Má vyvážená výživa vplyv na ETIKU, Mravné hodnoty a kvalitu Myslenia?

09.06.2021

ÁNO ! JEDNOZNAČNE :-)

Stále sa vraciame a budeme vracať k tejto téme.

Pretože je to oporný pilier života každého z nás. Každého človeka už od útleho veku.

Zdravý životný štýl s oporou vo vyváženej výžive nepochybne vytvára predpoklady aj pre schopnosť myslieť tvorivo a vyvážene. Teda ide aj o schopnosť byť SPRAVODLIVÝ a rozoznávať skutočne Pravdu od lži (nielen intelektuálne). Stručne povedané, vyváženou výživou ako súčasťou dlhodobého procesu dokážeme vytvárať aj pozitívne neurotransmittery a neuropeptidy potrebné pre tvorbu pozitívnych emócií a pozitívnych prirodzených stimulantov, tak, aby sme zapojili všetky potrebné mozgové centrá (hipocampus, hypotalamus, amygdala, šedá mozgová kôra, atď ...) pre ich VYVÁŽENÚ SPOLUPRÁCU.

Tvorba myšlienok sa takto vyvážene opiera aj o emocionálnu inteligenciu, empatiu a súcit, vysokú kvalitu citov. Podľa najnovších štúdii v oblasti neurovedy sa takýmto spôsobom vytvárajú na základe vyváženej výživy a dodania potrebných aminokyselín vo výžive pre telo aj nové typy neurónov, ktoré dokážu zachytávať a vysielať mimoriadne jemné impulzy nemateriálnych energií, informácií, vysokých frekvencií.

Zapojením špeciálnych nervových systémov priamo            v mozgu, v tráviacom ústrojenstve (najmä tenké črevo)       a Srdca, vyvážene spolupracujú rôzne sytémové nervové    a neurónové sústavy. 

Dokážu tvoriť celé obrazy architektúry súvislostí                  a predvídať situácie, ich charakter a kvalitu vo vzťahu       k okoliu a prostrediu, iným Bytostiam. Pochopiteľne následne ich aj harmonizovať ako tvorený dej. Práve to je dôležité pri tvorbe dejov na úrovni príčin. Zapojenie intelektu, emocionálnej kvality, pozitívnej vôle, pravdivej Intuície a ich vyvážený prienik.

K tomuto vyššiemu Vedomiu, ktoré sa stále dá u ľudskej bytosti vylaďovať, sa však bez vyváženej výživy nedostaneme. A žiadny právnik s tým nič nezmôže. Pre schopnosť Spravodlivosti samotný rozum (intelekt) nestačí. Už si to priznajme, prosím. Pokiaľ si to nepriznáme, neposunieme sa ďalej a len si budeme myslieť, že sa posúvame. V skutočnosti to tak nebude. Alebo budeme hovoriť o 50 rokov, že ".... jáááááááj, mali sme to robiť už v minulosti správne ... mali sme si dať povedať včas.".

Pretože vyvážená výživa fyzického tela je oporný pilier života každého z nás a to každého človeka už od útleho veku.

Pomáhame ľuďom každý deň. Vedieme ich k Zdravému životnému štýlu a Chuti do Života. A máme konkrétne výsledky u mladých, dôchodcov, aj u mládeže, detí. To sa veľmi tešíme :-)

Nie je nám jedno, čo sa deje okolo nás. Z vlastnej skúsenosti vieme, že nie je podstatné mať vyštudované 3 či 4 vysoké školy. Vzdelanie bez múdrosti je zbraň a k múdrosti je potrebné aj teplo Srdca. Áno, prehľad a poznanie oslobodzujú. Lenže na to, aby sme dokázali pochopiť "Prečo sa deje to, čo sa deje" a predchádzať extrémom, či silným vychýleniam, potrebujeme zvyšovať stále Vedomie priamo v praktickom živote. 

