Krátka pamäť ... alebo ako si vážime život na Planéte Zem?

05.10.2021

Sebaúcta ako primárny pilier vyváženosti integrity ľudskej bytosti otvára dvere Novej tvorivosti. Dáva krídla a umožňuje prístup impulzom pre prekonanie strachu Odvahou. Sebaúcta pochopiteľne vytvára možnosť rozvíjania úcty a vrúcnosti aj k okolitým bytostiam tak, aby nedochádzalo k vzájomnému parazitovaniu na žiadnej časti celku. Nemá nič spoločné s pýchou, Egom, či nadradenosťou.

Isteže, máme tu na Zemi aj rôzne "Kentaurické monštrá", ktoré nepodporujú priaznivý vývoj. O to viac pracujeme na sebe. Malé dielčie kroky sa už podarili. Podaria sa aj ďalšie ... je to na nás ...

Sebaúctou a vzájomným prirodzeným rešpektom na báze ľudskosti a dobrovoľnosti sa môžeme prepracovať k stále zdravšiemu a celistvému spôsobu života, sústavným vylaďovaním a spoluprácou. Pochopiteľne, že sa aj takýmto spôsobom zvyšuje sebauvedomenie. Sme si vedomí toho, aké chyby sme urobili, aby sme ich neopakovali. Múdrosť a Pravdivosť rastie ...

Potrebujeme v súčasnosti maximálne podporiť seba samých, svoje okolie, blízkych, Priateľov, kolegov. Zdravo sa "vyhecovať" k lepšej verzii seba. Niekedy to však vyzerá tak, akoby poniektorí mali krátku pamäť. 

Vzhľadom k tomu, aby sme si uvedomili pokorne, že my ako ľudské bytosti nie sme nadradenou súčasťou Prírody, vráťme sa trošku späť. S Prírodou máme spolupracovať ako určitý katalyzátor pozitívneho evolučného vývoja, umenie rovnováhy ...


Dňa 26. 12. 2004 sa udiala udalosť podzemného zemetrasenia v Tichom oceáne. Jeho sila prevyšovala 9. stupeň Richterovej stupnice. Epicentrum sa nachádzalo cca 1200 km od ostrova Sumatra. Výsledok?

Vlny, ktoré vznikli mali výšku do 10 metrov. Zahynulo okolo 250 tisíc ľudí a okolo 1,5 milióna prišlo o strechu nad hlavou. Ktoré oblasti boli zasiahnuté?

India, Sumatra, Ceylon, Južná Amerika, Thajsko, Arktída, dokonca aj Afrika mala straty na životoch. Áno, veľký rozsah a drvivý účinok. Bolo to veľmi smutné vidieť tieto udalosti na Vianoce. Samozrejme, že to nebola náhoda.


V tomto článku nebudeme popisovať, čo bolo príčinou tejto udalosti v realite. Len pripomíname, čo sa deje pri formácii vulkánu La Palma v súčasnosti. Opakovane sme naznačovali v článkoch, že dostávame ako ľudská civilizácia odkazy a náznaky od Planéty Zem. 

Existujú výpočty a geologické prognózy, ktoré predpokladajú pri aktívnej explózii La Palmy by dominancia zasiahla prípadnou formáciou vĺn s ničivými následkami východné pobrežie USA, Florida by pravdepodobne skončila v zabudnutí dejín, zasiahlo by to taktiež veľkú časť Afriky, Britské ostrovy nevynímajúc. Deštrukčný účinok sa odhaduje oveľa silnejší, než v roku 2004.

odkazy:

https://www.veteranstoday.com/2021/10/01/warning-the-la-palma-eruption-what-it-means/


Možno, že si začneme už konečne vážiť situovanie a celkový význam našej krajiny. Úžasnej scenérie Slovenska v srdci Európy. Podobne aj u našich susedov v Čechách. Po akej úžasnej zemi máme možnosť kráčať, žiť, tvoriť ... Poniektorí "škreti" nemajú o tom ani šajnu, resp. veľmi dobre o nej vedia a chcú ju zobchodovať na úkor života.  Ľudským bytostiam to však určite jedno nie je. Nenecháme si ju vziať a ani zničiť, každý, kto prichádza v mieri ako Priateľ je vítaný a zložíme mu úctu :-) Nepriateľ, parazit, kolaborant, či už vnútorný, alebo vonkajší bude skôr či neskôr eliminovaný a neutralizovaný vo vývoji, aby neškodil. 


Tu nejde o sebectvo ani o extrém trápneho nacionalizmu, naopak, ide o spoluprácu, integritu a pochopenie úlohy, prečo sme na Zemi a prečo práve na Slovensku sa deje to, čo sa deje. Čo máme pochopiť? Čo nám zvestuje Príroda na Slovensku? Prečo sme si nevážili fakt, že Planéta Zem nám ponúkla práve túto nádhernú lokalitu pre vývoj? Čo nám uniká? Prečo hľadáme vyprázdnené vzory tam, kde nie sú, keď vlastné vnútro a potenciál nepoznáme a nerozvíjame? Čo nechceme vidieť a pochopiť?


Európa, najmä jej vnútorná časť, je v súčasnosti svojim spôsobom chránená. Nie náhodou je na Slovensku v Krahuliach geografický stred Európy. Budeme na Slovensku svojou integritou a celistvou múdrosťou niekedy vzorom pre vyváženosť a spoluprácu aj na ďalších úrovniach?

Áno, situácia už nebude nikdy taká ako predtým, ako pred spustením celosvetového šialenstva. Na to môžeme zabudnúť. Môže byť lepšia, vedomejšia, poučením sa z chýb, že život, etika, česť, spravodlivosť, Pravdivosť a sloboda sú najvyššie hodnoty, ktoré je potrebné ctiť stále. Nielen vtedy, keď tečie do topánok.

Zamrznutý, či zatopený "pseudovzor" bude mať svoje miesto v historických knihách ako varovanie pre ďalšie epochy ľudstva.

Pokiaľ máme v sebe skutočnú sebaúctu, vyžaruje to z nás ako aj do okolia, v rodine, krajine, Prírode, všade. Pritiahneme k sebe bytosti, ktoré taktiež majú sebaúctu a vážia si život a jeho hodnoty, princípy. Nemáme totiž potrebu znásilňovať žiadne prirodzené procesy, ktoré sú v súlade s Prírodou a Planétou Zem. Paraziti si na nás netrúfnu.

Akokoľvek si to nechceme priznať, na Slovensku a v Čechách, máme poslanie, ktoré nás presahuje. Sebecky ho nevidíme, pokiaľ sme zadubení. Pokiaľ ho nenaplníme vedome, bude to prostredníctvom lekcií, ktoré pritiahneme nevedome. A bude to tvrdé, primerané úrovni našej sebaúcty. Sebaúcta to nie je len slovo, to je "živé Vedomie". Podobne ako napríklad spravodlivosť. Ona je živá hodnota, a múdra aplikácia práva (nielen formálna), ju má naplniť.

Jednoduchý príklad - ako keď nevieme rozprávať po slovensky. A vyjadrujeme sa napríklad, že máme na sociálnych sieťach "hejty". Asi dlho musíme premýšľať odkiaľ sa u nás našlo toto slovo. Takéto úžasné vyjadrovanie máme poniektorí, to je tá "inakosť" zrejme aj v oblasti Slovenského jazyka. To je ako sa hovorí "zmysel pre krásu". Ani na ulici sa nekričí, že "hej Ty" :-)


Peknú farebnú a Slnečnú jeseň  :-)


© Andrea Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, október 2021

© Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, október 2021