Čo sme sa dozvedeli pri cvičení s deťmi?

11.07.2021

V rámci Zdravého životného štýlu sa venujeme cvičeniu nielen s dospelými ale aj s deťmi. Cvičenia väčšinou bývajú kolektívne v režime online, kde sa venujeme cvičeniu Päť Tibeťanov ale pochopiteľne aj iným ľahkým posilňovacím cvičeniam (plank), strečingu, cvičeniam pre vyváženú a pružnú chrbticu alebo celé telo ... plánujeme začať aj s cestou vyváženosti a mieru AIKIDÓ už od detí ...

Žijeme v dobe, kedy je potrebné zo seba "vydolovať" to najlepšie. Vždy vieme pochopiť, že sebazlepšovanie je Výzva pre lepší prítomný okamih budúcnosti nás jednotlivcov a aj celku.

Vždy nás niečo prekvapí aj zaskočí. Napríklad, keď sa dieťa vo veku 9 rokov opýta rodiča alebo starého rodiča nasledujúcu otázku :

"Tatko a maminka, prečo nejaký človek, ktorý sa volá "bioetik" nadáva verejne zdravým ľuďom, preto, že sa nechcú očkovať, že sú dokonca "infekční teroristi"? Ako si to môže dovoliť?

Samozrejme, že vás to zaskočí. Výborná otázka, ktorú by ste nečakali od dieťaťa. V podstate je to skvelé, že sa takúto otázku dieťa opýta. Ako rodič, však zaujmete morálny postoj a vysvetlíte trpezlivo dieťaťu odpoveď. Áno, sú takí ľudia medzi nami. Takto vulgárne sa vyjadrujú o zdravých ľuďoch, ktorí sa nemajú záujem očkovať ... 

Nenechajú človeku možnosť slobodne sa rozhodnúť, ako považuje za správne. Niet pochýb prax ukazuje, že tu na Slovensku nie je žiadne dno u temnej strany sveta. Tento hlboký pád u niektorých ľudí nemá dno. Nielenže sa v takomto prípade nedá hovoriť o Pravdivosti, či Múdrosti ale ani o Etike a elementárnej mravnosti, či ľudskosti, dôstojnosti, súcite. No a je úplne jasné, že tí, ktorých sa to týka o tom nevedia a dokonca sú manifestovaní ako "mravný vzor". O 100 rokov, keď bude jasné, o čo išlo tu a teraz, budú všetci múdri. 

Nepripomína vám to nejakú podobnú propagandu o troch typoch WC? Pretože aj niektorí stavební projektanti radšej skončia so svojou praxou, akoby mali navrhovať stavby s WC pre 3 pohlavia :-)


Samozrejme, dieťa v srdci cíti, že charakter človeka, ktorý takýmto spôsobom polarizuje ľudí je zlý. Ani ho nemusí osobne poznať. Jednoducho to pomenuje, že je to "ZLO", čo ten človek povie, či robí. Dieťa to intuitívne vie, a nikto ho o tom nepresvedčí, že je to inak. Taká je prax.

Takže aj takéto skúsenosti a zážitky sa udejú pri obyčajnom cvičení s deťmi. Niekto by mohol povedať, že je to smutné. Samozrejme, že nie je na čom plesať. Ale my sme vďační, že vôbec deti uvažujú nad týmito témami, nie je im to ľahostajné a vedia, že to nie je v poriadku, pokiaľ odznievajú takéto výkriky v spoločnosti. A príkladná kvalitná otázka je výzvou pre pozitívny posun.

V tejto súvislosti sa zymýšľame nad pozornosťou a vnímavosťou detí, ktoré pravidelne cvičia a spoluprácou s rodičmi sa snažia byť často v Prírode, v Lese a majú vyváženú a pestrú výživu, učia sa aj v domácich školách. Majú stále "živšie myslenie a sú vnímavejšie", akokeby jasnejšie. Opierajú sa o svoju veľmi presnú intuíciu, i keď len nevedome.


