Je možné vyliečiť psychické choroby? II.

18.04.2019

Človek je väčšinou tvrdohlavý a odmietavý. Odmieta uznávať fakty, nedbá na skúsenosti iných a nepoužíva svoj zdravý rozum (ktorý môže používať, ak má informácie). Nehovoriac o tom, že väčšinou nevníma nehmotné energie. Stádovitosť a prílišná ustráchaná podriadivosť. Zdá sa nepochopiteľné, že sa inteligentní ľudia stanú obeťami tvrdení a prehlásení, ktoré majú za svoj primárny účel len falošne informovať a zavádzať. Príroda vybavila človeka všetkým, aby mohol svoje fyzické telo, ale aj nehmotné telá, od narodenia až do vysokého veku udržať zdravé a to radosťou, energiou, silou a vitalitou, čo znamená šťastný, dlhý a naplnený život. K tomu je potrebné tak málo. Chuť a vôľa žiť a vážiť si život !

Tajomstvo naplneného života, čo znamená zdravého, kde človek môže naplniť svoju životnú úlohu, pre ktorú sa zrodil, spočíva v správnej vyváženej výžive ako prvom pilieri spojenej s tak prepotrebným pohybom, nevyhnutným odpočinkom a ovládaním emócií (čiže uvedomovaním si samého seba, starostlivosť o fyzické telo - čiže zdravie), čo súvisí so správnym fungovaním energetických orgánov (inak povedané čakier) a aj pochopením karmických vzťahov a vrstiev. Je už aj vedecky dokázané (málo resp. opatrne sa o tom však hovorí), že je možné sa uzdraviť aj z psychickej choroby, aj keď je to finančne a časovo náročnejšie. Stojí to však za to.

V prípade autistických detí je prvoradé zvládanie samých seba ako matiek. Pokiaľ matka nezvládza samú seba ako ľudská bytosť na emocionálnej úrovni (čiže je vlečená prevažne nízkymi emóciami), nie je žiadnym tajomstvom, že si ju "vyberie" dieťa, ktoré jej bude ukazovať, že sa túto "schopnosť" musí jednoducho v tomto živote naučiť (spolu so zapojením a pestovaním vôle ako som spomenula v predchádzajúcom článku). Samozrejme, že v praktickom živote drvivá väčšina matiek, ktoré majú autistické dieťa (alebo inak diagnostikované), odmieta akúkoľvek príčinnú súvislosť s tým, že sa práve jej narodilo takéto dieťa a žiaľ väčšinou "obviňuje" za tento údel osudu svoje okolie, genetiku, atď...

Ak fyzické telo dostáva všetko, čo potrebuje pre správne fungovanie všetkých systémov, ktoré sú nesmierne zložité, ale na druhej strane nesmierne múdre, dochádza k naštartovaniu samoliečenia a samouzdravenia, čo je proces zakódovaný v hĺbke našej DNA. Ide len o to naštartovať ho, prebudiť. Je potrebná veľká dávka pozitívnej vôle, trpezlivosti, nechcieť hneď výsledky a prijať situáciu taká aká je, so snahou o pozitívnu zmenu stavu.

Minulé storočie prinieslo veľký počet výskumných, výrobných a marketingových organizácií, ktorých jediným cieľom je zisk zo spracovania a "zdokonaľovania" prirodzených potravín, ktoré sa potom predávajú za najvyššiu dosiahnuteľnú cenu. Sú vedené vidinou zisku (česť výnimkám).

Neinformovaná, dôverčivá verejnosť, ktorá väčšinou už vôbec nevie, z čoho sa pôvodne prirodzená potrava a výživa skladá, akceptuje toto ovplyvňovanie a falošné informácie reklamami a slepo nakupuje ich potraviny.

Opäť sa vrátim k tomu, že ľudia väčšinou nevnímajú to neviditeľné a nemajú záujem sústavne sa zlepšovať od seba samých. Samozrejme, že takáto strava môže vyvolať reťazovú reakciu chorobných príznakov, namiesto toho, aby telo vyživovala. Niekedy nadobúdam presvedčenie, že pre ľudí je tento fakt úplne bezvýznamný a nepovšimnutiahodný. A tak sa stalo, že civilizované národy sú tie najlepšie stravované, ale napriek tomu najviac podvyživené, najneduživejšie a najnezdravšie národy, ktoré kedy svet videl a stáva sa tu najviac psychicky chorých jedincov z relatívne zdravo narodených detí.

Ale niektorí si to všimli.

A začali na to upozorňovať.

A mnohí boli preto "eliminovaní".

