Dôležitosť výživy aj vzhľadom k vplyvom prostredia ...

19.07.2021

V rámci Zdravého životného štýlu sa venujeme primárne vyváženej a pestrej výžive. Je možné  a potrebné pracovať sústavne na zlepšovaní nutričnej hustoty kvality výživy človeka? Určite áno. Lepšia verzia seba samého, cieľ je cesta ...

Vplývajú na ľudské bytosti a ich Zdravie, Vitalitu kvality a čistota životného prostredia?

Pochopiteľne, áno.

Je známe, ako život sám, že mnoho teórii, ktoré sú považované najmä mainstreamovými médiami za hoax, či konšpiračné teórie, je potvrdených neskôr ako jasne pravdivá skutočnosť. Je možné uviesť mnoho prípadov. A takmer nikto sa neospravedlní za to, že najprv niekoho osočoval, že je "hoaxer či konšpirátor". Načo, však? To je etika :-) To je taký kabaret úrovne najmä mainstreamových médií v období postmoderny a relativizácie hodnôt na celej Planéte Zem. Výnimky? Je ich veľmi málo ...

Je kontraproduktívne, že najmä pravdivá veda, je aj             v súčasnosti zosmiešňovaná, podobne ako jej autori, vedci, myslitelia a bádatelia. 

Vidieť to na dejinách a histórii ľudskej civilizácie za tisíce rokov. Poučili sme sa? Nie, nepoučili. 

To, čo máme vedieť teraz ako Pravdu a podporu evolučného vzostupu, vieme o 100 rokov neskôr, potom sa už zbytočne ospravedlňujeme ...


Dňa 25. júna 2021 prebehli prednášky Prof. RNDr. Anny Struneckej, DrSc, na tému "Čo robí chemtrails s našim mozgom?", ktoré doporučujeme pozorne vypočuť je možné ich prezrieť tu :

https://sk.suenee.cz/rndr-strunecka-co-dela-chemtrails-s-vasim-mozkem/index.html


Tieto prednášky sa týkajú vplyvov životného prostredia a aj atmosféry na ľudský organizmus. Konkrétne ide o fakt, ktorý potvrdila Česká akadémia vied a síce, že priznala ovplyvňovanie počasia nad Európou. Konkrétne okolo 42 štátov na svete potvrdilo predmetnú skutočnosť.

Nie je možné nespomenúť konštatovanie samotnej pani profesorky Struneckej, že veda už dnes nie je nezávislá. Nie je slobodná a stráca sa jej čistý prínos Pravdy, resp. snahy o najvyššiu mieru pravdivosti. 

Oslobodenie od mocenských vplyvov a korporátneho sektora. Je len drvivá menšina vedcov na Zemi, ktorá práve preto, že nie sú spriaznení s mocnými tejto planéty sa len veľmi ťažko môžu dostať ku grantom, či finančným zdrojom na výskum a projekty, ktoré by oslobodzovali civilizáciu z dogiem a nepravdivých schém, ktoré ju vedú v živote k zániku ... 

Mohli by sme menovať niektorých vedcov, ktorí kvôli pravdivosti ledva prežívajú ...

Pravda nie je u drvivej väčšiny civilizácie populárna, pretože nepodporuje parazitovanie jednej bytosti na druhej, extrémne polarizovanie spoločnosti práve naopak vytvára rovnováhu stále vyššej frekvencie energetickej rezonancie spolupráce bytostí jednotlivcov a obrích živých celkov ... 

Parazitujúce systémy a chaos postupne strácajú šancu pri Pravde na existenciu. Ľudia v podstate ani nevedia, čo to znamená byť Pravdivý a prečo je to dôležité, ako sa dopracúvame k Pravde, atď ... mýlia si ju totiž s jedno- stranným subjektívnym pohľadom Ega ... preto sa na Zemi zatiaľ darí extrémom ...

Podľa vyjadrenia profesorky Struneckej v prípade dvoch serióznych vedeckých štúdii, ktoré boli publikované v súvislosti s preukázateľnými výskumami chemtrails ako geoinžinieringu a vplyvom na ľudské zdravie, bola jedna záhadne stiahnutá a vymazaná. Prečo asi?

Princípom, ktorým sa zaoberá predmetná prednáška prof. Struneckej je dôležitosť ako posilniť výživou Zdravie, Vitalitu a Imunitu (zbavovanie sa toxínov) človeka aj z dôvodu pôsobenia konkrétnych chemických látok rozprašovaných do ovzdušia prostredníctvom aerosólov. Dopad je nielen na človeka ale aj celú Prírodu, poľnohospodárstvo nevynímajúc. Veľmi veľkú prácu v tejto oblasti výskumov technologických procesov geoinžinieringu a chemtrails priniesli aj práce profesora teoretickej fyziky Michio Kaku z Harvardskej univerzity.