Vychádzajúc z našich skúseností uvedených v tomto článku uverejňujeme aj stanovisko Rady Európy (CoE) zo dňa 27. 1.2021, ktorá riadi Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu, číslo rezolúcie 22361/2021, týkajúce sa Zákazu ustanovenia povinnosti očkovania. Doporučujeme ho každému človeku, ktorý si váži život veľmi podrobne preštudovať. A zvážiť, či je v praxi skutočne legitímny prístup v súlade s týmito ustanoveniami.

Aj napriek tomu, že temná strana sily, prostredníctvom určitých kreatúr na Zemi, chce ovládnuť v rámci eugenického princípu "boja za enviromentálnu čistotu a boja proti konzumnému egoizmu" Planétu Zem s nižším počtom obyvateľstva a aj napriek tomu, že sa cítia "títo neľudia" silní svojimi schopnosťami miliardových úplatkov kriviť spravodlivosť aj na medzinárodných inštitúciách, je potrebné si to preštudovať.


Rada Európy (CoE), popredná európska a svetová organizácia pre ľudské práva, ktorá riadi Európsky súd pre ľudské práva rozhodla 27. januára 2021 svojím hlasovaním v rezolúcii č.2361 (rok 2021) o zákaze ustanovenia povinnosti očkovania členským štátom vrátane SR.

Rada Európy je odlišná a oddelená od EÚ, však má priamy vplyv na všetky štáty EÚ. 47 krajín vrátane všetkých členských štátov EÚ sú viazané zmluvnými dohodami Rady Európy a Európskeho dohovoru o ľudských právach (ECHR).

To je vynikajúca správa pre ľudí, ktorí sa obávajú povinného alebo vynúteného očkovania alebo diskriminácie na základe stavu očkovania !

Bolo odhlasované nové uznesenie Rady Európy, ktoré zakazuje štátom povinné očkovanie proti vírusu. Samotný fakt, že odmietnete očkovanie sa nesmie použiť na diskrimináciu pracovníkov alebo kohokoľvek, kto nie je očkovaný !

CoE rozhodla, že očkovanie NIE JE povinné a na nikoho nesmie byť vyvíjaný politický, spoločenský ani iný tlak, aby sa nechal zaočkovať, ak si to neželá urobiť sám.

Nikto nesmie byť diskriminovaný za to, že nebol očkovaný kvôli možným zdravotným rizikám alebo preto, že nechce byť očkovaný.

Členské štáty musia zabezpečiť, aby občania boli informovaní o tom, že očkovanie NIE JE povinné a že na nikoho nesmie byť vyvíjaný politický, mediálne, spoločenský alebo iný tlak, aby bol očkovaný, ak si to neželá.

Dôležité sú najmä tieto body :

7.3.1 zabezpečiť, aby občania boli informovaní o tom, že očkovanie NIE JE povinné a že na nikoho nie je politicky, spoločensky ani inak vyvíjaný nátlak, aby sa nechal zaočkovať, ak si to sami neželajú;

7.3.2 zabezpečiť, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že nebol očkovaný kvôli možným zdravotným rizikám alebo nechcel byť očkovaný; ️

7.1.5 zaviesť nezávislé programy odškodnenia za očkovania s cieľom zabezpečiť odškodnenie za neprimerané škody a škody spôsobené očkovaním;

Zdroje: https://pace.coe.int/en/files/29004/html

www.circleid.com/posts/20210202-freedom-of-expression-part-5-covid-vaccines-not-mandatory

Autori : Parlamentné zhromaždenie 27. januára 2021 (5. schôdza) (pozri dokument 15212 , správa Výboru pre sociálne veci, zdravie a trvalo udržateľný rozvoj, spravodajkyňa: Jennifer De Temmerman).


Text prijatý zhromaždením 27. januára 2021 (5. zasadnutie).

1 Pandémia Covid-19, infekčného ochorenia spôsobeného novým koronavírusom SARS-CoV-2, priniesla v roku 2020 veľa utrpenia. Do decembra 2020 bolo na celom svete zaznamenaných viac ako 65 miliónov prípadov a viac ako 1,5 milióna stratených životov. Choroba vyvolaná samotnou pandémiou, ako aj opatrenia v oblasti verejného zdravia, ktoré sú potrebné na boj proti nej, zničili globálnu ekonomiku, položili už existujúce hranice a nerovnosti (vrátane prístupu k zdravotnej starostlivosti) a spôsobili nezamestnanosť, hospodársky pokles a chudobu.

