne očkovanie :-) Málo autistov sa rodí aj na Havaji.

Keď si uvedomíme fakt, že milióny ton potravín, ktoré sa nepredali v ochodných reťazcoch sa každý rok v EÚ znehodnotia namiesto toho, aby sa darovali ľuďom z chudobných krajín sveta, nepotrebujeme komentár. Toto sú mravné princípy biznisu.

Pokiaľ chceme predchádzať problémom s trávením u autistov, je potrebné hneď keď začneme s čistením črevnej sliznice, pokračovať stabilne odstraňovaním patogénnych baktérii a postupnou vitalizáciou čriev a trávenia. Primárne je dôležité, čím skôr vedieť zo strany rodičov o tom, že dieťa je autista. Potrebuje celistvý individuálny citlivý prístup už od 2 rokov, kedy už je väčšinou stav zrejmý. Musíme odstrániť postupne všetky toxíny z potravy a výživy. Dôsledne. Aby sme nerobili zbytočnú syzifovskú prácu. Autisti sú väčšinou veľmi citliví na zápalové procesy v tele a na črevnej sliznici. Ich imunita je veľmi chabá. Ako sme uviedli, z našich skúseností je pre čistenie dôležitá pravidelne ráno na lačno vlažná voda 3 dcl s niekoľkými kvapkami citrónu s použitím prípravku Aloe Vera od spoločnosti Herbalife Nutrition. Vodu s Aloe vera je možné piť aj počas dňa.

Drvivá väčšina autistov má fatálne problémy so stolicou a vyprázdňovaním. Buď sú to hnačky alebo veľmi silné zápchy, keď sa nedokáže dieťa vyprázdniť aj niekoľko dní, pričom vyprázdňovanie býva často veľmi bolestivé.

V čom je problém? Určite aj vo výžive, ktorú podáva dieťaťu rodič, resp. konkrétna zodpovedná osoba. Je to jedna z hlavných príčin. Potvrdzujú to celosvetové výskumy vedy.

Podľa výskumov vedcov a lekárov gastroenterológov z celého sveta je väčšinou črevo autistov zapchaté doslova kúskami nestrávenej potravy, táto je "nalepená" na črevnej sliznici a produkuje mimoriadne nevhodné hnilobné a zápalové procesy ( ... ide o tzv. syndróm kompaktnej masy stolice s pretekaním) a výsledkom je priepustnosť čreva ... Zbytočne sa rozčuľujeme na autistu (poznáme aj také prípady), že sa nevie vyprázdniť, resp. sa mu stane nepríjemná situácia, že sa kvôli hnačke nestihne včas dostať na WC. Je to morbídne a neľudské, pokiaľ niekto takéto spôsoby výchovy používa.

Čomu je potrebné sa vyhnúť vo výžive autistov?

V minulosti sme spomínali (v treťom pokračovaní) podrobnejšie nevhodnosť Glutamátu ( ... umelé prídavné látky, ktoré zabezpečujú vzhľad, tvar, trvanlivosť a chuť potravín a polotovarov). Ten je metabolickým jedom, má širokú škálu nežiadúcich účinkov. Ide o neurotoxín, resp. hormonálny disruptor.

Ďalej je to napríklad metanol. Škodí každému človeku. Autistom obzvášť. Metanol je v pečeni oxidovaný enzýmom alkoholdehydrogenázou. Metabolickými produktmi metanolu sú formaldehyd a kyselina mravčia.

Kde sa napríklad vyskytuje metanol?

Konkrétne napríklad v nápojoch kokakolového typu. Preto v žiadnom prípade neodporúčame takéto nápoje podávať autistom (nie sú vhodné ani pre bežných ľudí a deti). Ani matky počas tehotenstva by nemali holdovať týmto nápojom. Metanol sa žiaľ môže dostať aj do destilátov, alkoholických nápojov zámerným riedením, čo môže vyvolať aj slepotu. Metanol vzniká taktiež v nápojoch sladených aspartámom, vzniká rozkladom aspartámu.

Metanol je veľmi toxický. Otrava ním patrí k tým najťažším. Nervové tkanivo plodov a dojčiat nedokáže tolerovať metanol vôbec!!! Sú štvronásobne citlivejší ako dospelý jedinec. Smrteľná dávka metanolu je 2 ml/g hmotnosti človeka. Je to 30 až 100 prípadne 200 ml.

Metanol vzniká aj ako produkt metabolizovania lepku. Lepok a jeho pôsobenie spolu s pšenicou na autistov skúmala jedna z najväčších klinických štúdií v histórii vedy. Bolo preukázané podstatné zlepšenie správania autistov u 99 % z pozorovaných, pozitivita, radosť, pokojnejšie správanie, bystrejšie vnímanie v prípade, keď zo stravy bola vylúčená pšenica a odstránenie kazeínu z mlieka. Lepok je hlavná bielkovina pšenice. Podrobný výskum preukázal, ako škodí pri trávení pšeničných produktov lepok mozgu autistov.

Pri trávení lepku a pšeničných produktov sú dominantnými enzým pepsín (tvoriaci sa v pankrease) a kyselina chlorovodíková (žalúdočná kyselina). Pri trávení lepku vzniká zmes polypeptidov. V konkrétnom prípade bolo preukázané, že polypeptidy, ktoré vznikli pri trávení lepku sú schopné prenikať ochrannou bariérou, ktorá oddeľuje krvný obeh a mozog. Táto bariéra je ochrannu bariérou pre jednotlivé časti mozgu pred jeho citlivosťou na určité chemické látky. Ide o ochranu hipokampusu, amygdaly a mozgovej kôry.

Čo je podstatné z tohto výskumu?

Dozviete sa v ďalšom pokračovaní článku :-)

(Poznámky : použitá literatúra : Dr. Natasha Campbell-McBridge, MD - Syndróm trávenia a psychológie autistov, prof. Strunecká, DrSc, prof. Patočka - Ako Prežiť Dobu jedovú, prof. Blaylock RL & prof. Strunecká - Immune - glutamatergic dysfunkction as a central mechanism of the autism spectrum disorders, Anney R & Klei L & Pinto D, et al. A genome - wide scan form common alleles affecting risk form autism. Hum Mol genet 2010)


© Andrea & Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, marec 2020