Ako na bipolárnu poruchu?

03.10.2021

V dnešnom článku by sme sa radi venovali psychickým poruchám, ktoré práve vplyvom okolností, ktoré sa dejú v dnešnej spoločnosti, privádzajú stále viac ľudí ku psychickým ochoreniam. Týchto psychických problémov je stále viac a ich začiatok sa vekom stále viac znižuje. 

Už deti na základnej škole vplyvom napríklad nosenia rúšok alebo respirátorov, strácajú normálny sociálny kontakt a stávajú sa stále viac uzavretými, čo môže viesť, ak nie v detskom veku, tak v dospievaní alebo v dospelosti, k závažným psychickým ochoreniam. Až v takej miere, že človek prestane mať zmysel života (ak ho vôbec niekedy mal), záujem o spoločnosť (sociofóbia), uzatvára sa stále viac do seba, dokonce môže mať myšlienky na sebapoškodzovanie alebo samovraždu. 

Jednou z takýchto psychických chorôb, ktorej sa budeme venovať v dnešnom a nasledujúcich článkoch je BIPOLÁRNA PORUCHA OSOBNOSTI. (Poruchám autistického spektra u detí, a ako vplýva zlepšenie výživy na ich stav, sme sa venovali v mnohých článkoch v minulom roku a na jar tohoto roka, môžete si ich dohľadať, pokiaľ vás to zaujíma.)

Každý rok 30. marec, je dňom ľudí s bipolárnou poruchou.

S týmito poruchami majú napríklad v USA také skúsenosti, že psychológ je v podstate samozrejmosťou a lieky na liečenie psychických porúch sú predpisované bežne. Bipolárnou poruchou je diagnostikovaných v USA 5,7 milióna dospelých alebo takmer 3% populácie vo veku 18 rokov. Podľa dostupnej štatistiky, sú USA krajinou s najvyšším počtom ľudí s touto psychickou poruchou, čo sa značne zvýšilo od roka 2020.

Podľa niektorých štatistík trpí touto poruchou až 5% celkovej populácie sveta. 

Významnú úlohu zohráva dedičnosť, pokiaľ jeden z rodičov trpí BAP je 5% šanca, že ňou bude trpieť aj jeho dieťa. Pokiaľ ňou trpia obaja rodičia, je predpoklad 30 %. Spúšťačom ale nemusí byť iba genetika, ale aj vplyvy prostredia, teda epigenetika - dysfunkcia rodiny, výchova, šikana, dlhodobý útlak, alkohol, drogy...nezdravé vzťahy, nesebaláska, nedostatok sebaúcty spôsobené prílišnou kritickou výchovou, atď. Určite sa nedajú obísť ani karmické príčiny, tie sú však individuálne.

Táto porucha vplýva aj na kognitívne funkcie. Štúdiami sa zistilo, že u majority bipolárnych pacientov nastáva trvalé narušenie verbálnej pamäti a exekutívnych funkcií a častokrát nastáva aj spomalenie psychomotorického tempa a narušenie pozornosti.


Pozrieme sa, čo na túto poruchu hovorí Wikipédia: https://sk.wikipedia.org/wiki/Bipol%C3%A1rna_afekt%C3%ADvna_porucha  

Bipolárna afektívna porucha (BAP) je závažným duševným ochorením, ktoré v kontextuálnom rámci svojich príznakov užšie alebo širšie narúša názor pacienta na svoju osobu a na svoje reálne možnosti, a to v zásade v dôsledku patologických, často chronických výkyvov nálady (afektívna labilita) smerom do depresívneho syndrómu a vzápätí o istý čas do syndrómu mánie. Preto sa v minulosti táto duševná porucha označovala ako mániodepresívna psychóza alebo dokonca manicko-melancholická psychóza. Základom klinického obrazu bipolárnej poruchy je teda prítomnosť u jedného a toho istého pacienta v určitom časovom slede tak manických (hypomanických) epizód, ako aj depresívnych epizód. Tieto výkyvy sú sprevádzané nadmernými zmenami nálad, vitality, psychických funkcií, a niekedy dochádza u chorého až k zlyhaniu svojho prirodzeného vykonávania sebe vlastnej sociálnej úlohy.

(Pokiaľ chcete vedieť viac, prečítajte si obsiahle informácie, ktorým je článok venovaný. Existujú dokonca aj testy na webe, kde môžete zistiť, či touto poruchou trpíte.)

Ako to zistiť? Jednoducho. 

Tak, že si začnete uvedomovať výkyvy svojich nálad (alebo nálad u detí) a začnete s tým niečo robiť. My Vám môžeme poradiť určité techniky, ale prácu musíte vykonať sami, nikto to za nikoho urobiť nemôže.

Zameriame sa na 3 okruhy oblastí, ktoré pre seba môžete urobiť v prípade, že zistíte u seba podobné problémy alebo máte pocit, že by to mohlo práve u vás smerovať týmto smerom.