Schopnosť Pravdivo Myslieť a Tvoriť. Aké kvality sme ako ľudské bytosti, také morfické a morfogenetické polia tvoríme v Prírode na Planéte Zem ako jej súčasť alebo naopak, paraziti. Vtedy nás Príroda odmietne ...

Prax ukazuje, kde sme ako spoločnosť. Máme nefunkčný štát, čo si samozrejme poniektorí nepriznajú. V podstate štát v rozklade, zotrvačnosť v troskách. Krátkozrakosť nevie, že ide o sebadeštrukčný systém. Z našej skúsenosti vieme, že na Slovenskej republike sa zabávajú mnohí ľudia a Slováci cez slzy, aj zo zahraničia, ako na cirkusantoch (česť výnimkám), ktorí sa hrajú na trápných demokratov zastrčených niekde v niekoho "zadku" ... 

Školstvo v totálnom úpadku, učňovské školstvo neexistuje, česť výnimkám, ktorým sme vďační. Kto je na vine? Jednoznačne občania štátu. Môžeme polemizovať, že niekto viac, niekto menej, kto koho volil, atď ... Sú tu aj výnimky, ktoré sa snažia pracovať skutočne na sebazlepšovaní, to je super. Vedomé Ľudské Bytosti. Princíp však nepustí. Nie je náhoda, že sme sa narodili ako Slováci a toto je Výzva pre nás ľudí, aby sme to zmenili na pozitívny vývoj.


Príklad z praxe :-)

My sme napríklad už v roku 2013 začali pripravovať projekt Lesnej škôlky pre deti a rodičov prostredníctvom neziskovej organizácie. Išlo o Zdravý životný štýl detí komplexne v spojení s Prírodou a vzdelávaním opierajúcim sa aj o alternatívne možnosti, zručnosti, remeslá v krásnom prírodnom prostredí Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina na juhu Slovenska. Spolupráca rodičov s deťmi a povedzme s trénermi osobného rozvoja, učiteľmi, výchovávateľmi. Pracovali sme na tom ako tím ľudí, bez toho, aby sme pýtali o pomoc štát. Načo by aj, keď sa nepcháme žiadnym politikom, nikdy sme to nerobili ... Vlastnou drinou za 3 roky sme pripravili hotový projekt s investíciou z vlastných finančných prostriedkov a pomohli aj kolegovia v tíme.

Zaujímavosťou je, že takýto projekt na okraji malej obce Lipovany pri Lučenci zaujal ľudí z Bratislavy, Košíc, Prešova, Banskej Štiavnice, Levíc, a aj z Prahy (ČR), či z Viedne. A nemali problém pricestovať zďaleka opakovane aj keď na víkendy. Samozrejme naproti tomu stál výsmech poniektorých "hlavnoprúdových pedagógov" na vysokej úrovni z Lučenca.

Obec samozrejme taktiež nepomohla ani prstom, aj keď sme jej ponúkli v rámci projektu v roku 2015 na vlastné náklady zrekonštruovať budovu starej školy (za symbolický nájom) - ako možnosť využitia pre deti a mládež, detské letné tábory a pod.. Nevadí, v pohode, veď budova mimochodom chátra do dnes. Veď načo pomôcť pre deti, mládež, tábory, atď., alternatívne školstvo, však? Načo urobiť niečo pre druhých ľudí? Poznáme iba ŠPÚ ako už súčasť rozpadnutého pomníka Darwinizmu, alebo prípadne Montessori a Waldorfskú pedagogiku z alternatív? Problém bol zrejme v tom, že sme obci nepoložili na stôl aspoň sto tisíc eur. Nemali sme kapitál, iba vlastné prostriedky ... ľudia, ktorí sme sa rozhodli, že ideme do toho. Za všetkým hľadaj peniaze? Nie myšlienky a priaznivé Impulzy???


Nie. Môžeme tvoriť aj Nové modely s oporou v prvkoch osvedčených alternatív. Podstatné je skutočné spojenie s Prírodou a nie oddeľovanie od nej. V tomto smere je prax veľmi dôležitá.         A detské tábory v Prírode, kde sa deti všestranne rozvíjajú a rozhodnú sa pre talenty, ktoré ich nadchnú? Nepotrebné?

