Má vyvážená výživa vplyv na ETIKU a kvalitu Myslenia?

06.06.2021

ÁNO !  JEDNOZNAČNE :-)

Zdravý životný štýl s oporou vo vyváženej výžive nepochybne vytvára predpoklady pre schopnosť myslieť tvorivo a vyvážene. Teda ide aj o schopnosť byť SPRAVODLIVÝ a rozoznávať skutočne Pravdu od lži (nielen intelektuálne).


Že vám je to Smiešne? To je dobre, aspoň sami vidíte na akej ste úrovni. Pretože je to FAKT a PRAVDA potvrdená mnohými nepodplatenými metaštúdiami z celého sveta. Každý má právo na vlastný názor. Isteže. Otázkou zostáva, aký zmysel má jeho názor a čo prináša, či náhodou neuspokojuje len niečie ego. 

Výživa fyzického tela, ktorá je vyvážená, má tendenciu priaznivo ovplyvňovať doplnenie všetkých 22 (23) aminokyselín potrebných pre kódovanie priaznivých sekvencií a proteínov našej deoxyribonukleovej kyseliny (DNA) ako genetického programu. A teda vytvára predpoklady pre Evolúciu Vedomia v súlade s Prírodou.

Aby boli ľudia ľudské bytosti a nie zvieratká v ľudských telách.


Táto téma je o to naliehavejšia "TU a TERAZ". Vidíme, že sa stále agresívnejšie okolo nás vylieva stoka pseudoetiky a indiferentej mravnosti smerujúca najmä zo západnej kultúry, pokiaľ sa to kultúrou vôbec ešte dá nazvať. Ide o toxické energie značných frekvencií, kde existujú tendencie, že už v materskej škôlke deťom predškolského veku podprahovo (nielen) pomaly ponúkajú možnosť vybrať si z 33 pohlaví. Katastrofa! Ako hovoria niektorí dôchodcovia "Svet sa zbláznil bez skutočných hodnôt". V Anglicku mimochodom už na to sú podľa našich informácii aj školenia učiteľov. Pozor! Pozor! kričíme ???

Toto prehnité zaplavovanie éteru a materiálneho sveta toxicitou NIKDY Zdravé myslenie NEPRIPUSTÍ. Ide o ultraliberálny extrémne vytesnený vyložený bordel a energie smerujúce Proti Prírode, proti prirodzenému vývoju a proti Životu, proti Evolúcii Vedomia. Vytvára svojim pôsobením závažné poruchy v sekvenciách DNA, v častiach mozgu o čom existujú výskumy špičkových vedcov. Ide o tzv. "Devolúciu" Vedomia. Vznikajú postupne stáda Ľudských zvierat na základe dominantného pôsobenia nízkych pudov, nízkych emócií a konzumného egoizmu stále viac ...

Nezabudnime prosím na to, ako ľudí na Planéte Zem ako sa hovorí "na hulváta" verejne klamal už v roku 2020 opakovane nejaký pán Fauci s informáciami týkajúcimi sa celosvetovej pandémie. On nič, on muzikant. A drvivá väčšina na Zemi mu na to skočila. 

MY NIE !!!

Uvedomte si prosím láskavo, že zahrávanie sa s RNA páskou v laboratóriu nie je o nič menej nebezpečnejšie ako ultraliberálne stokové formácie, ktoré vytvárajú v materiálnom svete pseudoetiku tzv. NEW AGE AGENDU so stále novými ešte viac prehnitejšími nápadmi plytkej mravnosti bez zmyslu života. Autori týchto skvostov väčšinou nevedia o sebe ako sú mimo Zdravý vývoj a preto musíme mať jasný morálny postoj, náš je, že NIE. 

Žiadny "výber" u detí, či som chlapček alebo dievčatko, alebo si zmením pohlavie. Sme každý z nás prirodzená súčasť Prírody a vyberať si pohlavie proti Prírode je zvrátenosť najhrubšieho zrna.