1) Výživa - A) JEDLÁ VHODNÉ, B) JEDLÁ NEVHODNÉ, C) DOPLNKY VÝŽIVY

2) Pohyb

3) Osobný rozvoj celkový u ľudskej bytosti, vyvážený denný režim, atď ...

Ideme teda na to a začneme výživou.

VÝŽIVA

Pre ľudí s bipolárnou poruchou je toto spojenie obzvlášť dôležité.

U týchto ľudí je tendencia mať zvýšenú citlivosť na nezdravé potraviny, ako sú rafinované uhľohydráty (sacharidy) a nasýtené tuky, a čím viac jedia tieto nezdravé jedlá, tým častejšie a závažnejšie budú zmeny nálad.

Tri veci, ktoré potrebujete vedieť:

1. Dr. Fred Goodwin a Dr. Kay Redfield Jamison zdokumentovali vzor reaktívnej hypoglykémie u ľudí s bipolárnou poruchou. Reaktívne hypoglykémia je nízka hladina cukru v krvi, ktorá sa vyskytuje 1-3 hodiny po jedle. Medzi príznaky patrí únava, depresia, úzkosť, podráždenosť, túžba po sladkostiach, slabá koncentrácia a zmätenosť, záchvaty paniky, neobratnosť, búšenie srdca alebo búšenie srdca, necitlivosť alebo chlad na končatinách, a výbuch zúrivosti.

Riešenie? Jedzte spôsobom, ktorý stabilizuje inzulín a krvný cukor čo najviac!

(postupne sa dozviete, ako :)

2. Štúdia z roku 2009 ukázala, že u ľudí s bipolárnou poruchou je 1,5 - 2 krát vyššia pravdepodobnosť úmrtia na fyzické choroby, ako sú srdcovocievne ochorenia, mŕtvica a cukrovka, ako v bežnom obyvateľstve. Srdcové choroby, hypertenzia a cukrovka sú skutočnou epidémiou vo "vyspelých" krajinách. 

Riešenie: Pre ľudí s bipolárnou poruchou je dvojnásobne dôležité postupovať podľa plánu stravovania a cvičenia, ktorý zvládne tieto riziká! Potreba vnútornej disciplíny.

3. Výskum ukázal, že ľudí s bipolárnou poruchou býva viac preto, lebo pravdepodobne trpia nedostatkom omega-3 mastných kyselín, vitamínom B12, kyseliny listovej a vitamínom C.

Riešenie: Je ľahké upraviť stravu tak, aby ste jej konzumovali viac týchto kritických živín alebo ich získate z dostupného zdroja vitamínov (prosím, dávajte si, prosím, pozor na tie z lekárne, väčšinou sú vyrábané na báze uhoľného dechtu!)

3 ciele úpravy výživy sú priamo spojené s kritickými výsledkami výskumu:

1. Minimalizovať výkyvy nálady stabilizáciou hladiny cukru v krvi a inzulínovou odpoveďou.

2. Chrániť sa pred srdcovými chorobami, mŕtvicou, cukrovkou a inými chorobami, ktoré sa osobitne "zameriavajú" na ľudí s bipolárnou poruchou.

3. Ovládnuť svoju váhu, čo je dôležité najmä pre veľa ľudí, ktorí pribrali kvôli bipolárnym liekom.

Viac ako 35% ľudí s bipolárnou poruchou je obéznych. Toto je najvyššia hodnota percenta pre akékoľvek psychiatrické ochorenie. Je však možné pre všetkých ľudí s bipolárnou poruchou udržiavať zdravú hmotnosť a dokonca si zlepšovať celkové fyzické, ako aj duševné zdravie !

Čo môžu spôsobiť lieky (tu sú iba niektoré z nich):

  • Lexapro (urobí z človeka maniaka a tučniaka )
  • Neurontin (nechce sa nič robiť a ešte aj priberáte)
  • Depakote (celý deň plačete, padajú vám vlasy a mňam, priberáte)
  • Lítium (najlepšie zo zlého, ale na každého môže pôsobiť inak) - lítium je možné doplniť napríklad našou skvelou minerálnou vodou VINCENTKOU.

Vašim cieľom by malo byť objaviť výživové stratégie, ktoré by podporovali stabilné nálady a zároveň by umožnili regulovať váhu.

Postupne si povieme o zdrojoch výživy, ktoré je dôležité neopomenúť pri tvorbe svojho jedálnička. Zároveň zdôvodníme, prečo sú dôležité. Je však dôležité vedieť, že tieto potraviny nie sú skvelé len pre ľudí s psychickými poruchami, ale nedostatok živín v niektorých z nasledujúcich potravín môže viesť práve k psychickým, ale aj fyzickým ochoreniam.