Pani profesorka Strunecká potvrdila, na základe nielen svojho dlhoročného výskumu, toxicitu látok ako je hliník, olovo, glyfosát a pod.. Poukazuje na zásadnú ochranu ľudského zdravia a mozgu pred vplyvom týchto toxínov, nachádzajúcich v Prírode a životnom prostredí preukázateľne aj z metód geoinžinieringu (tzv. chemtrails ako ovplyvňovanie počasia). Samozrejme, že aj ona si vyslúžila za svoju dlhoročnú prax mnoho útokov a zosmiešňovania. Zostala však verná sebe a Pravde.


V rámci jej spolupráce s mnohými vedcami, ako napr. prof. Patočka, prof. Blailock a ďalšími, zaujali aj výskumy Dr. med. Dietricha Klinghardta z Nemecka. Ten sa zaoberal podrobne a dlhodobo aj dopadmi chemtrails na životné prostredie a určité prepojenia konkrétnych leteckých spoločností na spoločnosť Monsanto.

Vyvstávajú mnohé otázniky? 

Viete o tom, že vzdušný priestor Nemecka je zvrchovaným územím USA? 

Ako je možné, že krvné testy u mnohých ľudí, filtráciou krvi od toxínov potvrdili, že v týchto toxínoch sú veľmi často 92 krát vyššie množstvá hliníka, ktorý je nebezpečný jed? 

 Je náhodou, že hliník sa dostáva do ľudí, ktorí nie sú očkovaní, keď ide o jed, ktorý nemá čo hľadať v ľudskom organizme? 

Na čom bola založená pôvodná rozprávka o potrebe rozprašovania kovových častíc do vzduchu na oblohe (chemtrails, geoinžiniering), aby nás chránili pred slnečným žiarením? 

Ako je možné, že analýzy dažďovej vody spred 5 rokov v Nemecku, Nórsku, Holandsku potvrdzujú 2 tisíc násobné prekročenie limitu množstva hliníka? 

Čo v dažďovej vode hľadá na základe konkrétnych štúdii barium, lithium, stroncium, uhličitan výpenatý, jodid strieborný, oxid siričitý a podobne? 

Že nie?

Mnoho, mnoho štúdií existuje za posledných minimálne 15 rokov a je v súvislosti s chemtrails podaných mnoho žalôb a podnetov, viac než si viete predstaviť. Samozrejme, akosi sa nechce niekomu o tomto "točiť", však? OK. 

Sedliacky rozum postačuje. Nachytajte si dažďovú vodu a dajte si urobiť do seriózneho laboratória rozbor všetkých chemikálii, vrátane ťažkých kovov, dobre? Možno budete prekvapení.


Ako je možné, že už v roku 2016 konkrétne metaštúdie potvrdili u detí vo veku 5 až 15 rokov s poruchami autistického spektra, ale aj u zdravých detí, vysoké množstvo neurovírov, polyomavirov, gama - herpesov, retrovírov, flavírov a okrem rôznych plesní a baktéríí, a čo je zarážajúce, aj mnoho hormonálnych disruptorov? 

Je to v poriadku?

To bude asi náhoda, všetko, resp. to sú konšpiračné teórie, však? Len tak sa to udialo, len tak ...

V rámci pozitívneho prístupu a sebaúcty človeka je potrebné sa zamyslieť aj nad týmito faktami. Zdravý a Vitálny človek s kvalitnou Imunitou a pozitívnym myslením je prínosom pre okolie a spoločnosť. Prevencia je ten dôležitý moment, na úrovni príčin zachytiť hrozbu a eliminovať ju, aby neškodila.

Hliník je mimoriadne toxický jed, ktorý ničí najmä náš mozog, nervový systém. Má veľmi nepriaznivý vplyv na metabolizmus mitochondrii, negatívny vplyv na ľudskú DNA. O tom niet pochýb. Podobne aj glyfosát nachádzajúci sa v mnohých potravinách, známy mnohým aj ako produkt Round-up od firmy Monsanto je taktiež v podstate toxín a jed najvyššieho stupňa a už dávno mal byť úplne zakázaný na celej Planéte Zem, podobne aj jeho inak nálepkované odnože.


Čo vieme vo výžive pre ochranu nášho mozgu a nervov urobiť? Uvedomujeme si, že črevo je v podstate nosným pilierom pre základy imunity?

Buďme úprimní. Nech sa každý pozrie na seba. Asi život charakteristický konzumným egoizmom, nadspotrebou (lebo nikdy nie je dosť a treba si len užívať, na to sme sa narodili), sebectvom, pokrytectvo, nihilizmus, prezentácia nízkych pudov a rozkošníctva, hedonizmu, užívania si 24 hodín denne nie je ten správny, však? Alebo, ako to je?