A dnes je aká situácia? 

Ospravedlňujú sa nám poniektorí bývalí "vysmievači", ako si nás vážia, že "mohli by ste to teraz urobiť... bolo by to Super". Jasné. Len tak, šup, šup. Pomáhame ľuďom v oblasti Zdravého životného štýlu a Zmyslu života, Vedomia, komplexne a sústavne ľuďom, doma aj v zahraničí, kto chce, môže sa pripojiť. Mravná iniciatíva a záujem však musí vyjsť z neho. Zdôrazňujem slovo musí, pretože nikto nič nemusí. Je to otázka voľby a slobodnej vôle. Na chrbte nenosíme nikoho, preto pomôžeme tomu, kto sa pre to rozhodne sám, z vlastnej vôle :-).

Takže aj tu je malý príklad, že na Slovensku sa funguje na "autopilota". U drvivej väčšiny ľudí. Je to Pravda, či sa im to páči alebo nie. Závisť je pritom práve nosným deštrukčným elementom aj na nevedomej úrovni. Vtip je v tom, že ten kto závidí, oslabuje len seba.


Prečo? Pretože ľudia väčšinou nevedia o sebe, nepoznajú sa, nepoznajú skutočne seba samých. Stále dokolečka dokola to isté. Fungujú na nízkych frekvenciách Energie a Vedomia a logicky opakujú programy vynárajúce sa im z podvedomia. Je to tzv. Zacyklenosť. Už Einstein sa vyjadril, že nemožno riešiť problém na rovnakej úrovni vedomia, na akej vznikol.

Slobodná vôľa, ktorou sa oháňame, že ju "máme k dispozícii", je v skutočnosti u drvivej väčšiny neslobodná až do takej miery, ako sme ovládaní predsudkami a energeticko - informačnými formáciami z nevedomia a z minulosti. Čím sme vyladenejší na vyššiu úroveň Vedomia (seba samých, Prírody, Planéty Zem, atď.), tým menej extrémnych vychýlení. Slobodná vôľa nie je vyvážená zodpovednosťou voči sebe a okoliu. Opakovanie tých istých chybných vzorcov správania a tých istých chýb a reakcií na vonkajšie podnety v skrivenom domnení, že je to super. Neschopnosť rozoznávať harmóniu a disharmóniu (dobro a zlo). Všetko je predsa šedé, nie?


Samozrejme, že sa to odzrkadľuje aj vo voľbách, ľudia volia ako fanúškovia, podľa toho, čo im kto sľúbi. Pravdivosť ... nula bodov, to nie je predsa dôležité. A potom, keď správny impulz včas nevyužijeme a je to situačne ešte horšie ako pred napríklad 8 rokmi, tak sa akože spamätáme.

? :-) Takže treba papkať stále veľa červeného mäska aj naďalej, určite práve vtedy budete mať hodnotový rebríček v súlade s Energiami Prírody a Planéty Zem. Určite budete vyvážené bytosti (aj živočíšne proteíny sú dôležité, isteže, len treba vedieť vybrať tie správne, resp. kvalitné). Práve vtedy bude rozvíjaná schopnosť zvyšovania frekvencie a vibrácie človeka žijúceho na Zemi, schopnosť spolupráce a menej sebectva. Agresivita, arogancia moci totiž ešte neznamená múdrosť a spravodlivosť. Len do toho. Slobodná vôľa.

A deťom? Dajte im biele pečivo na raňajky, horalku na desiatu a veľa, veľa sladkostí. Samozrejme sladké nápoje. A najmä 2 mobilné telefóny, aby boli "IN". A ešte tablet. OK? A nie že budete chodiť do Prírody pešo. Výlučne na aute prosím. Nieee ani bicykel nie je to pravé. Ospravedlňujeme sa za cielený sarkazmus v tomto a predchádzajúcom odstavci ...