My sme o tom hovorili aj písali už na jeseň 2019, čo sa tu deje a bude diať ... 

Že je to kabaret, hra, kde najväčšie špiny Planéty Zem ťahajú za nitky s principiálne strachovou agendou proti ľudskosti a proti Životu ... s rafinovanou propagandou ... experimentálnymi sérami, tzv. vakcínami, pasmi, atď ... a ľudsky poddimenzovaní šmejdi Bill Gates s Georgom Sorosom si zarobia. Jeden chrapúň financuje chaos, intrigy, rozklad etiky, mravných hodnôt a bezobsažnú "zvieraciu" demokraciu a druhý genetické experimenty syntetickej biológie aj v oblasti potravinárstva, atď ... majú to podelené, nevinní muzikanti. Najsmutnejšie je, že na to doplácajú ľudské bytosti tým najcennejším, svojimi Životmi.

Samozrejme nielen oni. Zhruba 3 000 chytrákov, tzv. miliardárov chce vlastniť Planétu Zem pre seba a mať tu nejakých 1,5 miliardy otrokov. "Mierotvorcovia ešte z čias Babylonu" nastavujú ľudskej civilizácii PASCE v podstate už od 60. tych rokov minulého storočia. 

Aj pán Elon Musk by chcel utekať niekedy na Mars s elitárskou smotánkou, on je taký chytráčik, má však smolu, bude mu v tom zabránené. Starlink ho trošku dobehne ... 

Dnes sa verejne hovorí o genetickom experimentovaní na ľuďoch a snahe konkrétnych ľudí o genocídu a zníženie počtu ľudí na Zemi na základe analýz vypracovaných zo strany špičkových elitných právnych kancelárií a veľkého množstva vedeckých kapacít. A pracuje sa na nastolení Spravodlivosti a ochrany Života a ľudských pravdivých hodnôt.


Všetky tieto tzv. karikatúry Života to majú zrátané. A transhumanizmus, ktorý by chceli poniektorí na Zemi nastoliť, skončí taktiež na smetisku dejín ľudstva nenávratne. Nebuďme krátkozrakí ...

Áno, sú na Zemi vtelené rôzne temné kreatúry a za nimi stoja taktiež negatívne systémy v pozadí, ale to JE VÝZVA PRE NÁS ĽUDSKÉ BYTOSTI, aby sme sa nenechali zotročiť a vziať si život :-)

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL KAŽDEJ ĽUDSKEJ BYTOSTI JE VEĽMI DÔLEŽITÝ. JE TO FILOZOFIA SEBALÁSKY A SEBAÚCTY, VYLAĎOVANIA k vyšším úrovniam Vedomia VYVÁŽENOSTI ĽUDSKEJ BYTOSTI NA KAŽDEJ ÚROVNI :-)

JEDNÝM ZO ZÁKLADNÝCH PILIEROV TEJTO PRÁCE NA SEBAZLEPŠOVANÍ A VYLAĎOVANÍ BYTOSTI JE ZDRAVÁ VYVÁŽENÁ VÝŽIVA, OBSAHUJÚCA VŠETKY POTREBNÉ ŽIVINY.


Zdravé myslenie nevytvára toxické myšlienky, zlo a temnotu, pretože smeruje k spolupráci a zvyšovaniu Vedomia, harmonizuje. Chce byť Pravdivé, poctivé. Pracuje nielen na IQ ale najmä na EQ (emocionálnej inteligencii). Neparazituje na iných bytostiach na základe sebeckých chorých scestných impulzov "... ja si chcem sebecky vybrať, či som muž alebo žena" a podobne. Ani ho to nenapadne, pretože spolupracuje s Prírodou, Planétou Zem a jeho Integrita podporuje mierový a vyvážený Celok. Nemá problém so Zmyslom Života a Poslanie svojej bytosti jasne pozná.

Preto vie rozlíšiť pojmy, čo je to duchovné Ego a Duchovná Sloboda, priamo v materiálnom Svete. To je totiž veľký rozdiel.