Čo robíme pre prevenciu, svoje Zdravie, výživu, Imunitu, v rámci sebaúcty a ľudskosti? Bijeme sa poniektorí do pŕs, akí sme Slováci, pritom nevieme, čo sa s nami deje, elementárna dôstojnosť, ľudskosť, etika, mravnosť absentuje, nemáme ani len predstavu o tom, čo je potrebné tu a teraz robiť pre zlepšovanie vyváženého evolučného vývoja. Tvorivé myslenie nula bodov, len kritizujeme, IT technológie nás ovládajú ako bábky, tak o akom vzostupe tu tárame, keď sa nevieme kontrolovať ani len pri sebapoznaní v rámci výživy?

Čo konkrétne zlepšujeme? Dokážeme každý deň urobiť niečo pre druhého nezištne, bez očakávaní?

Alebo budeme všetci navštevovať psychológov? To je cesta? Napríklad antidepresíva? Pri všetkej úcte z praxe mnohých ľudí vieme, že práve mnohí psychológovia potrebujú psychológa, aby neboli na práškoch, však aj to sú len ľudia (česť výnimkám). A navyše, ako môže nejaký psychológ niekoho viesť a radiť mu, pokiaľ nedokáže rozoznať napríklad konšpiračnú teóriu od pravdivej informácie a pritom "nálepkuje" ľudí podľa ich názorov, resp. domnieva sa, že človek nie je len z mäsa a kostí? To sú príklady z praxe? Ako môže niekto "vyštudovaný s titulom" pomáhať mentálnej a emocionálnej oblasti človeka pokiaľ popiera aj nemateriálnu zložku ľudskej bytosti? Však to je nezmysel. Matematicky je to nezmysel, tzv. negácia. Nezabúdajme, že Vedomie nesídli v mozgu :-).

Pre výživu mozgu v súvislosti s detoxikáciou a ochranou ľudskej bytosti je mimoriadne dôležitá výživa obsahujúca pestrosť, mnoho zelenej listovej zeleniny, aspoň 70% rastlinných proteínov, morské riasy, ako napríklad chlorela, spirulina, ovocie, melón. Kyselina listová - vitamín B9, OMEGA 3 nenasýtené mastné kyseliny, ORECHY, výborné sú PARA orechy, vlašské orechy ...


Planéta Zem nám každým dňom naznačuje stále dôraznejšie, že ona sa čistí ako obria živá bytosť so svojim vlastným vedomím. Je isté, že nebude tolerovať ľudskej civilizácii donekonečna, s prepáčením "špinu", ktorú tvorí na rôznych energetických úrovniach (česť zanedbateľnému počtu výnimiek). 

To sa týka aj žabomyších vojen, ktoré sa opierajú o vyložene sebecké a scestné princípy a vytesnené egá jednotlivcov.


Machrujeme s trieštivými propagandami proti Prírode, poniektoré skupinky sa tvária urazene a dôležito v rámci liberálnej vlny, aké sú zásadné ich princípy tolerancie a pritom sú úplne mimo priaznivý vývoj. Vydierajú pre svoju etickú malosť, mravnú plytkosť a neschopnosť sebapoznania, aby sa dostali do pozornosti más. Cit pre spravodlivosť vylučuje pri demokratických princípoch v praxi aplikáciu vydierania.

Ako chce niekto viesť vývoj na Zemi, keď ide proti Prírode, či Planéte Zem? 

Tolerancia? A dokedy, prosím, je tolerancia ľudská a dôstojná? 

Kedy je už empatia, emocionálna inteligencia, súcit, zamieňaná s mučedníckou misiou sebadeštrukcie a sebazničenia? 

Kedy je ten moment, v ktorom sa už preklopíme do sebapoškodzovania, že necháme na sebe parazitovať? Alebo chcete byť tolerantní až tak, že pôjdete s kyticou ruží a úsmevom na tvári proti tanku? 

To je ako s pravdivosťou wikipédie, či internetu. Internet 2 až 5 % sú pravdivé informácie, a wikipédia? Tieto zdroje sú vyslovene tendenčné ...


Pokiaľ nenájdeme, každý z nás tu a teraz, smer k svojmu stredu, vnútornej slobode a rovnováhe (čo je síce veľmi náročné, ale dá sa to postupne, je to práca na celý život),      k zvyšovaniu celkovej frekvencie priaznivého vývoja           a evolúcie u vlastnej bytosti a nepochopíme podstatu prečo sme tu na Zemi, čo nás presahuje pre priaznivý vývoj, naše egočká nás nezachránia. 

Nestačí sa zabaliť so slovenskej zástavy a mávať ako na prvého mája. Nie, nestačí kritizovať okolie a politikov. Kritické myslenie nie je dostačujúce. Je potrebné tvorivé myslenie, ktoré však tiež závisí od vnútorného vyladenia jednotlivca, ktorý tvorí (alebo netvorí iba opakuje to isté, staré vzorce dookola).

Začínam každý deň od seba a stále sa zlepšujem na každej úrovni od seba.


To je isté ako bytie samotné ... priznané sebaklamy oslobodzujú, energetickým liekom je Pravda, ktorá stále môže zvyšovať svoju frekvenciu :-) 

V tom jej pomáha aj čas :-)


© Andrea Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, júl 2021

© Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, júl 2021