Čo sa deje s Planétou Zem?

26.05.2021

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL KAŽDEJ ĽUDSKEJ BYTOSTI JE VEĽMI DÔLEŽITÝ. 

JE TO FILOZOFIA SEBALÁSKY A SEBAÚCTY, postupného VYLAĎOVANIA k vyšším úrovniam Vedomia VYVÁŽENOSTI ĽUDSKEJ BYTOSTI NA KAŽDEJ ÚROVNI  v praktickom živote :-)

JEDNÝM ZO ZÁKLADNÝCH PILIEROV TEJTO PRÁCE NA SEBAZLEPŠOVANÍ A VYLAĎOVANÍ BYTOSTI JE ZDRAVÁ VYVÁŽENÁ VÝŽIVA, OBSAHUJÚCA VŠETKY POTREBNÉ ŽIVINY.


Má to obrovský zmysel podporujúci naše poslanie na Zemi. Aby sme ho vedeli najprv nájsť a následne aj v živote naplniť. Sme veľmi radi, že stále pribúdajú Noví adepti, ktorí sa rozhodli zmeniť svoj život a prístup k Sebe. Rozhodli sa Zlepšiť, byť Lepšou verziou Seba.

Vyvážená výživa ako súčasť Zdravého životného štýlu nám postupne umožňuje schopnosť myslieť Tvorivo (nie fungovať na autopilota na základe programov vychádzajúcich z podvedomia) vo vyváženosti s etickou a mravnou úrovňou. Dokážeme SPRAVODLIVO MYSLIEŤ, teda neustále sa približovať k stále SPRAVODLIVEJŠIEMU MYSLENIU.

Existujú na to mnohé metaštúdie a vedecké práce.

Takýmto spôsobom, kedy sa opierame o Zdravý životný štýl, dokážeme postupne zapojiť aj kvalitnú INTUITÍVNU zložku svojej Bytosti do vyváženého Bytia v reálnom svete a rozpoznávať Pravdu a lož. ÁNO, dobre čítate. Pravdu a lož rozpoznávať, na to nám NESTAČÍ rozum a intelekt. Nikdy to nebude postačovať, pokiaľ sa niekto domnieva, že sa riadi len rozumom. Je to krátkozraké a sebaklam.

A rozpoznávať Pravdu od lži, chce vedieť zrejme každá ľudská bytosť, ktorá má chrbtovú kosť, charakter, záujem o vyvážený vzostup a mier.

Potom napríklad nebudete poniektorí ako závislí idioti sledovať len hlavnoprúdové , tzv. mainstreamové médiá, ktoré v drvivej väčšine prispievajú k ovládaniu ľudskej civilizácie na Zemi     a k zotročeniu ľudí a to nielen na vedomej úrovni ale najmä podvedome (podprahovo). Sú totiž, najmä v súčasnosti, oporou pri základných stavebných kameňoch výkvetov vyhnívajúcej skarikovanej stoky ľudskej civilizácie (česť výnimkám).

A následne budete vedieť, kde a kedy predkladajú lstivé informácie, polopravdy, propagandu na mätenie, bludy, falošné elity ako mravné vzory, pseudoetické paradigmy pre národy, ale aj celý svet, ako vízie ... Budete vedieť hľadať Pravdu.

Nosný typ energie lži a disharmónie je totiž úplne iný a nezlučiteľný s vyváženosťou, harmóniou, teda energiou a úrovňou Pravdy, ktorá môže byť stále vyššia. Úroveň Pravdy nie je pevná ako sádrokartónový strop :-). Čím vyššia Etika a ohľaduplnosť voči sebe a okoliu, tým vyššie princípy mravnosti, empatie sa uzemňujú v bežnom živote. Pokiaľ nevieme nájsť zmysel života a naplniť poslanie v živote, stáva sa rôznorodosť deštruktívnou a nie je predpokladom pre súlad a spájanie do vyváženého celku spoločnosti a civilizácie. 


Vážme si ľudí, ktorí svoju Energiu a snahu venujú tomu, že predkladajú rôzne pohľady na to, čo sa deje, aby sme si vedeli vybrať, vytvoriť celistvú systémovú analýzu a pravdivejší úsudok. A to aj napriek tomu, že, ich to stojí mnoho invektív a útokov od tých, ktorí chcú ovládať svet a ľudské bytosti ...

Podľa určitých vedeckých štatistík za posledné 3 roky, bolo viac ako 87 % z teórií, ktoré označovali konkrétne médiá nálepkou ako "konšpiračné", potvrdených v praxi ako PRAVDA. Udialo sa skutočne to, čo predpokladali, vidíme to dynamicky aj za posledné 2 roky.


V našom článku zo dňa 1. 1. 2021 sme písali VOPRED aj o tom, že Planéta Zem bude už tento rok naznačovať "okatejšie", aby sa ľudia spamätali. Že zobuďte sa, zmente svoje ZLÉ SKLONY. Budíček ! Vopred sme na to upozorňovali, že je potrebné sa meniť z otrokov na integrované ľudské Bytosti, každý človek sa má zlepšovať. Planéta Zem donekonečna nebude tolerovať špinu, energetické negatívne a toxické stále pribúdajúce nánosy, ktoré vytvára ľudská civilizácia (česť výnimkám) najmä na jej úkor. Áno, nevyváženými myšlienkami, scestnými hodnotami a názormi s vyprázdneným obsahom Etiky, neoliberálnym chaosom s eugenikou ľudských bytostí, fašistickými korporáciami smerujúcimi proti Prírode, Ľudskosti, Životu, sa vytvárajú toxické vzorce správania a skutkov, ktoré sú toxické aj pre spoločnosť, aj pre Planétu Zem. 

Tu nejde len o jasnovidnosť, či schopnosť predvídať. Ide o to, že ľudia nedokážu v praxi využiť informácie, ktoré prichádzajú vopred ako varovania pre príčinnú úroveň dejov. Každý môže pracovať na svojej intuícii ako opore v reálnom živote. 

Rozvíja sa ako súčasť Ľudskej Bytosti na základe Zdravého životného štýlu :-)


A je to tu. Pozrime sa na posledné obdobie. Čo sa dialo? Čo odkazuje Planéta Zem? Nič? Zemetrasenia s magnitúdou 5,5 a viac ... 21. až 25. mája 2021  bolo nie menej ako 10 lokalít na Zemi zasiahnutých energetickými formáciami aj s pôsobením sopiek ... Mongolsko, Tibet - Qinghai v Číne, aj na Šalamúnových ostrovoch, Východná Java, Indonézia, Maledivy (600km od Addu City), Nikaragua - neďaleko 281 km od Fidži, sopka Neiafu 145 km od Tonga, neďaleko Indonézie a Filipín, Južné Cotabato, 308 km od Polomolok taktiež ... Nehovoriac, že sa ozývajú aj ďalšie v Stredozemí ...

Takže? Nič? Čakáme ďalej? Ideme sa meniť Ľudia? Každý sám od seba. Lepšia verzia samého seba? Chcete lepší Svet?

... my zostávame aj naďalej pri prirodzenej každodennej práci na vlastnej Imunite a Zdravom životnom štýle v súlade s Prírodou, bez testovania a bez prijímania existujúcich sér a žiadne zelené, či iné pasy, nás nedonútia zmeniť náš postoj :-)

(Pozn.: Mimochodom videli ste film režiséra Ridley Scotta ... Prometheus? Odporúčame. Čo asi nesie, aké posolstvo?)


© Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, máj 2021

© Andrea Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, máj 2021