2 Rýchle nasadenie bezpečných a účinných vakcín proti vakcíne Covid-19 na celom svete bude nevyhnutné, aby bolo možné zvládnuť pandémiu, chrániť systémy zdravotnej starostlivosti, zachrániť životy a pomôcť obnoviť globálne ekonomiky. Aj keď nefarmaceutické intervencie, ako napríklad fyzické dištancovanie, používanie pleťových masiek, časté umývanie rúk, ako aj vypínanie pomohli spomaliť šírenie vírusu, miera infekcie v súčasnosti opäť stúpa vo väčšine krajín sveta. Mnoho členských štátov Rady Európy zažíva druhú vlnu, ktorá je horšia ako prvá, zatiaľ čo ich populácie čoraz viac zažívajú "pandemickú únavu" a cítia sa demotivované z dodržiavania odporúčaného správania na ochranu seba a ostatných pred vírusom.

3 Ani rýchlo nasadené, bezpečné a účinné vakcíny však nie sú okamžitým všeliekom. Po sviatočnom období na konci roku 2020 a začiatku roku 2021, po ktorých budú prebiehať tradičné halové zhromaždenia, bude miera infekcie vo väčšine členských štátov pravdepodobne veľmi vysoká. Navyše francúzski lekári práve vedecky stanovili koreláciu medzi vonkajšími teplotami a mierou výskytu chorôb pri hospitalizáciách a úmrtiach. Je nepravdepodobné, že by vakcíny boli dostatočné na to, aby túto zimu významne znížili mieru infekcie - najmä keď vezmeme do úvahy, že dopyt v tejto chvíli výrazne prevyšuje ponuku. Bude teda nemožné pokračovať v zdaní "normálneho života", a to ani za najlepších okolností, najskôr do polovice až konca roku 2021.

4 Pre efektivitu vakcín bude rozhodujúce ich úspešné nasadenie a dostatočná absorpcia. Rýchlosť vývoja vakcín však môže spôsobiť pocit nedôvery, proti ktorému je ťažké bojovať. Na zabezpečenie ich účinnosti je tiež potrebné spravodlivé nasadenie vakcín Covid-19. Ak nie sú vakcíny dostatočne distribuované v ťažko postihnutej oblasti krajiny, stanú sa neúčinnými pri zastavovaní prílivu pandémie. Vírus navyše nepozná hranice, a preto je v záujme každej krajiny spolupracovať pri zabezpečovaní globálnej spravodlivosti v prístupe k vakcínam Covid-19. Váhanie s vakcínami a nacionalizmus vakcín majú schopnosť vykoľajiť zatiaľ prekvapivo rýchle a úspešné úsilie o vakcíny Covid-19

5 V súčasnosti je preto viac ako kedykoľvek predtým potrebná medzinárodná spolupráca, aby sa urýchlil vývoj, výroba a spravodlivá distribúcia vakcín Covid-19. COVAX Facility je vedúcou iniciatívou pre globálne prideľovanie vakcín a prístup k nim. Pod vedením Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Aliancie pre vakcíny (Gavi) a Koalície pre inovácie v oblasti pripravenosti na epidémiu (CEPI) využíva COVAX financovanie od signatárskych krajín na podporu výskumu, vývoja a výroby širokej škály produktov Covid-19 vakcín a rokovanie o ich cenách. Na bezpečné a spravodlivé dodanie vakcín bude tiež potrebné primerané riadenie vakcín a logistika dodávateľského reťazca, ktoré si vyžadujú medzinárodnú spoluprácu a prípravu zo strany členských štátov v tejto súvislosti

6 Členské štáty musia už teraz pripraviť svoje imunizačné stratégie na etické a spravodlivé prideľovanie dávok vrátane rozhodnutia o tom, ktoré skupiny obyvateľstva majú uprednostniť v počiatočných fázach, keď je zásoba nedostatočná, a ako rozšíriť očkovanie ako dostupnosť jedného alebo viacerých zlepšení sa 19 vakcín. Bioetici a ekonómovia sa vo veľkej miere zhodujú v tom, že osoby staršie ako 65 rokov, osoby mladšie ako 65 rokov so zdravotným stavom, ktorý ich vystavuje vyššiemu riziku ťažkých chorôb a úmrtí, zdravotnícki pracovníci (najmä tí, ktorí úzko spolupracujú s osobami vo vysoko rizikových skupinách) a ľudia, ktorí pracujú v základnej infraštruktúre, by mali mať prednosť pri očkovaní. Nemalo by sa zabúdať na deti, tehotné ženy a dojčiace matky, pre ktoré doteraz nebola povolená žiadna vakcína.

