Staraj sa o svoje telo - je to jediné miesto, kde musíš žiť 24 hodín denne 365 dní v roku. (Jim Rohn)

Anketa

Ďakujem za Váš čas zúčastniť sa projektu "Raňajkujete zdravo?". Projekt je určený pre všetkých. Zámerom projektu je zmapovať aktuálne trendy v raňajkách v SR a pomôcť zlepšiť návyky všetkých záujemcov.

Vopred ďakujem za vyplnenie.

#herbalife nutrition