Ľudia s nadšením a nedočkavosťou pozerajú TV správy, krimi noviny, seriály a podobné "zdraviu prospešné" relácie, namiesto toho, aby sa zamysleli nad tým, prečo sa im deje to, čo sa im deje, čo majú servírovať pre zdravie svoje a svojich detí, či existujú spôsoby pre zlepšenie stavu. Existujú desiatky časopisov, ktoré ponúkajú mamičkám chorých detí rady, ako čo urobiť, zúčastňujú sa školení, čo urobiť so svojim dieťaťom, akého lekára navštíviť, aké lieky mu dať, aby sa z "toho" dostal, čím ešte zhoršujú, aj tak dosť tragickú situáciu fyzického tela dieťaťa a tým sa zhoršuje aj ich vlastná psychika. Sú v začarovanom kruhu.

Zrejme najväčší zdravotnícky mýtus dneška je mylná predstava verejnosti, že bežná medicína a systém zdravotnej starostlivosti pomáhajú chorým ľuďom. Môžeme sa tu zamyslieť. Niekto pomáha nebyť chorým. A niekto iný sa snaží inšpirovať ako BYŤ ZDRAVÝM. To je rozdiel, nie? Nič nie je vzdialenejšie pravde ako to, že lieky uzdravujú... Slobodná vôľa ľudí zvoliť si prírodnú liečbu, alternatívnu medicínu a metódy prevencie chorôb aj prostredníctvom preukazáteľne prospešných a čistých výživových prípravkov či doplnkov, je ohrozená korporáciami, ktoré urobia čokoľvek, aby ochránili svoje bohatstvo na úkor nášho zdravia. Niektoré legislatívne rámce im v tom nepriamo nahrávajú (...viď napríklad nariadenie Európskej únie č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach a potravinách, ktoré plne rešpektujeme a bolo zavedené z dôvodu ochrany spotrebiteľov) https://www.uvzsr.sk/docs/info/hv/vzt_korigendumsk.pdf ...

Toto nariadenie sa snaží vniesť poriadok do zmätku, ktorý tu vznikol hlavne z neochoty ľudí prevziať zodpovednosť za svoje zdravie do vlastných rúk. 

V mene zisku korporácií dnes kolujú nasledovné mýty, ktoré šíri zdravotnícky priemysel:

  1. Konvenčná medicína a systém zdravotnej starostlivosti pomáha chorým ľuďom.
  2. Vakcíny sú prevencie chorôb a zvyšujú imunitu.
  3. Musíme sa všetci zamerať na znižovanie zlého cholesterolu.
  4. Lekárske vyšetrenia a liečba sú prevencia smrti.
  5. Fluor je prevencia zubného kazu.

Nie je mi jedno vidieť stav, keď pozorujem dôverčivé mamičky chorých detí (ale aj inak chorí ľudia), ako sa zubami-nechtami držia lekárov a slepo im veria všetko, čo im povedia, len preto, že lekári majú biely plášť, študovali o zopár viac rokov ako oni. Podľa mojej vlastnej skúsenosti je žalostne málo lekárov, ktorým úprimne záleží na zdraví pacienta (inak lekárov nenavštevujem, ide o skúsenosti iných ľudí a z mojej dávnej minulosti, keď som bola malá a ešte som neprevzala zodpovednosť za svoje zdravie :-).

Tí lekári, ktorým išlo o zdravie človeka ako ľudskej bytosti a mali výsledky v liečbe pomocou doplnenia takých chýbajúcich živín, ktoré im natrvalo zlepšili zdravotný stav, boli zlikvidovaní, keď sa to dozvedeli príslušné lobistické korporácie. To je už verejne známe a nie je to žiadna konšpirácia. Takto to jednoducho je. Fakty.

Na záver ešte jedna zaujímavá informácia z dokumentu pochádzajúceho z roku 1936 zo zasadnutia amerického senátu číslo 264 z druhého zasadnutia 74 kongresu, kde sa uvádza:

"Poľnohospodárska pôda je ochudobnená o minerály a v dôsledku toho úroda z tejto pôdy obsahuje nedostatok minerálov. U ľudí, ktorí jedia takúto stravu, dôjde k výskytu ochorení spojených s nedostatkom minerálov. Jediným spôsobom, ako týmto ochoreniam predísť, je užívať potravinové doplnky obsahujúce minerály"

 Link: https://www.prismnet.com/~lenb/centurynutrition/senate264.htm 

Prosím, nepovažujte moju úvahu za negatívnu. Práve naopak, princíp pozitivity, pretože každá udalosť, ktorá príde do cesty je možnosť pozitívneho prístupu, posunu k lepšiemu. Snažila som sa len pomenovať fakty a vlastné skúsenosti, ktoré vedú k tomu, aby si začali ľudia uvedomovať hodnotu ľudského života a zdravia. V mojej úvahe budem pokračovať v treťom pokračovaní ...autor : © Andrea Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, marec 2019