7 Vedci odviedli pozoruhodnú prácu v rekordnom čase. Teraz musia konať vlády. Zhromaždenie podporuje víziu generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, že vakcína Covid-19 musí byť globálnym verejným statkom. Imunizácia musí byť dostupná pre všetkých a všade.


Zhromaždenie preto vyzýva členské štáty a Európsku úniu, aby :

7.1 s ohľadom na vývoj vakcín Covid-19:

7.1.1 zabezpečiť vysoko kvalitné skúšky, ktoré sú spoľahlivé a prebiehajú etickým spôsobom v súlade s príslušnými ustanoveniami Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny: Dohovor o Ľudské práva a biomedicína (ETS č. 164, Dohovor z Ovieda) a jeho Dodatkový protokol o biomedicínskom výskume (CETS č. 195), ktorý postupne zahŕňa deti, tehotné ženy a dojčiace matky;

7.1.2 zabezpečiť, aby regulačné orgány zodpovedné za hodnotenie a povoľovanie vakcín proti Covid-19 boli nezávislé a chránené pred politickým tlakom;

7.1.3 zabezpečiť dodržiavanie príslušných minimálnych štandardov bezpečnosti, účinnosti a kvality vakcín;

7.1.4 zaviesť účinné systémy na monitorovanie vakcín a ich bezpečnosti po ich zavedení do bežnej populácie, a to aj s cieľom monitorovať ich dlhodobé účinky;

7.1.5 zaviesť nezávislé programy kompenzácie vakcín, aby sa zabezpečila kompenzácia za neprimerané škody a škody spôsobené očkovaním;

7.1.6 venovať osobitnú pozornosť možnému obchodovaniu zasvätených osôb zo strany farmaceutických riadiacich pracovníkov alebo farmaceutických spoločností, ktoré sa neoprávnene obohacujú na verejné náklady, implementáciou odporúčaní uvedených v rezolúcii 2071 (2015) "Verejné zdravie a záujmy farmaceutického priemyslu: ako zabezpečiť prvenstvo záujmov verejného zdravia? ";

7.1.7 prekonať prekážky a obmedzenia vyplývajúce z patentov a práv duševného vlastníctva s cieľom zabezpečiť rozsiahlu výrobu a distribúciu vakcín vo všetkých krajinách a pre všetkých občanov;

7.2 v súvislosti s prideľovaním vakcín Covid-19:

7.2.1 zabezpečiť dodržiavanie zásady spravodlivého prístupu k zdravotnej starostlivosti, ako je stanovené v článku 3 dohovoru z Ovieda, v národných plánoch prideľovania očkovacích látok, pričom sa zaručí, že očkovacie látky Covid-19 budú dostupné pre obyvateľstvo bez ohľadu na pohlavie, rasu, náboženstvo, právny alebo sociálno-ekonomický status, platobná schopnosť, poloha a ďalšie faktory, ktoré často prispievajú k nerovnostiam v populácii;

7.2.2 rozvíjať stratégie pre spravodlivé rozdelenie vakcín Covid-19 v rámci členských štátov, berúc do úvahy, že ponuka bude spočiatku nízka, a naplánovať, ako rozšíriť programy očkovania, keď sa ponuka zvýši; pri vypracovávaní týchto stratégií sa riadila radami nezávislých národných, európskych a medzinárodných bioetických výborov a inštitúcií, ako aj WHO;

7.2.3 zabezpečiť, aby sa s osobami v rámci tých istých prioritných skupín zaobchádzalo rovnako, s osobitným dôrazom na najzraniteľnejšie skupiny, ako sú staršie osoby, osoby so základnými podmienkami a zdravotnícki pracovníci, najmä tí, ktorí úzko spolupracujú s osobami vo vysoko rizikových skupinách, ako aj ľudia, ktorí pracujú v základnej infraštruktúre a verejných službách, najmä v sociálnych službách, verejnej doprave, v trestnom konaní a v školách, ako aj tí, ktorí pracujú v maloobchode;