A na dovetok ... nezabudnite povedať vrámci falošnej argumentácie, ako to bolo pred 40 a 50 rokmi. Omyl vážení, v minulosti nenájdeme impulzy pre Nový vývoj. Morfické polia Planéty Zem sa menia a Príroda tiež. Pre Inovácie v spojení so super tradíciami sa musíme poznať, sami seba a čistiť svoju DNA. Tadiaľ vedie cesta "TU a TERAZ".


Etika? Emocionálna inteligencia? Empatia? Vplyv výživy?

Príklady z praxe:

Mali sme kientku, ktorá nikdy, ale naozaj nikdy, neprišla načas. Vždy najmenej 5 minút meškala, pričom vopred vedela, že bude meškať, vždy, napísala zároveň "ospravedlňujúcu" SMSku: "Budem 5 minút meškať.". Chvíľu sme to tolerovali, ale keď sa to opakovalo n-tý krát, naša spolupráca skončila. Jednoducho všetko sa donekonečna tolerovať nedá, aj keď na toho človeka pôsobíte "výchovným" spôsobom a môžete mať aj nervy zo železa.

Niekto vám niečo sľúbi, potom to nedodrží a ani sa vám neospravedlní.

Alebo sa s niekým na niečom dohodnete a potom vám dotyčný napíše, že "nestíham"? Čo to je?

Ako si váži váš čas? Aká je to úcta? Nie je váš čas náhodou vaša energia? A ten, kto vám nedodrží slovo, neparazituje náhodou na vašej energii? Isteže, pokiaľ sa niečo nepredvídané stane, je na mieste aspoň sa ospravedlniť. Vždy však platí zásada, každý si nájde čas na to, čo považuje za dôležité ! Priezračné ako lesná studnička.

Takže výhovorka "nestíham" je v podstate lož, znevažovanie osoby iného človeka. Pretože dotyčný klame už tým, že považuje za nepodstatné, že vás obral o váš čas nedodržaním dohody ... nemá úctu k vášmu času, teda k vašej energii, Bytosti. Nehovoriac o tom, že vlastne nemá úctu ani k sebe samému, pretože pravdepodobne si toho na plecia berie viac ako zvládne, resp. jeho manažment času nie je vyvážený. Vždy je potrebné sa v takom prípade ospravedlniť a zjednať nápravu, reparáciu stavu. Ale sám od seba, nie keď na to niekto tretí upozorní. Sám od seba. Pokiaľ sa vytvára reťaz z takýchto vzorcov správania, nemá to konca kraja. Jeden človek nedodrží niečo a ďalších napríklad 20 alebo 100 ľudí (alebo viac) je na ňom následne odpísaných, či rozladených. A tak vyzerá aj celý štát.


A takto je možné filozoficky vyložiť elementárnu Etiku. Nekonečné množstvo prípadov. Pokiaľ nefungujú takéto maličkosti medzi ľuďmi, ako chceme riešiť veľké veci? Práve neúcta človeka voči človeku pri maličkostiach, absencia kultivovaného dialógu na skutočne základných pravidlách mravných hodnôt a etiky je kameňom úrazu, ktorý sa ukazuje v merítkach štátov ako totalita, celého sveta ako globalizmus a pod... Nadradenosť jedného človeka nad druhým (napríklad kvôli množstvu peňazí a pod ...).

Čudujeme sa potom, čo sa deje na úrovni štátu, politiky, odzrkadlené v kvalite písaných zákonov a aplikácie Spravodlivosti v praxi? Súcit v komunikácii medzi ľuďmi pre nás nie je podstatný a chceme CIT pre SPRAVODLIVOSŤ v štáte? Uvedomujeme si, že aj Cit pre Spravodlivosť sa Tvorí a rozvíja s úrovňou Etiky?


Načo nám je ÚSTAVA SR, keď nie je ku nej Úcta ako k Základnému právnemu predpisu štátu (česť výnimkám) a vykladá sa bez Etiky a vysokých mravných hodnôt? Výklad právnych predpisov a paragrafov bez Etiky a mravnosti je iba formálnym žvástom, ktorý môže byť zneužitý proti spravodlivosti. Aj tu je potrebná vysoká úroveň frekvencie emocionálnej kvality, vyváženosti. Absencia tohto rozmeru robí z právneho štátu iba karikatúru mentálnej skriveniny.