Myšlienky a pahodnoty pseudoetiky vznikajú v ľudských zvieratách, o čom existujú už mnohé metaštúdie sociológov na celom svete. Nefungujúci mozog človeka, neschopnosť myslieť. Len opakovať naučené vzorce vychádzajúce z podvedomej psychiky bez evolučnej inovácie podporujúcej spoluprácu a harmóniu. Hlava na krku len preto, aby mi do neho nenapršalo. 

Napríklad z histórie už nežijúci profesor Pitirim A. Sorokin (1889 -1968). Svojou sociologickou štúdiou o dynamike kultúrneho vývinu spoločnosti, kde predvídal vopred a poukázal okrem iného aj na to, že USA sa stanú "novodobým Rímom" a v podstate zhnijú v orgiách a nízkych pudoch ako samotný Rím, tak poniektorých "akademikov" vytočil, že mu nakoniec odobrali aj titul profesora na Harvarde :-).


Vyvážená výživa a Zdravý štýl života má obrovský zmysel podporujúci naše poslanie na Zemi. Aby sme ho vedeli najprv nájsť a následne aj v živote naplniť. Sme veľmi radi, že stále pribúdajú ku nám Noví adepti, ktorý sa rozhodli zmeniť svoj život a prístup k Sebe. Zlepšiť sa. Nepozerajú dementné seriály v televízii, vyhýbajú sa mainstreamovým žvástom v médiách vymývajúcich mozog, snažia sa pracovať na sebe ... 


Vyvážená výživa ako súčasť Zdravého životného štýlu nám postupne umožňuje schopnosť myslieť Tvorivo (nie fungovať na autopilota na základe programov vychádzajúcich z podvedomia) vo vyváženosti s etickou a mravnou úrovňou. Dokážeme SPRAVODLIVO MYSLIEŤ, teda neustále sa približovať k stále SPRAVODLIVEJŠIEMU MYSLENIU. Ide o správnu cestu.

Existujú na to mnohé metaštúdie a vedecké práce ...


A čo je veľmi veľký prínos a pridaná hodnota Zdravého životného štýlu a Vyváženej výživy ?

Pomáhajú nájsť aj CHUŤ do života mnohým ľuďom, ktorí to už zabalili s depresiami a to je SUPER naša praktická skúsenosť :-)

Aj mnohí dôchodcovia sú vzorom pre mladých. Majú chuť žiť. Práve preto, že vidia, čo sa deje vo svete.

SLOVENSKO ako súčasť stredu Srdca Európy má ukázať NOVÉ harmonizovanie medzi východnou a západnou kultúrou. 

Ani jeden extrém neprijať pre vychýlenie. 

Vybrať si z nich to najlepšie pre TVORENIE NOVÉHO. Spojiť vyváženie materiálneho a nemateriálneho, hmotného a duchovného v praxi. Práve preto, že nás podceňujú ako malý "fliačik" na mape, o to väčšia Energia spolupráce a tvorivosti SRDEČNOSTI, ÚPRIMNOSTI vyjde zvnútra. IMPULZY sú veľmi dôležité. Kvalitný impulz pre realizáciu včas zachytiť, rozvinúť ho v praxi. 

Je to ale nadčasová úloha aj pre ďalšie ZDRAVÉ GENERÁCIE so ZDRAVÝM MYSLENÍM. Nie pre spotrebné ľudozvieratá na báze 10, 01, 10, 01. 

Byť sami sebou a spolupracovať vyvážene so skutočným posolstvom MIERU a vzostupu Evolúcie Vedomia a nie napodobeninami života konzumného egoizmu.

A navyše, veď máme možnosť dožiť sa podľa nášho genetického programu 120 rokov vo Vitalite, tak to skúsme :-) ... možno aj viac ... JE TO NA NÁS a podporu máme.

Idete do toho s nami ?


© Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, jún 2021

© Andrea Svinčiak, www.viacenergieprezivot.skjún 2021