Knihy, vzdelávanie, Pravdivosť, tvorivosť, celistvosť ...

22.08.2021

Naša práca spočíva nielen v oblasti Zdravého životného štýlu ale najmä celistvého prístupu k zvyšovaniu úrovne a frekvencie Vedomia. Súčasťou je pochopiteľne aj prinášanie zlomkov do mozaiky spresňovania informácii o Pravdivosti ľudskej minulosti a histórie, sebapoznania ...


Pravdu nie je možné dosiahnuť len na intelektuálnej úrovni. Pravda sa od lži odlišuje predovšetkým aj nosným typom energie, ktorý rozum (Ego) nedokáže spoznať sám, bez zapojenia všetkých úrovní ľudskej bytosti. O tom existuje mnoho vedeckých výskumov, prác a štúdii, ktoré majú za sebou stovky rokov. Empirické dáta sú len súčasťou tejto mozaiky. 

Pravda svojou energiou, informáciami rezonančne umožňuje spoluprácu bytostí a obrích živých celkov bez vzájomného parazitovania na sebe. Preto väčšinou nie je pre drvivú väčšinu jedincov populárna :-) Zamieňajú si ju totiž za pohľad svojho Ega.


Hladiny Pravdy nie sú absolútne. Čím vyššia frekvencia nosnej energie, tým je väčšia schopnosť harmonizovania a spolupráce, čo rozum nedokáže pochopiť. Je to ako Nekonečné Vedomie. Stále dokážeme spresňovať Pravdivosť informácii.

Samotná matematika už preukázala existenciu bodu za nekonečnom ... ALEF, ALEF1, ALEF2, ...

Preto nemáme ani predstavu o tom, koľko toho ešte nevieme :-)


Zaoberáme sa prekladmi určitých výnimočných kníh, ktoré môžete nájsť tu :

https://ariadne17.webnode.sk/?fbclid=IwAR1Mlmhb_GHOiXLEEkNoB-BcRcSEINtPR1bE9QrWBFZJIRTON8SVXykkjQg


Zakúpiť si ich môžete exkluzívne cez INFO VOJNA, o. z. tu:

https://obchod.infovojna.sk/produkt/lawrence-r-spencer-rozhovor-s-mimozemstanom/ä


Prajeme veľa Zdravia, Vitality, Imunity a Štastia pri nájdení zmyslu života a spoznania odpovede na otázku :

Prečo sme tu na Zemi?


Záver:

V súvislosti so situáciou chaosu v spoločnosti uvádzame, že nie sme testovaní, ani nemáme záujem o žiadne experimenty v oblasti zdravia. Nebudeme sa ich zúčastňovať. Pracujeme každý deň poctivo na prevencii a Zdravom životnom štýle. 

Zásadne odmietame segregáciu ľudských bytostí, ktoré sa rozhodli pre cestu "bez experimentálnej génovej terapie". Súčasne nepodporujeme žiadne násilie, odmietame nenávisť, znižovanie ľudskej dôstojnosti ľudí, ktorí odmietli "experimentálne aplikácie" v oblasti zdravia.

Prebiehajúca "vojna" medzi "očkovanými" a "neočkovanými" je zámerne vyvolaná, aby splnila energeticky parazitujúci charakter a súčasne, aby prekrývala temné pozadie sveta, ktoré z toho profituje. 

Pevný morálny postoj, vnútorná pevnosť, nevydierateľnosť a vnútorná sloboda jednotlivcov, čestnosť, hodnotová čistota, mravnosť a etika aj sebaúcta, nech vytvárajú prostredie tvorenia novej spravodlivej reality a spolupráce.© Andrea Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, august 2021

© Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, august 2021