7.2.4 presadzovať rovnosť v prístupe k vakcínam Covid-19 medzi krajinami podporou medzinárodného úsilia, ako je napríklad Access to Covid-19 Tools (ACT) Accelerator (ACT-Accelerator) a jeho COVAX Facility;

7.2.5 upustiť od hromadenia vakcín Covid-19, pretože to oslabuje schopnosť iných krajín obstarávať vakcíny pre ich obyvateľov, a zabezpečiť, aby hromadenie zásob nemalo za následok zvyšovanie cien vakcín pre tých, ktorí si zásoby nemôžu urobiť; vykonávať audity a náležitú starostlivosť s cieľom zabezpečiť rýchle nasadenie vakcín pri minimálnych nákladoch na základe potreby, a nie na základe trhovej sily;

7.2.6 zabezpečiť, aby každá krajina bola schopná zaočkovať svojich zdravotníckych pracovníkov a zraniteľné skupiny pred zavedením očkovania do nerizikových skupín, a tak zvážiť darovanie dávok očkovacej látky alebo akceptovať uprednostnenie krajín, ktoré to ešte nedokázali majúc na pamäti, že spravodlivé a spravodlivé globálne rozdelenie dávok očkovacích látok je najúčinnejším spôsobom prekonania pandémie a zníženia súvisiaceho sociálno-ekonomického zaťaženia;

7.2.7 zabezpečiť, aby vakcíny Covid-19, ktorých bezpečnosť a účinnosť boli stanovené, boli prístupné všetkým, ktorí ich v budúcnosti budú vyžadovať, a to podľa potreby použitím povinných licencií za úhradu licenčných poplatkov;

7.3 s ohľadom na zabezpečenie vysokej absorpcie vakcín:

7.3.1 zabezpečiť, aby boli občania informovaní, že očkovanie nie je povinné a že nikto nie je pod politickým, sociálnym alebo iným tlakom na očkovanie, ak si to neželá;

7.3.2 zabezpečiť, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že nebol očkovaný kvôli možným zdravotným rizikám alebo nechcel byť očkovaný;

7.3.3 prijať včasné účinné opatrenia na potlačenie dezinformácií, dezinformácií a váhania ohľadom vakcín Covid-19;

7.3.4 šíriť transparentné informácie o bezpečnosti a možných vedľajších účinkoch vakcín prostredníctvom spolupráce s platformami sociálnych médií a ich regulácie s cieľom zabrániť šíreniu dezinformácií;

7.3.5 transparentne oznamovať obsah zmlúv s výrobcami vakcín a zverejňovať ich pre parlamentnú a verejnú kontrolu;

7.3.6 spolupracovať s mimovládnymi organizáciami a / alebo inými miestnymi iniciatívami s cieľom osloviť marginalizované skupiny;

7.3.7 spolupracovať s miestnymi komunitami na vývoji a implementácii stratégií na mieru na podporu absorpcie vakcín;

7.4, pokiaľ ide o očkovanie detí proti vírusu Covid-19:

7.4.1 zabezpečiť rovnováhu medzi rýchlym vývojom očkovania pre deti a náležitým riešením otázok bezpečnosti a účinnosti a zabezpečením úplnej bezpečnosti a účinnosti všetkých vakcín poskytovaných deťom so zameraním na najlepší záujem dieťaťa v súlade s Dohovor OSN o právach dieťaťa;

7.4.2 zabezpečiť vysokokvalitné skúšky s náležitou starostlivosťou o príslušné záruky v súlade s medzinárodnými právnymi normami a usmerneniami vrátane spravodlivého rozdelenia prínosov a rizík pre študované deti;

7.4.3 zabezpečiť, aby boli želania detí riadne zohľadnené v súlade s ich vekom a vyspelosťou; ak nemožno dať súhlas dieťaťa, zabezpečte, aby bol súhlas poskytnutý v iných formách a aby sa zakladal na spoľahlivých a primeraných informáciách veku;