Chceme diferencovať očkovaných a neočkovaných ľudí? Eugenika? Elitárstvo? Dokonca aj u detí? Diskriminácia proti ľudskosti? Nie je to Prehlbovanie nenávisti? Toto je vysoký princíp mravnosti? Toto je úroveň práva v štáte?

Ako potom chceme mať VEDU Pravdivú a Etickú, ktorá nejde proti Životu a proti Prírode?

Napáda nás pozrieť si starý český film VYŠŠÍ PRINCÍP MRAVNOSTI ... odporúčame ...


Oooch aké krátkozraké. A pritom všetci minimálne podvedome vieme, že veľké množstvo peňazí nikdy nikomu šťastie neprinieslo. Tak aká výhoda? Štastie spočíva v radostnom zmysle života a jeho naplnení Poslaním ľudskej Bytosti. Prečo som sa narodil na Zemi? Mimochodom, my máme osobnú skúsenosť, že deti, ktoré vôbec neboli očkované sú úplne Zdravé a nepoznajú antibiotiká.


Na toto všetko má taktiež zásadný vplyv najmä VÝŽIVA a jej nutričná hustota a vyváženosť. Plánovanie režimu a náplne práce? Samozrejme, že musím vedieť odhadnúť seba a svoje sily, schopnosti. Aby som neparazitoval na okolí. Na nikom. To je dlhodobá PRAX.

Schopnosť jednať s ľuďmi empaticky a na základe emocionálnej inteligencie? Potrebujem mať vyváženú psychiku a s tým súvisliace neurotransmittery a neuropeptidy na biochemickej úrovni tela. Áno, všetko je aj chémia a biochémia tela, aj čo sa týka kvality emócii. 

Podľa nových výskumov neurovedy na kvalitu a tendenciu molekúl emócií vplýva vyváženosť a čistota výživy a jej nutričná hustota (nie objem). Nejde teda zase aj o výživu, o celkovú vyváženosť mikrobioty čriev a trávenia?

Priatelia, akokoľvek to môže liezť niekomu na nervy, pred sebou nikto neujde. A teda ani pred FAKTOM, že vyvážená výživa fyzického tela s vysokou nutričnou hustotou je absolútne zásadná a začína to u detí. To, čo bolo kvalitné pred 30-50 rokmi je v dnešnom svete už veľkým problémom a to najmä chemikálií, ktoré sa nahromadili v životnom prostredí, v ktorom žijeme. (Nech sa každý rozhliadne okolo seba a odpovie si na otázku, či sa to deje ako vedľajší produkt ľudskej činnosti alebo vedome ako ziskutvorná činnosť "vládcov sveta".)   Vážme si svoje telo, musíme v ňom žiť 24 hodín denne. A pokiaľ Poslanie v živote nemá byť len sizyfovská práca, tak to berme, prosím, vážne ...

Pokiaľ sa smejeme na týchto faktoch, nečudujme sa potom, že sa napríklad prijímajú zákony takej kvality, ktoré vytvárajú totalitu. Nemôžete si nárokovať náhradu škody a ušlého zisku z titulu pandemických opatrení? Super. Paráda. Úradníček z OÚ vám povie, že on si myslí, že je kritická situácia a zhabe vám dom? Zoberte si zubnú kefku a chojte preč? Super. Že nie? Čítajte a vykladajte pozorne nové prijaté zákony v praxi. Kto umožnil aby vznikli? Náhoda? Jasné.

Vždy začíname len od seba. Každý deň môžeme urobiť POZITÍVNU ZMENU. Nerezignujme. Pracujme na LEPŠEJ VERZII SEBA SAMÉHO. KAŽDÝ Z NÁS MÁ MOŽNOSŤ :-)


© Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, jún 2021

© Andrea Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, jún 2021