1. RYBY

Prečo toľko rozruchu okolo rýb? Jednoducho povedané, ryba je čistá mozgová potrava. Zvlášť "studenovodné" alebo "tučné" ryby, ako je losos, sardinky a makrela, majú obzvlášť vysoký obsah omega-3 mastných kyselín. Výskum ukazuje, že sú nevyhnutné pre optimálnu reguláciu mozgu a chémiu mozgu.

Esenciálne tuky v rybacom oleji, ktoré sú najdôležitejšie pre zdravie mozgu, sú kyselina eikosapentaenová (EPA) a kyselina dokosahexaenová (DHA). Približne 50% mozgu je tuk a "dobré" tuky hrajú v chémii mozgu oveľa dôležitejšiu úlohu, ako si mnohí z nás uvedomujú. Uistenie sa, že 50% mozgu je nabitých dobrými tukmi, ako sú EPA a DHA z rýb, namiesto nezdravých tukov, ako sú nasýtené tuky vo fast foodoch, má zásadný vplyv na chémiu mozgu. Napríklad DHA robí všetko od regulácie uvoľňovania dobrých chemických látok, ako je serotonín, po transport živín do mozgových buniek a účinné odstraňovanie mozgového bunkového odpadu.

Niektoré ďalšie zlúčeniny v mozgu, ktoré potrebujú DHA na správnu reguláciu, sú:

  • prostaglandíny (ktoré kontrolujú mnoho ďalších hormónov, pravdepodobne preto sa zistilo, že rybí olej zmierňuje PMS),
  • leukotriény (ktoré sa podieľajú na alergických reakciách a zápalových reakciách v tele), a
  • cytokíny (ktoré hrajú úlohu pri autoimunitných poruchách a zápaloch.

Prítomnosť prozápalových cytokínov je spojená s bipolárnou depresiou a mániou.

Dnes si samozrejme uvedomujeme oveľa viac dôležitosti omega-3 pre každého - v každej uličke s potravinami vidíme výrobky obohatené o omegu obchod - vajcia, obilniny, nátierky - dokonca aj limonády. Väčšina ľudí si určite polepší ich zdravie a pohodu pravidelnou konzumáciou týchto dôležitých živín, ale obohatenie ešte neznamená kvalitu.

Zdravotné výhody rýb a omega-3 mastných kyselín však sú obzvlášť významné pre niekoho, kto žije s bipolárnou poruchou:

  1. Výskum ukázal priamu súvislosť medzi nedostatkom nenasýtených mastnách kyselin a bipolárnou poruchou.
  2. Výskum tiež ukázal, že zvýšená spotreba uľaví obom - depresívnym a manickým príznakom - svätý grál každého bipolárneho stavu.

Mnoho ľudí s bipolárnou poruchou má tiež ťažkosti typu ADHD, "hmlisté myslenie" alebo šialené myšlienky - zvýšený adrenalín. Výskum ukazuje, že ľudia, ktorí pravidelne jedia ryby, majú lepšie kognitívne schopnosti, učenie a pamäť. Podporujú to aj štúdie na deťoch. Chlapci vo veku 6-12 rokov s nízkou úrovňou omega-3 majú viac problémov s učením, vyčíňanie, problémy so spánkom a problémy so správaním.

Stručne povedané, konzumácia studenovodných rýb môže zasiahnuť priamo potenciálnu príčinu bipolárnej poruchy a pomôže zabrániť výkyvom nálad v oboch smeroch. Rybami obohatená strava tiež podporí celkovú funkciu mozgu, čo povedie k jasnejšiemu mysleniu. Pravidelná konzumácia rýb môže byť užitočná najmä pre mladých ľudí tam, kde je zmätok v tom, či by diagnózou mala byť porucha nálady, porucha pozornosti, porucha správania alebo dokonca všetky tri.

Pokiaľ nemáte možnosť konzumovať kvalitné ryby, určite doplňte svoju výživu kvalitnými doplnkami výživy s EPA a DHA, aspoň 1-2 g denne. Prosím, opäť si dajte záležať na zdroji. (O doplnkoch stravy, ktoré sú dôležité pre BAP ľudí, budeme hovoriť osobitne v jednom z článkov.)

Nabudúce pokračujeme s ďalšími dôležitými potravinami.

Otázka: Čo si myslíte, ako vplýva na deti, tie najmenšie nevynímajúc, to, čo sa deje v súčasnosti v spoločnosti? Prostredie, v ktorom žijú, učia sa? Nevytvárame u nich nepriamo schizoidné, sociofobické poruchy osobnosti, ktoré sú základným kameňom pre bipolárnu poruchu osobnosti? Elementárna absencia logického myslenia v spoločnosti, negácie, zneužívanie pozície moci proti ľudskosti? Kto si zoberie na zodpovednosť poškodenie genómu týchto detských ľudských bytostí?

Veľa Štastia :-)


© Andrea Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, október 2021

© Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, október 2021