7.4.4 podporovať Detský fond OSN (UNICEF) v jeho úsilí dodávať vakcíny od výrobcov, ktorí majú dohody s nástrojom COVAX, tým, ktorí ich najviac potrebujú;

7.5 s ohľadom na zabezpečenie monitorovania dlhodobých účinkov vakcín Covid-19 a ich bezpečnosti:

7.5.1 zabezpečiť medzinárodnú spoluprácu na včasné odhalenie a objasnenie akýchkoľvek bezpečnostných signálov prostredníctvom globálnej výmeny údajov o nežiaducich udalostiach po imunizácii v reálnom čase (AEFI);

7.5.2 používať očkovacie certifikáty iba na určený účel monitorovania účinnosti vakcíny, potenciálnych vedľajších účinkov a nežiaducich udalostí;

7.5.3 eliminovať akékoľvek medzery v komunikácii medzi miestnymi, regionálnymi a medzinárodnými orgánmi verejného zdravotníctva zaoberajúcimi sa údajmi AEFI a prekonať nedostatky v existujúcich sieťach zdravotníckych údajov;

7.5.4 priblížiť farmakovigilanciu k systémom zdravotnej starostlivosti;

7.5.5 podporuje vznikajúcu oblasť výskumu "adversomiky", ktorá skúma interindividuálne variácie v reakciách na vakcíny na základe rozdielov vrodenej imunity, mikrobiómov a imunogenetiky.

8 Pokiaľ ide o rezolúciu 2337 (2020) o demokraciách, ktoré čelia pandémii Covid-19, zhromaždenie opätovne potvrdzuje, že parlamenty ako základné inštitúcie demokracie musia za pandemických okolností naďalej zohrávať svoju trojitú úlohu zastúpenia, právnych predpisov a dohľadu. Zhromaždenie preto vyzýva parlamenty, aby podľa potreby vykonávali tieto právomoci aj v súvislosti s vývojom, prideľovaním a distribúciou vakcín Covid-19.;


Ďakujeme všetkým Ľudským bytostiam, ktoré majú Odvahu smerovať k Vnútornej Slobode a zvyšovaniu Vnútornej vyváženosti, ktoré si vážia Život za ich podporu a spoluprácu :-) 

Ďakujeme Advokátskej kancelárii  JUDr. Peter Weis & Partners a JUDr. Marici Pirošíkovej za ich prácu v súvislosti s ochranou Základných Ľudských práv a slobôd.

odkazy : 

https://www.infovojna.sk/article/medzinarodny-trestny-sud-v-haagu-uz-pojednava-o-podnete-na-celoplosne-testovanie-zo-slovenska

https://www.infovojna.sk/article/video-mudr-sona-pekova-o-viruse-sars-cov-2-ako-politickom-nastroji-na-manipulaciu-s-ludmi-jeho-laboratornom-povode-nemoralnom-biznise-farmaceutickych-firiem-experimentalnych-vakcinach-ignorovani-vedeckych-faktov-a-fasizacii-spolocnosti


Pokúsme sa v rámci toho, že si vážime Život hodnotove tu a teraz prijať fakt, že túžba po moci založená množstvom peňazí je v skutočnosti pahodnota, ktorá infikuje toxicitiou všetko v spoločnosti ako vírus, pokiaľ sa tomu nebránime. 

Nechceme predsa, aby nám to, čo tvoríme škodilo. Zmysel použitia peňazí je úplne iný, než ho v praxi ako ľudská civilizácia aplikujeme. Nie je na ovládanie, krivenie vyváženosti, spravodlivosti a tvorbu neslobody. 

Áno, už veľmi dávno v Babylone nám "niektoré bytosti" naschvál skrivili princíp existencie peňazí v materiálnom svete, v čom im niektorí ďalší "chytráci" pomáhali dlhé storočia. Dodnes sme sa ale z toho nevymotali (česť výnimkám).

Tak sa prosím pokúsme vymotať :-) ... máme na to, aby sme to zvládli, pretože chorobná túžba po moci akokoľvek uplatená nakoniec zničí jej autora. 

Vtip je v tom, že on ako autor o tom nevie :-)


© Andrea Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, júl 2021

© Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, júl 2021